arrows

Megoldások

Adóviták rendezésével kapcsolatos megoldások

A multinacionális szervezeteknek olyan jogi tanácsadókra van szükségük, akik a legjelentősebb vállalati kihívások során tudnak támogatást nyújtani

A Deloitte Legal adójogvitákra specializálódott csapata olyan ügyvédekből és adószakértőkből áll, akik adóhatósági múlttal rendelkeznek, kiemelkedő tapasztalatot szereztek az adó- és vámhatósági eljárásokban, és jelentős sikereket értek el az adóperek területén.

A Deloitte Legal adóperes csapata a proaktivitás elvét követi. Több száz adóhatósági és bírósági eljárás tapasztalataira építve már az adóhatósági eljárás legelején kialakítjuk a hatékony védekezés stratégiáját, figyelembe véve az ügy várható kimenetelét és a különböző jogorvoslati lehetőségeket.
 

Segítségnyújtás kiemelt adóellenőrzési témákban

Szakértőink folyamatosan figyelik az adóhatósági és ítélkezési gyakorlatot annak érdekében, hogy az adóellenőrzések iránya és a tipikus adóhatósági megállapítások alapján komplex megoldásokat dolgozzanak ki a gyártó cégeknél felmerülő adókockázatok csökkentésére, akár egy adóhatósági ellenőrzést megelőzően is preemptív jelleggel. Csapatunk a rendelkezésünkre álló tapasztalatok alapján felméri a kockázatot és segít annak kezelésében többek között az alábbi témák kapcsán is:

  • Az utóbbi időben több Kúria ítélet is napvilágot látott a közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések költségeinek helyi iparűzési adó és az innovációs járulék alapjával szemben történő elszámolhatóságával kapcsolatosan, ezzel összefüggésben a téma pedig az önkormányzati adóhatóságoknál is kiemelt figyelemre tart számot. Az elérhető joggyakorlat alapján több értelmezési kérdés és a feltételrendszer is tisztult. Számos esetben képviseltük ügyfeleinket az adóhatóság helyi iparűzési adót érintő megállapításaival szemben. Erre, illetve minisztériumi egyeztetéseinkre támaszkodva hatékonyan tudunk segíteni a megállapítási kockázat felmérésében, illetve a javaslattételben a fennálló kockázatok csökkentésére irányulóan.
  • Tipikus adóhatósági megállapítás az alvállalkozói láncok vizsgálatával egyes alvállalkozói ügyletek valódiságának vitatásával a kapcsolódó általános forgalmi adó levonhatóságának megtagadása. Szakértőink a jellemző adóhatósági szempontrendszer ismeretében felmérik, hogy egy adott ügylet kapcsán milyen mértékben merülhet fel kockázat az adó levonásba helyezésével, az üzleti partner megbízhatóságával kapcsolatban pedig rendelkezésre áll a komplex vizsgálatot lefolytatni és dokumentálni képes PartnerScan eszközünk.
  • A megbízási és vállalkozási szerződések adóhatósági vizsgálata alapján egyre gyakrabban keres az adóhatóság leplezett foglalkoztatása utaló, névleg megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján végzett tevékenységeket. Gyártó cégeknél kiemelten magas az előfordulási kockázata az olyan tevékenységeknek, amely kiszervezett formában felkeltheti az adóhatóság érdeklődését – az általános működésen (ingatlanüzemeltetés, IT, logisztika) túl ugyanis ide tartoznak az egyes gyártási és kutatási részfolyamatok is. Elengedhetetlen a szerződéses háttér és a tényleges munkavégzési körülmények kiértékelése ahhoz, hogy felmérjük, hogy a jelenlegi foglalkoztatási struktúra mennyire vitatható – amennyiben ugyanis az adóhatóság leplezett foglalkoztatást tár fel, a foglalkoztató terhére állapítja meg a kapcsolódó adó- és járulékkötelezettséget, illetve a kiszervezett tevékenység szolgáltatási díján felszámított áfa levonhatóságát is megtagadhatja.
  • Az adóhatóság gyakran vizsgálja az EU-s országokba teljesített termékértékesítések kapcsán az értékesítés áfamentességének megfelelő alátámasztását dokumentumok szintjén. Különös tekintettel arra, hogy az irányadó gyakorlat szerint megfelelő fuvardokumentáció beszerzése nehézkes lehet, indokolt a jelenlegi állapot felülvizsgálata és szükség esetén további biztosítékok beszerzése egy esetleges olyan esetre, amikor az adómentesség megalapozottsága vitás kérdéssé válik.