Cyfryzacja wsparciem dla działów compliance w firmach farmaceutycznych

Artykuł

Cyfryzacja wsparciem dla działów compliance w firmach z branży farmaceutycznej

Wrzesień 2019

Wzrasta rola i znaczenie działów compliance. Wpływa na to rozwój narzędzi, które wykorzystują organy regulacyjne do identyfikowania ryzyka i możliwych niezgodnych z przepisami zachowań, a także wewnętrzna presja firm na obniżanie kosztów. Widać to szczególnie na przykładzie branży farmaceutycznej, która podlega dużej liczbie regulacji zewnętrznych i wewnętrznych.

Wnioski płynące z badania:

  • We wszystkich 10 firmach z którymi przeprowadzono wywiady, działy zgodności odgrywają strategiczną rolę, a większość respondentów przyznaje, że dotarcie tam wymagało dużo pracy i budowania relacji.
  • Zapotrzebowanie na działy zgodności prawdopodobnie będzie nadal rosnąć ponieważ ewoluują możliwości organów regulacyjnych w zakresie identyfikowania ryzyka i możliwych nieodpowiednich zachowań oraz narasta wewnętrzna presja na obniżanie kosztów i optymalizacji ponoszonych nakładów pracy.
  • Działy compliance powinny nadal unowocześniać swoje procesy. Nadchodzi czas aby inwestować w transformację cyfrową. Każda firma może dziś podjąć kroki w celu zmodernizowania swoich działań związanych z zapewnianiem zgodności niezależnie od tego, gdzie znajduje się w cyfrowym cyklu dojrzałości.
  • Ograniczenia budżetowe często stoją na przeszkodzie do unowocześnienia i tym samym usprawnienia procesów. Eksperci Deloitte rekomendują, aby firmy farmaceutyczne z uwagą podchodziły do działań, w realizacji których mogą pomóc rozwiązania techniczne i oceniły jaką wartość może przynieść poprawa prędkości i dokładności w zakresie zapobiegania, wykrywania lub reagowania na zagrożenia.
Raport: Maintaining value in pharmaceutical compliance
Czy ta strona była pomocna?