Nadużycia, ryzyko, forensic, covid-19

Artykuł

Jak COVID-19 oddziałuje na ogólny poziom nadużyć?

21 lipca 2020 r.

Pandemia koronawirusa wpłynęła na nasze życie i będzie miała na nie znaczący wpływ także w przyszłości. Zmianom mogły ulec nie tylko nasze relacje, ale także całe postrzeganie świata gospodarczego. Wiele firm odkryło, że praca zdalna obniża koszty, a pracownicy mogą w ten sposób pracować efektywniej... ale również wiele firm odkryło, że ich pracownicy nie są wystarczająco zdyscyplinowani. Niezależnie od tego, praca zdalna, ograniczenia w podróżowaniu, większe uzależnienie od technologii oraz niepewność ekonomiczna stały się ostatnio rzeczywistością dla wielu przedsiębiorstw. Musiały one skupić się na wyzwaniach logistycznych i operacyjnych w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich interesariuszy. Nie są to jednak jedyne wyzwania, przed którymi stoimy. Kryzys ten otworzył również drzwi dla zwiększonej presji, możliwości i racjonalizacji, które mogą prowadzić do nadużyć.

Ryzyko Nadużyć: Wybrane nadużycia związane z COVID-19

Według badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE ("ACFE") w okresie od końca kwietnia do połowy maja 2020 r. wśród jego członków, od maja 2020 r. 68% specjalistów ds. zwalczania nadużyć doświadczyło już lub zaobserwowało wzrost poziomu nadużyć, przy czym jedna czwarta stwierdziła, że zaobserwowany wzrost był znaczny. Patrząc w przyszłość, specjaliści ds. zwalczania nadużyć oczekują jeszcze większych zmian w ogólnym poziomie nadużyć. Prawie wszyscy ankietowani (93%) stwierdzili, że spodziewają się wzrostu liczby oszustw w następnym roku (tzn. do maja 2021), przy czym ponad połowa respondentów przewiduje znaczny wzrost. Wydaje się, że sytuacja rozwija się bardzo szybko, a oszuści nadal się dostosowują. Biorąc pod uwagę wiele czynników, które sprawiają, że wykrywanie oszustw jest jeszcze trudniejsze niż zwykle, niezbędne jest wyposażenie przedsiębiorstw w zaawansowane rozwiązania.

W niniejszym materiale pragniemy poinformować Państwa, w jaki sposób dotknięty został łańcuch dostaw, jaki jest możliwy wpływCovid-19 na nadużycia w sprawozdawczości finansowej, co może być potencjalnie niebezpieczne dla Państwa pracowników w kontekście phishingu oraz w jaki sposób organizacje mogą chronić się przed takimi zagrożeniami.

Fraud Insights: Selected COVID 19 - Related Fraud Schemes

Czy ta strona była pomocna?