In-House Fraud Investigation Teams: 2017 Benchmarking Report

Artykuł

In-House Fraud Investigation Teams: 2017 Benchmarking Report

12 września 2017 r.

Nowa publikacja ACFE

W ostatnim czasie międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) opublikowało raport pt. In-House Fraud Investigation Teams: 2017 Benchmarking Report.

Przeprowadzone badanie dotyczy zagadnień związanych ze strukturą, działaniami i rezultatami prac wewnętrznych zespołów zajmujących się dochodzeniami w sprawie oszustw i nadużyć wewnątrz organizacji. Raport został sporządzony na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród członków ACFE.

Według danych przedstawionych w raporcie największe przedsiębiorstwa (posiadające więcej niż 10 tys. pracowników) zatrudniają średnio 59 osób zajmujących się śledztwami ds. nadużyć gospodarczych w ramach organizacji, natomiast organizacje zatrudniające od 100 do 999 pracowników posiadają zespoły dochodzeniowe zawierające około 10 członków. Mniejsze firmy z zatrudnieniem poniżej 100 osób formują zespoły dochodzeniowe składające się z około 6 śledczych.

60% zespołów prowadzących dochodzenia gospodarcze realizuje śledztwa w ciągu średnio 30 dni od ich rozpoczęcia, a wyniki prac raportują najczęściej do osoby zarządzającej komórką audytu wewnętrznego lub do dyrektora generalnego i wyższej kadry zarządzającej.

Ponad połowa zespołów bada do 5 przypadków w jednym okresie czasu, a realizowane dochodzenia dotyczą najczęściej branży ubezpieczeniowej. Ponadto nadużycia, które są przedmiotem analiz zespołów dochodzeniowych, zostały najczęściej dokonane przez pracowników oraz przez klientów firmy.

Najwięcej organizacji odzyskuje 25% lub mniej całkowitej wartości strat spowodowanych działaniem na niekorzyść firmy. Natomiast już blisko 1/4 poszkodowanych firm odzyskuje często więcej niż połowę wartości całkowitych strat z tego tytułu. Zwrócono uwagę, że w niektórych przypadkach koszty odzyskiwania strat mogą być zbyt wysokie w stosunku do potencjalnych korzyści.

Zgodnie z intencją autorów badania informacje przedstawione w raporcie mogą zostać użyte do porównania zasad funkcjonowania zespołów dochodzeniowych między organizacjami o podobnej wielkości, w ramach tej samej branży. Mogą służyć także poprawie procesów wewnętrznych oraz bardziej optymalnej alokacji zasobów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami raportu opublikowanego przez ACFE.

Czy ta strona była pomocna?