Najnowsza edycja raportu ACFE o przestępstwach popełnianych przez pracowników w Europie Wschodniej

Artykuł

Najnowsza edycja raportu ACFE o przestępstwach popełnianych przez pracowników w Europie Wschodniej

8 stycznia 2019 r.

W kwietniu 2018 r.. ACFE opublikowało dziesiątą edycję raportu Report to the Nations – 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. Raport jest wynikiem największego na świecie badania dotyczącego przestępstw popełnionych przez pracowników, ACFE 2017 Global Fraud Survey, w którym przeanalizowano 2.690 przypadków tego typu przestępstw popełnionych w 125 krajach.

Ostatnio ACFE opublikowało raport regionalny 2018 Report to the Nations: Eastern Europe and Western/Central Asia Edition, koncentrujący się na obszarze Europy Wschodniej i Azji Zachodniej/Środkowej. W badaniu regionalnym z 86 analizowanych przypadków przestępstw 5 pochodzi z Polski. Poniżej przedstawiamy główne wnioski płynące z lektury raportu.

  • Korupcja była dwukrotnie częstsza niż jakikolwiek inny rodzaj oszustwa, a następnie kradzieże aktywów niegotówkowych, które stanowiły 30% przypadków.
  • Typowy przypadek oszustw popełnionych przez pracowników w Europie Wschodniej i Azji Zachodniej / Środkowej spowodował straty na poziomie 150 000 USD i trwał 15 miesięcy.
  • Największa liczba przypadków przestępstw w Europie Wschodniej i Azji Zachodniej / Środkowej wystąpiła w sektorach bankowości i usług finansowych, produkcji oraz telekomunikacji.
  • Najczęstszą metodą wykrywania przestępstw było anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości (40% przypadków), z czego 39% pochodziło od pracowników organizacji ofiary, a 33% od klientów.
  • Najwięcej przestępstw zostało popełnionych przez pracowników działów sprzedaży oraz wyższe kierownictwo.
  • Główne słabości kontroli wewnętrznej, które przyczyniły się do oszustw popełnionych przez pracowników to pominięcie istniejących mechanizmów kontroli wewnętrznej lub ich całkowity brak.
  • Do najczęstszych oznak zewnętrznych pracowników popełniających przestępstwa należało życie ponad stan, bliskie relacje z dostawcą lub klientem, problemy finansowe i rodzinne oraz niechęć do dzielenia się obowiązkami z innymi pracownikami.

Poniższy wykres przedstawia częstotliwość najczęściej popełnianych przestępstw w Europie Wschodniej i Azji Zachodniej/Środkowej według ich rodzajów.

pl_forensic_blog_najczesciej_popelniane_przestepstwa_1x1.png (686×686)

Czy ta strona była pomocna?