Ponad połowa firm posiada nieadekwatne zasoby do przeciwdziałania nadużyciom

Artykuł

Ponad połowa firm posiada nieadekwatne zasoby do przeciwdziałania nadużyciom

Jak zbudować wewnętrzny zespół antyfraudowy w organizacji?

20 grudnia 2019 r.

Większość średnich i dużych firm posiada zespoły zajmujące się badaniem nadużyć wewnątrz organizacji. Wewnętrzne zespoły śledcze odgrywają istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji, przy czym zasoby i struktura różnią się znacznie w zależności od wielkości firmy.

Dzięki badaniu In-House Fraud Investigation Teams: 2019 przeprowadzonym przez ACFE, Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji organizacje mają możliwość porównania efektywności podejmowanych działań w obszarze zapobiegania nadużyciom z innymi firmami. Informacje te mogą służyć poprawie procesów wewnętrznych i bardziej optymalnej alokacji zasobów.
 

Czy warto tworzyć wewnętrzny zespół ds. badania nadużyć?

Wyniki badania pokazują, że blisko połowa firm ma świadomość, że obecnie jest bardziej narażona na zewnętrzne przestępstwa niż dwa lata temu, a jednocześnie 58% posiada nieadekwatne zasoby do przeciwdziałania nadużyciom. Firmy dostrzegają wysokie ryzyko związane z fraudami, a także zwiększoną aktywność regulatorów w tym zakresie. Zgodnie z wynikami badania aż 60% organizacji deklaruje, że zwiększy inwestycje na programy antyfraudowe w najbliższym czasie. Koszty nadużyć są znaczące, a organizacje odzyskują jedynie 25% lub mniej wartości strat spowodowanych nadużyciami.

Jak określić wielkość i strukturę zespołu antyfraudowego?

Określenie idealnej wielkości i struktury zespołu dochodzeniowego może stanowić wyzwanie. Oceniając potrzeby zasobowe, firmy muszą wziąć pod uwagę przede wszystkim wielkość własnej organizacji oraz zidentyfikowane ryzyka nadużyć. Im firma jest większa, tym jest bardziej narażona na oszustwa i tym więcej pracowników potrzebuje, aby skutecznie na nie reagować. Firmy zatrudniające powyżej tysiąca pracowników posiadają średnio 22 osoby zajmujące się nadużyciami, ale już wielkość zespołów dochodzeniowych w korporacjach powyżej 10 tys. pracowników dochodzi do 50 osób. Wielkość zespołów jest proporcjonalna do wielkości organizacji - średnio na tysiąc pracowników przypadają dwie osoby, których zadaniem jest badanie przypadków nadużyć.

Kompetencje i doświadczenie osób zajmujących się zawodowo nadużyciami są istotne przy budowaniu profilu pożądanych pracowników zespołu. Najczęstszym przestępstwem badanym przez zespoły dochodzeniowe są nadużycia popełniane przez pracowników, tj. przywłaszczenie pieniędzy lub innych składników majątku firmy (72% zespołów często lub okazjonalnie bada ten typ przestępstwa). Inne rodzaje najczęściej badanych nadużyć obejmują oszustwa popełniane przez klientów, dostawców oraz podwykonawców.
 

Rola doradcy

Firmy nieprzygotowane na nadużycia, nieposiadające dedykowanych zespołów do badania nieprawidłowości, mogą wspierać się usługami zewnętrznych doradców. Z badania wynika, że 37% firm, mimo posiadania zespołów antyfraudowych, dodatkowo korzysta z pomocy zewnętrznych firm doradczych.

Czy ta strona była pomocna?