pranie pieniędzy, AML

Rozwiązania

AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zespół ekspertów Deloitte świadczy profesjonalne usługi doradcze związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oferując kompleksowe wsparcie w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym, w tym:

  • Ocena zgodności instytucji obowiązanej z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, wytycznymi regulatorów oraz najlepszymi praktykami rynkowymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na poziomie polityk i procedur, procesów oraz systemów,
  • Wsparcie w interpretacji i wdrożeniu wymogów regulacyjnych,
  • Ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu instytucji,
  • Wsparcie w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych, m.in. identyfikacji klientów, ocenie ryzyka, monitorowaniu transakcji, szkoleniach itp.,
  • Wsparcie eksperckie w kwestiach spornych z klientami, regulatorami i instytucjami nadzorczymi,
  • Szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację obowiązków w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Wsparcie w Indentyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego (UBO)
Deloitte: Usługi AML/CFT

Więcej o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dowiesz się z naszego cyklu webinarów „Nadużycia w biznesie”

AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Kontakt

Jakub Florek

Jakub Florek

Wicedyrektor | Forensic - Przestępczość finansowa

Jakub posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć oraz zgodności. Jakub wdrażał kompleksowe programy ukierunkowane na zapobieganie i zarządzanie ryzykiem nadużyć obejmują... Więcej

Mateusz Ordyk

Mateusz Ordyk

Radca prawny, Partner, Deloitte Legal

Mateusz jest radcą prawnym i certyfikowanym compliance oficerem. Specjalizuje się w prawie rynków finansowych i kapitałowych, w szczególności skupiając się na innowacyjnych rozwiązaniach regulacyjnych... Więcej