Usługi

Wachlarz usług FCPA

Zespół Deloitte Forensic Center wspiera:

  • W stworzeniu i wdrożenie skutecznego programu zgodności z FCPA – wspieramy naszych klientów w tworzeniu odpowiednich polityk, procesów i kontroli wewnętrznych mających na celu przeciwdziałanie i wykrywanie korupcji. Przeprowadzamy klienta przez proces wdrożeniowy na poziomie zasobów ludzkich (szkolenia, warsztaty), na poziomie organizacyjnym i poziomie infrastruktury. 
  • Audyty preacquisition– przed podjęciem decyzji o wejściu w danę inwestycję przeprowadzamy przegląd działalności firmy przejmowanej, oceniamy ryzyko oraz podatność na wystąpienie korupcji, braku zgodności z FCPA oraz oceniamy ich wpływ na cenę transakcji.
  • Audyt post acquisition– przeglądamy główne procesy działalności przejętej spółki pod kątem jej zgodności z wymogami FCPA, identyfikujemy obszary mogące wskazywać na ryzko korupcji oraz identyfikujemy symptomy mogące wskazywać na proceder łapownictwa.
  • Przeglądu zgodności wybranych procesów –przeprowadzamy przegląd wybranego procesu (zakupy, sprzedaż, logistyka etc.) oceniamy ryzyko oraz podatność na wystąpienie korupcji, weryfikujemy czy korupcja miała/mogła mieć miejsce, rekomendujemy zmiany w celu ograniczenia ryzyka niezgodności z FCPA
  • Przeprowadza audyty umowne partnerów biznesowych - przeprowadzamy przegląd wybranego procesu partnera biznesowego, istotnych z punktu widzenia współpracy ze Spółką. Weryfikujemy procesy i kontrole wewnętrzne pod kątem przeciwdziałania i wykrywania korupcji. 
  • Przeprowadza przeglądy nadzorcze spółek zależnych i z udziałem mniejszościowym – przeprowadzamy przeglądy stosowania zasad korporacyjnych w zakresie przeciwdziałania i wykrywania korupcji przez spółki zależne.

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć. 

Przejdź na stronę forensic-blog.deloitte.pl

Kontakt

Rafał Turczyn

Rafał Turczyn

Lider Praktyki, Deloitte Forensic Center

Rafał Turczyn kieruje Deloitte Forensic Center. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania nadużyciom, compliance, zarzadzaniu ryzykiem oraz audycie kontroli wewnętrznej. Współ... Więcej