Usługi

Wachlarz usług FCPA

Zespół Deloitte Forensic Center wspiera w:

  • Stworzeniu i wdrożeniu skutecznego programu zgodności z FCPA – wspieramy naszych klientów w tworzeniu odpowiednich polityk, procesów i kontroli wewnętrznych mających na celu przeciwdziałanie i wykrywanie korupcji. Przeprowadzamy klienta przez proces wdrożeniowy na poziomie zasobów ludzkich (szkolenia, warsztaty), na poziomie organizacyjnym i poziomie infrastruktury.
  • Due diligence pre-acquisition – przed podjęciem decyzji o wejściu w daną inwestycję przeprowadzamy przegląd działalności firmy przejmowanej, oceniamy ryzyko oraz podatność na wystąpienie korupcji, braku zgodności z FCPA oraz oceniamy ich wpływ na cenę transakcji.
  • Due diligence post-acquisition – przeglądamy główne procesy działalności przejętej spółki pod kątem jej zgodności z wymogami FCPA, identyfikujemy obszary mogące wskazywać na ryzko korupcji oraz identyfikujemy symptomy mogące wskazywać na proceder łapownictwa.
  • Przeglądach zgodności wybranych procesów – przeprowadzamy przeglądy wybranych procesów (zakupy, sprzedaż, logistyka etc.), oceniamy ryzyko oraz podatność na wystąpienie korupcji, weryfikujemy, czy korupcja miała/mogła mieć miejsce, rekomendujemy zmiany w celu ograniczenia ryzyka niezgodności z FCPA.
  • Przeprowadzaniu audytów partnerów biznesowych - przeprowadzamy przegląd wybranych procesów partnera biznesowego (np. dostawcy, pośrednika), istotnych z punktu widzenia współpracy ze spółką. Weryfikujemy procesy i kontrole wewnętrzne pod kątem przeciwdziałania i wykrywania korupcji.
  • Przeprowadzaniu przeglądów nadzorczych spółek zależnych i z udziałem mniejszościowym – przeprowadzamy przeglądy stosowania zasad korporacyjnych w zakresie przeciwdziałania i wykrywania korupcji przez spółki zależne.

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć. 

Przejdź na stronę deloitte.com/pl/forensic-blog

Kontakt

Adam Kwiecień

Adam Kwiecień

Assistant Director | Forensic

Wicedyrektor w zespole Forensic. Posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe, z czego przez ponad dziesięć lat zajmował się wykrywaniem i przeciwdziałaniem nadużyciom. Zrealizował kilkadziesiąt aud... Więcej

Mateusz Jaremczuk

Mateusz Jaremczuk

Senior Associate | Forensic

Przez wiele lat był funkcjonariuszem dochodzeniowo-śledczym Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie prowadził postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne. Doświadczenie zdobyte p... Więcej