Usługi

Audyt śledczy (postępowania wyjaśniające)

Oferujemy specjalistyczne przeglądy i audyty dochodzeniowe w sprawach dotyczących podejrzewanych lub stwierdzonych przypadków nadużyć i korupcji oraz naruszeń zgodności ładów konstytuowanych przez obowiązujące akty wewnętrzne lub prawo.

Nasz zespół wysokiej klasy specjalistów:

  • stwierdza fakty, 
  • przygotowuje estymację lub wycenę strat, 
  • zabezpiecza dowody elektroniczne,
  • oraz przygotowuje raporty/opinie w sprawach. 

 

Przypadkami, którymi się zajmuje są:

  • sprzeniewierzenia majątku spółki, 
  • oszukańcza sprawozdawczość finansowa, 
  • przypadki mobbingu, 
  • nieprawidłowości w procesie zakupowym, 
  • naruszenia wewnętrznych lub zewnętrznych regulacji, 
  • przypadki działań związanych z wpływem na decyzje w związku z zajmowanym stanowiskiem decyzyjnym. 

Naszym klientom oferujemy również kompleksowe wsparcie po przeprowadzonym audycie – pomagamy wprowadzić rozwiązania mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia nadużyć oraz minimalizację wielkości ewentualnych strat.

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć. 

Przejdź na stronę deloitte.com/pl/forensic-blog

Kontakt

Adam Kwiecień

Adam Kwiecień

Assistant Director | Forensic

Wicedyrektor w zespole Forensic. Posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe, z czego przez ponad dziesięć lat zajmował się wykrywaniem i przeciwdziałaniem nadużyciom. Zrealizował kilkadziesiąt aud... Więcej

Mateusz Jaremczuk

Mateusz Jaremczuk

Senior Associate | Forensic

Przez wiele lat był funkcjonariuszem dochodzeniowo-śledczym Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie prowadził postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne. Doświadczenie zdobyte p... Więcej