Wywiad gospodarczy

Usługi

Wywiad gospodarczy

Często kluczową kwestią jest szczegółowa analiza powiązań pomiędzy osobami fizycznymi i/lub jednostkami gospodarczymi (w tym prezentacja powiązań przy wykorzystaniu techniki wizualizacji), pozyskiwanie informacji w dostępnych źródłach w ramach Deloitte Corporate Intelligence, weryfikacja potencjalnych kontrahentów, dostawców.

Czym jest wywiad gospodarczy, czyli Corporate Intelligence?

Wywiad gospodarczy, czyli Corporate Intelligence Services (CIS) to pozyskanie i analiza informacji, które pochodzą z różnych źródeł. W praktyce takie informacje mogą wspierać decyzje podejmowane przez klienta. Aby możliwe było pozyskanie użytecznych informacji, niezbędne jest posiadanie doświadczenia w zbieraniu danych, dostęp do zaawansowanych technologii oraz prawidłowa selekcja dostępnych źródeł.

Co można uzyskać dzięki wywiadowi gospodarczemu?

Podjęcie decyzji biznesowych powinno odbywać się w oparciu o dostępne informacje. Im więcej informacji posiadamy, tym bardziej trafne decyzje możemy podjąć. Ma to szczególne znaczenie podczas procesu fuzji i przejęć, w doborze dostawców firmy oraz dokonywaniu oceny partnerów biznesowych.

Dzięki usługom Corporate Intelligence spółka może często otrzymać zupełnie nową dla niej informację, taką jak np. dodatkowe dane na temat wybranej organizacji oraz kluczowych osób. Informacja taka będzie wspierać trafność decyzji, jak również pozwoli na ograniczanie specyficznych ryzyk.

Corporate Intelligence jest częstym wsparciem prac dochodzeniowych, również tych, którymi zajmuje się Deloitte Forensic Center. W ramach wywiadu gospodarczego identyfikuje się lub wyklucza występowanie spotykanego w biznesie, bardzo negatywnego zjawiska, jakim jest konflikt interesów, identyfikuje się często ukrywane i niewidoczne powiązania biznesowe oraz potwierdza sposób finansowania badanych podmiotów.

Dodatkowo rosnące znaczenie licznych międzynarodowych regulacji, jak również coraz bardziej konsekwentna aktywność regulatorów powodują, że obecnie coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się na wsparcie swoich programów zarządzania zgodnością (programów compliance) poprzez wykorzystanie usług Corporate Intelligence.

Jak pomagamy naszym klientom?

Bardzo często można się spotkać ze zjawiskiem, w którym pracownicy stają się dostawcami swojego pracodawcy. W takich przypadkach spółka może przepłacać kilkukrotnie za dostarczone sobie w sposób niekonkurencyjny usługi, albo płaci i nie otrzymuje nic w zamian. Dlatego zdecydowanie należy poświęcić chwilę uwagi własnym dostawcom i zastanowić się, z kim tak naprawdę współpracujemy.

Zdarza się również, że próba wykluczenia wzajemnych powiązań wprowadza zupełnie nowe fakty. Spółka, która planowała nawiązanie współpracy z partnerami biznesowymi, poprosiła nas o sprawdzenie powiązań osobowo-kapitałowych pomiędzy dostawcami i odbiorcami określonego asortymentu produktów. Procedura miała zapewnić klienta, że po nawiązaniu współpracy klient nie będzie narażony na ryzyko uwikłania w ogniwa karuzeli VAT, jednak okazało się, że po obu stronach działała ta sama grupa osób. Klient nie nawiązał współpracy z analizowaną grupą partnerów.

Równie często podmiotom, którym zależy na pozyskiwaniu intratnych kontraktów, zdarza się ukrywać swoje rzeczywiste możliwości. Legitymujący się stabilną sytuacją finansową podmiot, po przeprowadzeniu przez nas szczegółowych czynności sprawdzających okazał się przedsiębiorstwem o niepewnym standingu finansowym.

W innym przypadku w ramach realizowanej procedury przejęcia przedsiębiorstwa okazało się, że nabycie nowej spółki wiązałoby się z nabyciem znaczącego ryzyka reputacyjnego. W tym przypadku negatywna strona transakcji okazała się na tyle znacząca, że spółka wycofała się ostatecznie z planu nabycia tego podmiotu.

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć. 

Przejdź na stronę deloitte.com/pl/forensic-blog

Kontakt

Adam Kwiecień

Adam Kwiecień

Assistant Director | Forensic

Wicedyrektor w zespole Forensic. Posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe, z czego przez ponad dziesięć lat zajmował się wykrywaniem i przeciwdziałaniem nadużyciom. Zrealizował kilkadziesiąt aud... Więcej

Mateusz Jaremczuk

Mateusz Jaremczuk

Senior Associate | Forensic

Przez wiele lat był funkcjonariuszem dochodzeniowo-śledczym Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie prowadził postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne. Doświadczenie zdobyte p... Więcej