Rozwiązania

Przemysł morski i stoczniowy

Intensywny rozwój branży morskiej i stoczniowej oraz firm działających w przemysłach komplementarnych w ostatnich latach dowodzi o sile i wzroście znaczenia tej branży w Polsce. W celu wspierania przedsiębiorstw w ramach Deloitte funkcjonuje interdyscyplinarna grupa specjalistów zajmujących się doradztwem dla szeroko rozumianego przemysłu morskiego.

Doradztwo podatkowe dla branży morskiej

Zmieniające się nieustannie prawo podatkowe stanowi wyzwanie dla firm działających w sektorze morskim, stoczniowym, logistycznym, spedycyjnym.  Nasz zespół oferuje kompleksowe wsparcie podatkowe spółek z branży. 

Spółki potrzebują wsparcia doradców, którzy rozumieją zasady funkcjonowania rynku morskiego i mają doświadczenie w przeprowadzaniu projektów podatkowych dla firm funkcjonujących w obrocie morskim i przemyśle stoczniowym.
Wśród zagadnień związanych ze wsparciem dedykowanym przedsiębiorstwom działającym w branży morskiej możemy wyszczególnić:

 • Podatek akcyzowy, głównie w kontekście olejów smarowych oraz paliwa żeglugowego, jak i zwolnień z akcyzy dla przedsiębiorstw działających m.in. w przemyśle stoczniowym;
 • Zasadność stosowania stawki 0% VAT w kontekście nowych zmian wprowadzonych „ustawą stoczniową”;
 • Regulacje celne, które odgrywają kluczową rolę w międzynarodowej wymianie handlowej;
 • Podatek od nieruchomości w zakresie rozliczeń oraz kwalifikacji poszczególnych składników majątku;
 • Kwestie związane z rozliczaniem dochodów marynarzy;
 • Podatek dochodowy od osób prawnych i zagadnienia związane m.in. z: podatkiem u źródła, rozpoznawaniem przychodów i kosztów w czasie, możliwością modyfikowania stawek amortyzacyjnych, weryfikacją rynkowości transakcji oraz dokumentacją cen transferowych.

Audyt i doradztwo księgowe

Eksperci z Działu Audytu wykonują badania sprawozdań finansowych według standardów polskich i międzynarodowych. Oferują również pełną gamę usług doradczych związanych z nowoczesną rachunkowością przedsiębiorstw.

Naszym klientom oferujemy m.in.: 

 • Badania sprawozdań finansowych oraz innych danych finansowych wymaganych przez instytucje finansujące;
 • Inne usługi poświadczające np. związane z uzyskaniem dotacji;
 • Wsparcie w dokumentowaniu wydatków, które są podstawą do uzyskania pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w SSE oraz innych dotacji;
 • Wsparcie w analizie wpływu zmian wynikających ze zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, np. w zakresie rozpoznania przychodów oraz leasingu.

Wsparcie prawne

Działalność w branży morskiej i stoczniowej wiąże się ze znajomością specjalistycznych zagadnień prawnych, które w wielu przypadkach mogą ułatwić funkcjonowanie firmy.

Nasze doświadczenie pozwala na wsparcie spółek działających w sektorze morskim, stoczniowym, logistycznym, spedycyjnym w następującym zakresie:

 • Pomoc w zabezpieczaniu roszczeń i przywilejów na statku/ statku w budowie, w tym w szczególności hipoteki morskiej,
 • Reprezentacja w postępowaniach związanych z aresztem statków,
 • Weryfikacji umów shipbuildingowych,
 • Udział w postępowaniach o wydanie certyfikatu potwierdzającego rozpoczęcie lub zakończenie budowy statku;
 • Obsługa dokumentacji związanej z przewozem towarów morzem, w szczególności obrotu konosamentami.

Działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych

Nasze doświadczenie gwarantuje kompleksowe wsparcie spółek, które są zainteresowane rozpoczęciem oraz kontynuowaniem działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Naszym klientom zapewniamy wsparcie na wszystkich etapach działalności inwestycyjnej w SSE:

 • Analiza inwestycji pod kątem różnych możliwości skorzystania ze zwolnienia;
 • Asysta w negocjacjach prowadzonych z (i) Zarządem SSE, (ii) Ministerstwem Gospodarki oraz (iii) innymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie procedury uzyskiwania zezwolenia strefowego, a także innych pozwoleń wymaganych prawem administracyjnym;
 • Bieżące wsparcie po uzyskaniu zwolnienia.

Kontakt

Piotr Charytonowicz

Piotr Charytonowicz

Partner Associate w dziale Audit & Assurance

Piotr Charytonowicz jest Dyrektorem Zarządzającym biura w Szczecinie.  Piotr posiada blisko 20-letnie doświadczenie w pracy w audycie. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych ... Więcej

Robert Wolszon

Robert Wolszon

Dyrektor w Dziale Audit & Assurance

Robert Wolszon posiada wieloletnie doświadczenie w audytach przedsiębiorstw reprezentujących różne branże. Współpracuje zarówno z firmami notowanymi na giełdzie papierów wartościowych, jak i międzynar... Więcej

Krzysztof Wojtowicz

Krzysztof Wojtowicz

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Krzysztof kieruje działem doradztwa podatkowego w biurach Deloitte w Szczecinie i w Gdańsku. Specjalizuje się m.in. w projektach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, jak również wsparciem k... Więcej

Katarzyna Wieczorek- Puławska

Katarzyna Wieczorek- Puławska

Starszy Menedżer w Zespole Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Katarzyna jest doradcą podatkowym. Specjalizuje się m.in. w projektach dotyczących podatków pośrednich, w szczególności z zakresu podatku VAT. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradzania k... Więcej