MSSF

Artykuł

Naprzeciw standardom

Sprawozdawczość finansowa w warunkach wojny rosyjsko-ukraińskiej

Biuletyn MSSF (kwiecień 2022)

Biuletyn MSSF nr 02/2022

Skutki wojny mają wpływ na podmioty prowadzące działalność w Rosji i w Ukrainie oraz w krajach sąsiednich lub współpracujące z partnerami z tych krajów - są odczuwalne również na rynkach finansowych i w gospodarce globalnej. Pogłębiają one występujące trudności ekonomiczne, takie jak inflacja i globalne zakłócenia działania łańcuchów dostaw. W związku z tym wiele firm działających w skali globalnej musi uwzględnić skutki wojny w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Tematy poruszone w tym wydaniu:

  • zakłócenie lub wstrzymanie produkcji na obszarach objętych wojną i w krajach sąsiednich,
  • straty w zapasach i innych aktywach, zamknięcie dróg i zakładów na obszarach objętych działaniami wojennymi,
  • zakłócenia działania łańcuchów dostaw i utrudnienia w przemieszczaniu się na obszarze Europy Wschodniej,
  • zmienność cen towarów i kursów walut,
  • zakłócenia działania systemów bankowych i rynków kapitałowych,
  • spadek wielkości sprzedaży i zysków na obszarach dotkniętych wojną,
  • wzrost kosztów,
  • cyberataki.

Biuletyn MSSF

Naprzeciw standardom 
(kwiecień 2022)

Zarejestruj się, aby pobrać PDF

Inwazja Rosji na Ukrainę postawiła wiele przedsiębiorstw i banków przed nowymi wyzwaniami. Są one związane z niepewnością i z gwałtownie zmienioną rzeczywistością gospodarczą. Wśród obszarów wymagających uwagi można wymienić szacowanie oczekiwanych strat kredytowych, zarządzanie ryzykiem płynności, czy zarządzanie ryzykiem cen towarów

– mówi Krzysztof Supera, Senior Manager, CE IFRS Technical Desk Deloitte

Czy ta strona była pomocna?