Artykuł

RMSR wydaje zmiany do MSR 1 w ramach inicjatywy dotyczącej ujawnień

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Biuletyn MSSF - 03/2015

Trzecie wydanie Biuletynu MSSF - Naprzeciw Standardom poświęcone zmianom w MSR i MSSF

W tym wydaniu biuletynu:

  • RMSR wydaje zmiany do MSR 1 w ramach inicjatywy dotyczącej ujawnień
  • RMSR proponuje zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” w ramach inicjatywy dotyczącej ujawnień
  • RMSR wydaje zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 związane z zastosowaniem zwolnień dla jednostek inwestycyjnych 
  • RMSR proponuje zmiany do MSR 1 w celu doprecyzowania kryteriów klasyfikacji zobowiązań jako długo- lub krótkoterminowych
Pobierz Biuletyn MSSF 03/2015

Subskrybuj "Biuletyn MSSF"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?