Artykuł

E-sport i inne trendy – przyszłość branży sportowej

Globalny raport “Deloitte’s sports industry starting lineup. Trends expected to disrupt and dominate 2017”

Raport “Deloitte’s sports industry starting lineup. Trends expected to disrupt and dominate 2017” zawiera trendy, które będą wpływać na kształt biznesu sportowego.