mssf

Analizy

Proponowane roczne poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Czerwiec 2016

Wydanie 03/2016, czerwiec 2016

  1. Komitet Interpretacyjny MSSF wydaje projekt interpretacji dotyczącej transakcji w walutach obcych i płatności zaliczkowych
  2. RMSR publikuje projekt interpretacji MSR 12 „Podatek dochodowy” dotyczącej niepewności rozliczania podatku dochodowego
  3. Proponowane roczne poprawki do MSSF – cykl 2014-2016
  4. RMSR opublikowała projekt dotyczący przeniesień nieruchomości inwestycyjnych
Biuletyn MSSF: Naprzeciw standardom (czerwiec 2016)

Subskrybuj "Biuletyn MSSF"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?