Artykuł

RMSR wydaje projekt zmian do Założeń koncepcyjnych

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Biuletyn MSSF - 04/2015

Czwarte, listopadowe wydanie Biuletynu MSSF- Naprzeciw Standardom

W tym wydaniu biuletynu:

1. Wspólne spotkanie poświęcone rozliczaniu przychodów (lipiec 2015 r.)

2. RMSR proponuje doprecyzowanie MSSF 15

3. RMSR odracza datę wejścia w życie MSSF 15

4. RMSR proponuje poprawki do MSR 19 i KIMSF 14 w celu wyjaśnienia

dwóch kwestii

5. RMSR wydaje projekt zmian do Założeń koncepcyjnych

Pobierz Biuletyn MSSF 04/2015

Subskrybuj "Biuletyn MSSF"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?