Konsolidacja sprawozdań finansowych

Analizy

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Sprawnie i szybko przeprowadzona konsolidacja informacji finansowej daje oszczędności w postaci czasu, zasobów i środków, jakie ponoszą działy raportowania

Konsolidacja jest to proces agregowania i korygowania sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli.

Na czym polega proces konsolidacji informacji finansowej?

 • Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są przedstawiane, tak jakby grupa kapitałowa stanowiła pojedynczą jednostkę gospodarczą
 • Konsolidacji podlegają wszystkie rodzaje jednostek (w tym również jednostki zależne od grupy kapitałowej lub tez jej znaczący inwestorzy jak również posiadający udziały w jednostkach współzależnych).
Konsolidacja broszura Deloitte 09.03.2021

Konsolidacja - korzyści z optymalizacji procesu

Nasi klienci na podstawie przeprowadzonej optymalizacji procesu konsolidacji odnieśli poniższe korzyści m.in. :

 • Grupa skróciła czas spędzany przez dział raportowania nad konsolidacją dzięki czemu kierownictwo miało więcej czasu na przygotowanie komunikacji z inwestorami
 • Ograniczono ryzyko błędów, dzięki czemu zmniejszyła się ilość poprawek w sprawozdaniu.
 • Przyspieszono audyt sprawozdania skonsolidowanego
 • Realokowano uwolnione zasoby do czynności o większej w danym momencie wartości.
 • Ograniczono zakup dodatkowych narzędzi do generowania e-sprawozdań (XML).

Typowe „wąskie gardła” arkuszy konsolidacyjnych

Jak działamy:

Co oferujemy:

 1. Nowy centralny arkusz uzgodnień sald i obrotów w Grupie (w wersji polskiej/angielskiej)
 2. Ujednolicone sprawozdań jednostkowych, również w wersji angielskiej
 3. Automatyczny arkusz dla skonsolidowanego sprawozdania
 4. Warsztaty szkoleniowe
 5. Wsparcie we wdrożeniu
 6. Wsparcie po-wdrożeniowe  
Czy ta strona była pomocna?