Taksonomia społeczna UE

Analizy

Taksonomia społeczna UE

Klasyfikacja działalności gospodarczych przyczyniających się do realizacji celów społecznych

Europejska Platforma ds. zrównoważonego finansowania (EU Platform on Sustainable Finance), będąca ciałem doradczym Komisji Europejskiej, opublikowała raport dotyczący Taksonomii społecznej, który ma stanowić propozycję uzupełnienia obecnego zakresu legislacji. Intencją Platformy jest stworzenie systemu klasyfikacji działalności gospodarczych przyczyniających się w sposób istotny do realizacji celów społecznych, na wzór istniejącej taksonomii UE dot. celów klimatycznych i środowiskowych.

Proponowane cele Taksonomii społecznej odnoszą się do trzech wybranych grup interesariuszy i obejmują:

  • godną pracę (pracownicy)
  • odpowiedni standard życia i dobrobyt (konsumenci)
  • inkluzywne i zrównoważone społeczności (społeczeństwo)
     

Geneza taksonomii społecznej

Taksonomia społeczna ma swoje źródło w regulacjach unijnych w zakresie zrównoważonego finansowania, a swoją konstrukcją najbardziej przypomina istniejącą Taksonomię UE w zakresie aspektów środowiskowych i klimatycznych. Różnice dotyczą przede wszystkim sposobu zdefiniowania celów oraz wpływu działalności gospodarczej na te cele. W przypadku Taksonomii społecznej niemożliwe jest ustalenie celów w odniesieniu do kryteriów naukowych, dlatego punktem odniesienia stają się międzynarodowe standardy i inicjatywy polityczne, np. wytyczne ONZ, dotyczące biznesu i praw człowieka czy europejski filar praw społecznych. Ponadto, ponieważ większość aktywności gospodarczych ma neutralny lub pozytywny wpływ na społeczeństwo, chociażby poprzez tworzenie miejsc pracy czy płacenie podatków, zadaniem Taksonomii społecznej jest wskazanie działalności w sposób istotny przyczyniających się do realizacji nakreślonych celów społecznych. Odbywa się to poprzez unikanie negatywnego wpływu lub reagowanie na niego, wzmacnianie pozytywnego wpływu nieodłącznie związanego z działalnością gospodarczą, oraz poprzez działalność wspomagającą.

Jaki jest cel Taksonomii społecznej?

W praktyce, Taksonomia społeczna ma być narzędziem pomagającym inwestorom w identyfikowaniu możliwości przyczynienia się do realizacji celów społecznych, w szczególności wspierania sprawiedliwej transformacji gospodarki w odpowiedzi na zmiany klimatyczne, poprzez odpowiednie przekierowanie kapitału. Szczególnie po wybuchu pandemii COVID-19, obserwowany jest wzrost popytu na obligacje społeczne, które pozwalają pozyskiwać finansowanie m.in. na cele powiązane z edukacją, zdrowiem, czy przystępnym cenowo mieszkalnictwem. Ponadto inwestorzy chcą mieć pewność, że ich inwestycje nie wpływają negatywnie na przestrzeganie praw człowieka czy prawa pracownicze, ponieważ to w konsekwencji może prowadzić do ekspozycji na ryzyko reputacyjne. Te trendy dostrzegane są przez regulatorów, stąd inicjatywa dotycząca zdefiniowania inwestycji społecznych.

Czy ta strona była pomocna?