Projekty Standardów Raportowania Zagadnień Zrównoważonego Rozwoju są już dostępne

Punkty widzenia

Projekty Standardów Raportowania Zagadnień Zrównoważonego Rozwoju są już dostępne

Standardy będą stanowiły uzupełnienie dyrektywy CSRD

Alert

18 stycznia 2022 r. organ roboczy Komisji Europejskiej opublikował pierwsze projekty Standardów Raportowania Zagadnień Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards), jako uzupełnienie dyrektywy CSRD.

Czym jest opublikowany projekt standardów?

Projekt standardów został opracowany przez PTF-ESRS (Project Task Force – European Sustainability Reporting Standard), działający przy European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), czyli zespół roboczy ds. opracowania europejskich standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju. Projekt ma charakter dokumentów roboczych, czyli może ulec zmianom. Opublikowany standard zawiera:

 • Cztery projekty standardów przekrojowych (Strategia i model biznesowy; Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i organizacją; Istotne wpływy, ryzyka i szanse związane ze zrównoważonym rozwojem; Definicje polityki, celów, planów działania i zasobów);
 • Projekt standardów tematycznych (Zmiany klimatyczne)
 • Dwa zbiory wytycznych koncepcyjnych (Podwójna istotność; Jakość informacji)


Dokument jest pierwszym z serii 3 propozycji standardów – dwa kolejne zostaną upublicznione w najbliższych tygodniach. W kolejnych krokach projekty zostaną poddane ocenie, między innymi dedykowanych grup ekspertów, a następnie przekazane do publicznych konsultacji. Pełna treść projektu dostępna jest na stronie EFRAG pod tym linkiem.

 

Kogo dotyczy?

Nowymi obowiązkami zostanie objętych potencjalnie od 2024 roku około 49 000 spółek w UE, w tym aż 3 000 dużych spółek w Polsce (liczbę małych i średnich spółek giełdowych szacuje się na 180). W tym również firmy spoza giełdy. Oceniamy, że na razie przygotowanych do tej zmiany jest jedynie około 10% z nich. Standardy dotyczą raportowania przez firmy szeregu zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Obejmą wszystkie duże publiczne i prywatne przedsiębiorstwa oraz małe i średnie spółki, których papiery wartościowe notowane są na rynkach regulowanych, spełniające zgodnie z CSRD dwa z trzech warunków: powyżej 250 pracowników, suma bilansowa >EUR 20 mln i przychody netto >EUR 40 mln.


Co to oznacza dla firm?

Przygotowanie do zmian trzeba już teraz. Regulacje stopniowo zaczynają obowiązywać już od cyklu raportowania za 2021 rok (m.in. w zakresie taksonomii), a ich pełne wdrożenie planowane jest prawdopodobnie w cyklu raportowym za 2023 rok. W praktyce pozostanie zatem jedynie 1,5 roku na zaprojektowanie i wdrożenie procesu raportowania ESG, wyznaczenie odpowiedzialnych struktur, ich przeszkolenie, a także implementację brakujących procesów zarządczych w obszarze ESG.

Dla firm, które:

 • nigdy nie raportowały danych pozafinansowych z zastosowaniem uznanych metodyk i wytycznych (GRI, SASB, IIRC, TCFD),
 • nie poddały raportu zewnętrznej weryfikacji,
 • nie mają określonej strategii ESG, ani systemów zarządzania ryzykiem (ERM) przy uwzględnieniu ryzyka ESG i ryzyk klimatycznych,
 • nie posiadają szczegółowych planów dekarbonizacji wraz z wyceną potencjalnych inwestycji i scenariuszy zmian temperatury,
 • nie znają swojego śladu emisyjnego np. w zakresie łańcucha wartości czy dostaw (scope 3 ) –

czas na wdrożenie to w zależności od tempa 2 do 5 lat (!).

 

Jak możemy pomóc?

Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcieliby Państwo:

 • dowiedzieć więcej o praktycznych implikacjach pakietu regulacyjnego dla Państwa firmy
 • zaplanować plan transformacji procesów ESG potrzebny, by zdążyć na czas
 • otrzymać wsparcie w kalkulacjach na użytek tegorocznych wymogów taksonomii
 • wdrożyć narzędzie digital do raportowania i zarządzania ESG w organizacji

 

Dlaczego warto pracować z nami?

 • 15 lat doświadczenia w doradztwie w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Członek zespołu będący przedstawicielem w grupie roboczej EFRAG, pracującej nad wkładem do dyrektywy CSRD i europejskich standardów raportowania
 • Ponad 100 zrealizowanych projektów raportowania ESG (GRI, IIRC, TCFD, NFRD), dotyczących wymagań zgodności z regulacjami oraz ratingów ESG
 • Aktywny uczestnik networku związanego z raportowaniem
 • Obecnie pomagamy kilku dużym międzynarodowym grupom kapitałowym w zrozumieniu, co w praktyce oznaczać będą dla nich nowe ramy regulacyjne oraz jak przygotować systemy raportowania i gromadzenia danych, luki strategiczne ESG (polityki, procedury) oraz kalkulacje taksonomiczne.

 

Czy ta strona była pomocna?