Artykuł

Ulga od obowiązku OZE

Przedsiębiorco, oblicz wysokość potencjalnej oszczędności dzięki uldze od obowiązku OZE

Ulga od obowiązku OZE bez tajemnic

Przedsiębiorco, pobierz opracowany przez Deloitte kalkulator szacunkowej korzyści i zobacz jak skorzystać z ulgi dla przedsiębiorców energochłonnych w 2016 r.

Kalkulator oszczędności w uldze od OZE to odpowiedź na fakt, że w pierwszej połowie 2015 roku weszły w życie przepisy ustawy o Odnawialnych źródłach energii („Ustawa o OZE”)[1], która wprowadza ulgę od obowiązku OZE, pozwalającą na uzyskanie realnych oszczędności dla odbiorców przemysłowych („Ulga OZE”).

Na czym polega Ulga OZE i kto może z niej skorzystać?

Każdy odbiorca w cenie energii płaci za umarzanie tzw. zielonych świadectw pochodzenia. Umarzaniem tych świadectw zajmuje się w zdecydowanej większości przypadków sprzedawca energii, jednak koszt ich umorzenia dolicza do ceny sprzedaży. Ulga OZE pozwala na zmniejszenie ilości zielonych świadectw pochodzenia, co do których należy wykonać obowiązek umorzenia nawet o 85%.

Począwszy od 2016 r. do rachunku za energię elektryczną będzie też doliczana tzw. opłata OZE. Ulga OZE pozwoli również na zmniejszenie wartości opłaty OZE. Także w tym przypadku obniżka może wnieść nawet o 85%.

Aby móc skorzystać z Ulgi OZE, należy spełniać dwa podstawowe warunki:
  • przeważająca działalność gospodarcza przedsiębiorcy odbierającego energię musi należeć do grupy kodów PKD ujętych w Ustawie o OZE[2],
  • wartość tzw. „współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej” dla tego przedsiębiorcy musi wynosić nie mniej niż 3%.

Do tego dochodzi wymóg dopełnienia określonych formalności, takich jak dokonanie zgłoszenia, czy przedstawienie opinii biegłego rewidenta.

Z kolei wysokość Ulgi OZE zależy od wysokości tzw. „współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej” oraz poziomu zużycia energii przez przedsiębiorcę.

Prezentujemy Państwu opracowany przez Deloitte kalkulator szacunkowej korzyści możliwej do odniesienia w Państwa wypadku. Narzędzie to pozwoli Państwu na wstępne obliczenie szacowanej wysokości korzyści, jaką mogliby Państwo odnieść w razie skorzystania z Ulgi OZE w roku 2016.

[1] ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii  (Dz.U. z 2015 r. poz. 478).
[2] Zob. art. 52 ust. 6 Ustawy o OZE.

Pobierz kalkulator

Ulga od OZE. Pobranie kalkulatora wymaga rejestracji.

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?