Poznaj nasze zespoły:

Konsulting

Czym się zajmujemy?

Wskazujemy możliwości zastosowania sztucznej inteligencji dla potrzeb radykalnego zwiększenia efektywności organizacyjnej. Zaczynamy od definiowania strategii wykorzystania sztucznej inteligencji do opracowania nowych modeli biznesowych i poprawy wyników w najważniejszych obszarach działalności firmy. Towarzyszymy klientom w całym procesie przekształcania danych w analizy i wykorzystywania otrzymanych wyników.

Nasz zespół podzielony jest na dwa podzespoły:

Zespół Inteligent Automation - wdrażamy rozwiązania stanowiące połączenie naszego doświadczenia w obszarze Big Data, Business Inteligence, analityki, robotki i sztucznej inteligencji. Wykorzystujemy najnowsze technologie, aby wydobyć esencję z dużych ilości danych, przekształcić je w wiedzę i działania przynoszące rzeczywisty wpływ na biznes. Oprócz pracy z dużymi zbiorami danych, wspieramy naszych klientów w analityce, automatyzacji i optymalizacji ich procesów biznesowych.

W codziennej pracy zajmujemy się analizą procesów biznesowych oraz wdrażaniem komponentów robodoradztwa z zakresu RPA. Tworzymy również komponenty rozwiązań RPA dla weryfikacji koncepcji, pilotów i wdrożeń w celu spełnienia wymagań biznesowych.

Zespół Artificial Intelligence – to właśnie tutaj wypracowujemy innowacyjne rozwiązania z jeszcze większym wykorzystaniem różnorodnych języków programowana, narzędzi oraz platform. Pracujemy z bardzo dużymi zbiorami rozmaitych danych biznesowych, zajmując się ich przetwarzaniem, integracją, analizą oraz wizualizacją. Wspieramy tworzenie zaawansowanych rozwiązań opartych o ML i AI. W zależności od zastosowania wykorzystujemy dane strukturalne, półstrukturalne oraz nieustrukturyzowane, budując przepływy zarówno w trybie batch, jak i real-time. W realizowanych projektach stosujemy szeroki wachlarz zaawansowanych technologii, przede wszystkim pracujemy w Python, Kubernetes, Kubeflow, narzędziach chmurowych oraz różnych komponentach środowiska Big Data.

W naszych obydwu zespołach będziesz mieć okazję pracować dla dużych, globalnych i dobrze znanych klientów. Dodatkowo nasi pracownicy mają okazję certyfikować się z popularnych rozwiązań cloudowych jak: Azure, AWS, GCP. Ponadto w zespole IA na ścieżce RPA dajemy możliwość certyfikacji z UI Path.

W strukturze AI&Data będziesz mieć okazję udziału w prestiżowych i rozwojowych projektach realizowanych dla największych klientów w Polsce i Europe Zachodniej z branż takich jak: FSI, retail, e-commerce, Life Science & Health Care, Telco i wiele innych.

Dla kogo?

W zespole IA - oczekujemy umiejętności niezbędnych przy programowaniu low - code, znajomość języków programowania jak Python, .NET, C#, SQL, języków skryptowych będzie dodatkowym atutem. Poza wiedzą techniczną niezbędny jest otwartość na współpracę z klientem.

W zespole AI – poszukujemy osób z doświadczeniem sprzedażowym i komercyjnym. Ważne w tym zespole są kompetencje w obszarach MLOps, Big Data i pracy na rozwiązaniach chmurowych. Znajomość języków jak Python i SQL będzie działała na Twoją korzyść.

Poszukujemy osób na stanowisko:

Data Engineer, Machine Learning Operations Engineer oraz Data Scientist.

Czym się zajmujemy?

Jako zespół Salesforce w Deloitte Digital pomagamy prognozować i formułować strategie zarządzania relacjami z klientami oraz działania marketingowe, a także wdrażać rozwiązania technologiczne w postaci aplikacji w chmurze Salesforce. Wspieramy naszych klientów, począwszy od strategii, poprzez analizę wymagań biznesowych, wdrożenia, szkolenie przyszłych użytkowników aż do wsparcia powdrożeniowego. Dzięki bogatej wiedzy o platformie Salesforce, wiedzy z zakresu architektury rozwiązań oraz globalnemu partnerstwu z Salesforce, jesteśmy w stanie dostarczyć najbardziej innowacyjne rozwiązania, które pomagają w sprawnej transformacji biznesowej.

Siłą Salesforce w Deloitte jest jakość i wysoki rate, który otrzymujemy jako globalny partner, nasze wdrożenia są wysoko oceniane przez Salesforce, dodatkowo reprezentuje nas solidnie wycertyfikowany zespół specjalistów.

W codziennej pracy zajmujemy się wdrożeniem, utrzymaniem, developmentem, supportem Salesforce oraz tematyką danych, ich wizualizacji oraz raportowaniem.

Dla kogo?

W zespole Salesforce Deloitte Digital współpracujemy z klientem, dlatego ważne są dla nas kompetencje miękkie i obycie biznesowe. Ponadto chętnie wspieramy rozwój naszych developerów i konsultantów umożliwiając im certyfikację branżową.

Poszukujemy osób na stanowisko:

Analityk Biznesowy Salesforce, Salesforce Developer, Salesforce Architect.

Czym się zajmujemy?

Sukces wymaga wykorzystania odpowiednich strategii i technologii, umożliwiających szybkie dostosowywanie się do zmian warunków oraz przewidywanie zmian i podejmowanie odpowiednich działań, by je uprzedzić. Właśnie te strategie i technologie dają specjalistom z Deloitte przewagę nad konkurencją. Pogłębione analizy rynku, najwyższej klasy koncepcje strategiczne i ultranowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają nam świadczyć zintegrowane usługi, dzięki którym firma zmienia kierunek działania, odkrywa nowe wartości i osiąga wyniki na miarę transformacji.

Niezależnie od tego, czy celem firmy jest rozwój organiczny, osiągnięcie przewagi dzięki wykorzystaniu narzędzi analitycznych i sztucznej inteligencji - specjaliści Deloitte ds. strategii, analityki, fuzji i przejęć pomogą jej osiągnąć zamierzony cel.  

W ramach codziennych obowiązków będzie m.in.:

 • Przygotowywanie ofert dla klientów - projektowanie rozwiązań i projektów oraz zarządzanie timelinem i wdrożeniami
 • Przeprowadzanie analiz rynku i konkurencji oraz benchmarking
 • Zbieranie i analiza informacji w celu projektowania rozwiązań strategicznych
 • Rozwijanie strategii dla klientów oraz materiałów w celu osiągania celów projektowych:
  • Analiza as-is
  • Tworzenie hipotez wstępnych
  • Poddawanie testom postawionych hipotez poprzez zbieranie danych oraz organizowanie warsztatów dla klientów
  • Towarzyszenie przy wdrożeniach procesów powstałych z rekomendacji Deloitte
 • Prezentowanie najważniejszych ustaleń i rekomendacji dla kluczowych interesariuszy
 • Bezpośrednia komunikacja z klientem i jego kluczowymi interesariuszami, a także możliwość pracy z innymi zespołami w Deloitte

Chcesz poznać nas bliżej? Sprawdź: Monitor Deloitte

Dla kogo?

Dla osób doświadczonych w obszarze business strategy, analizach finansowych, rynkowych oraz fuzji i przejęć.

Poszukujemy osób na stanowisko:

Strategy Consultant, Strategy Manager

Czym się zajmujemy?

Zespół Digital Strategy łączy uznaną na całym świecie siłę Deloitte w transformacji biznesowej i wdrażaniu technologii z możliwościami światowej klasy firmy konsultingowej. Pomagamy naszym klientom nie tylko w zdefiniowaniu odważnej strategii digitalowej, ale także podczas jej realizacji.

Podejmujemy się zadań, które pomogą naszemu Klientowi w pełni wykorzystać nowe możliwości rynkowe, uwolnić ich potencjał, zbudować podstawowe zdolności, zapewnić optymalną alokację zasobów i stworzyć przewagę konkurencyjną. Wspólnie z CEO, Business Unit Heads i innymi managerami opracowujemy koncepcje, metody i możliwe rozwiązania. Pomagamy również naszym klientom w podejmowaniu najważniejszych decyzji – nie tylko formułujemy nową strategię cyfrową, ale także wspierając  we wdrażaniu zaprojektowanych rozwiązań.

Dla kogo?

Poszukujemy pasjonatów i nastawionych na wyniki strategów cyfrowych, gotowych wykorzystać technologię, aby wywrzeć rzeczywisty wpływ na biznes naszych klientów. Zdecydowanie jest to zespół dla cyfrowych geeków: szukających innowacji, ciekawych świata i obeznanych z technologią. Nasz zespół ds. strategii cyfrowej pracuje na pograniczu strategii, projektowania i technologii; dlatego szukamy osób, które są w stanie elastycznie zastosować swoje zdolności krytycznego myślenia do wyzwań z ciągle zmieniających się dziedzin.

Poszukujemy osób na stanowisko:

Digital Strategy Consultant, Digital Strategy Manager

Czym się zajmujemy?

Wspieramy organizacje w wykorzystaniu najnowszych technologii, na których opierają się innowacyjne modele biznesowe i operacyjne, takie jak m.in. chmura, sztuczna inteligencja, czy zaawansowana analityka danych. Tworzymy strategie IT oraz wspieramy realizację transformacji cyfrowej w praktyce. Potrafimy zoptymalizować architekturę całego przedsiębiorstwa, jak również, projektować i budować wybrane rozwiązania. Pomagamy klientom zmienić kulturę pracy, struktury, procesy, by umożliwić im zwinne reagowanie na potrzeby rynku. Doradzamy, jak zorganizować nowoczesną funkcję IT, która będzie budować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Wspieramy w wyborze i implementacji rozwiązań, które umożliwiają realizację celów biznesowych. Zarządzamy dużymi programami i strategicznymi projektami transformacyjnymi w imieniu klientów.

W obszarze Agile Transformation wprowadzamy zmiany struktury i kultury organizacyjnej, pozwalającej budować cyfrowe produkty, przyspieszając czas wejścia na rynek, optymalizując stosunek wygenerowanej wartości do doniesionych kosztów oraz poprawiając retencję zespołów deweloperskich. 

W obszarze Data Governance & Architecture - wspieramy klienta w zarządzaniu danymi (Data Governance). Pomagamy również w projektowaniu oraz architektury danych.

Chcesz poznać nasz bliżej? Posłuchaj podcastów z udziałem naszych pracowników: Podcast “Zwinne organizacje”

Dla kogo?

Dla osób z doświadczeniem w obszarze architektury korporacyjnej, budowania strategii zarządzania danymi, realizacji transformacji agile (poparte certyfikatami).

Poszukujemy osób na stanowisko:

Agile Coach, Agile Transformation Manager, IT Architect (Enterprise), Data Strategy Manager

Czym się zajmujemy?

Nasza Praktyka zajmuję się dostarczaniem rozwiązań z dziedziny zapewnienia jakości oprogramowania. W ramach oferowanych produktów posiadamy audyty jakości, budowanie strategii testów dostosowanych do potrzeb klientów, opracowywanie oraz wdrażanie testów automatycznych, implementacja i wykonywanie testów manualnych a także opracowywanie testów niefunkcjonalnych. W ramach zespołu wytwarzamy, opracowujemy, utrzymujemy testy oraz procesy testowe. Dodatkowymi aktywnościami są prowadzone inicjatywy udoskonalania testów automatycznych, wytwarzanie metodyk testowania w ramach całości cyklu życia projektu i prowadzenie społeczności testerskich.

Dla kogo?

Dla osób z doświadczeniem w wytwarzaniu testów automatycznych, zarządzaniem procesami testowymi, specjalistów w ramach testów niefunkcjonalnych.

Poszukujemy kompetencji w ramach działów:

 • testów automatycznych Selenium, Cucumber, Cypress, Karate,
 • testów niefunkcjonalnych, takich jak testy wydajnościowe, obciążeniowe oraz dostępności,
 • zarządzania testami, umiejętności opracowywania strategii testowych, wykonywania audytów Quality Assurance, umiejętności zarządzania zespołem testerskim, wsparcia przygotowywania wycen aktywności testowych.

Poszukujemy osób na stanowisko:

QA Manager, Test Manager, Test Leader, Servicenow Tester, Test Automation Engineer

Czym się zajmujemy?

Rozumiemy, że wdrożenie nowego systemu podstawowego jest jedną z najtrudniejszych inicjatyw, jakie może podjąć bank. Wymaga odważnych decyzji i rygorystycznej realizacji programu, aby osiągnąć zrównoważoną transformację biznesową i technologiczną. Poprzez transformację podstawowych systemów banki mogą osiągnąć niezbędny przełom, aby działać wydajnie i skutecznie konkurować. Jaki Deloitte pomagamy w tym procesie.

Zespół zajmuje się dostarczeniem złożonych rozwiązań IT przez profesjonalistów z dziedzin zarządzania projektami, produktami i zespołami, architektury, analizy, wytwarzania oprogramowania, testów, rozwoju, kontroli jakości i wdrożeń.

Kierujemy się wartościami Agile, darzymy się zaufaniem i dbamy o motywację. Pracujemy dla międzynarodowych, znanych firm z różnych branż, głównie w obszarze bankowości i finansów. Pracujemy zwinnie, w małych zespołach. Zajmujemy się też skalowaniem zwinności i wdrażaniem metod pracy dostosowanych do potrzeb klienta. Nasze rozwiązania dotyczą usług i serwisów, które tworzymy w technologiach: Java, Spring, SpringBoot, Kotlin, Kafka, REST, JUnit oraz inne.

Pracujemy dla klientów zagranicznych i polskich. U nas możesz pracować w zespołach wielokulturowych w dużych i często złożonych inicjatywach. Pracujemy hybrydowo, z domu, z naszego biura, a także u klienta. Wszystko zależy od wymagań i oczekiwań klienta i Twoich.

Dla kogo?

Poszukujemy osób o praktycznym doświadczeniu w zarządzaniu projektami, programowaniu, analizie biznesowej z umiejętnościami komunikacji z klientem oraz otwartością na nowe wyzwania. Doświadczenie w pracy w sektorze bankowym jest mile widziane. 

Poszukujemy osób na stanowisko:

Delivery Consultant, Senior Delivery Consultant, Solution Architect, Delivery Manager, Java Developer, Business Analyst, Agile Leader, Test Engineer.

Czym się zajmujemy?

Wdrażamy różnorodne rozwiązania e-commerce, pełne wdrożenia sklepów, nowych funkcjonalności po drobne zmiany. Proponowane rozwiązania realizujemy dla małych, średnich i dużych globalnych klientów.

Nasze obszary kompetencji dzielimy na kilka obszarów:

Twórcze projektowanie i innowacje Łącząc storytelling, myśl projektową, technologie, strategie oraz nauki behawioralne w nieoczekiwany i niespotykany dotąd sposób, tworzymy przyciągające treści, angażujące klientów w zupełnie nowe doświadczenia.

Reklama i branding Współpracujemy z dyrektorami ds. marketingu przy realizacji znakomitych pomysłów. Jako agencja, odpowiedzialna za kontakt z mediami, budujemy marki, wypuszczamy produkty i usługi na rynek oraz oferujemy wsparcie w pozyskiwaniu klientów 

Marketing cyfrowy Wspólnie z liderami w technologiach marketingowych i dyrektorami ds. marketingu kształtujemy przyszłość reklam i marketingu. Wspieramy ich w tworzeniu znaczącej, wymiernej wartości, usprawniając ich modele operacyjne, procedury oraz platformy technologiczne w zakresie mediów i marketingu.

Digital Commerce Dzięki naszym usługom i globalnym platformom B2C oraz B2B nasi klienci mają możliwość realizacji długofalowych strategii rozwoju handlu. Oferujemy konkurencyjne, zróżnicowane i oparte o dane doświadczenia, umożliwiające wytworzenie szczególnej relacji pomiędzy marką a klientem, nadając tym samym marce znaczenie i pozytywny wizerunek.

Platforma doświadczenia klienta Rozwiązania technologiczne Deloitte — to nowe możliwości dla reklamy i marketingu. Dzięki Hux by Deloitte Digital napędzamy i automatyzujemy procesy gromadzenia danych klientów oraz wykorzystujemy uczenie maszynowe w celu dostosowania sposobu budowania relacji do poszczególnych osób lub podmiotów. 

Dla kogo?

Dla osób o kompetencjach technicznych, jak i tych z umiejętnościami miękkimi. Jeżeli praca na danych, kreatywność i umiejętność pracy z klientem nie są Ci obce, to zespół Marketing & Commerce może być właśnie dla Ciebie.

Poszukujemy osób na stanowisko:

Front-end Developer (focus React, Angular, Vue), Full-Stack Developer/Lead, Elixir Developer

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się tworzeniem i rozwijaniem aplikacji mobilnych (natywnych lub cross-platformowych) na potrzeby naszych klientów. Świat mobile nie ma przed nami tajemnic, a nasze produkty są szyte na miarę współczesnych potrzeb.

Wspólnie wypracujemy najlepsze sposoby wykorzystania danych, projektów i aktywów twórczych, łącząc analizę etnograficzną ze zwinną metodologią w procesie tworzenia koncepcji, testowania i dopasowywania skali nowych ofert.

Nawet jeżeli firma nie czuje się jeszcze pewnie jako użytkownik technologii cyfrowych, nasz zespół pomoże jej wykonać odpowiednie analizy, dobrać nowe modele biznesowe, opracować oferty, które zainteresują klientów, wybrać najnowocześniejsze sposoby obsługi i całościowe strategie, umożliwiające transformację.

Dla kogo?

Dla osób z kompetencjami w obszarach technicznych, jak i tych z umiejętnościami miękkimi.  Istotne sa dla nas również proaktywność, otwartość i doświadczenie w poszczególnych technologiach.

Poszukujemy osób na stanowisko:

Android Developera

Czym się zajmujemy?

Wspieramy klientów w cyfrowej transformacji tworząc nowe platformy i usługi w zakresie connected car. Pomagamy największym firmom z branży motoryzacyjnej (głównie na rynku niemieckim) usprawnić procesy biznesowe i być bardziej innowacyjnymi poprzez modernizację i rozwój istniejących systemów i aplikacji. Tworzymy oprogramowanie oparte na nowoczesnych technologiach w duchu DevOps, aby szybciej i sprawniej osiągać cele biznesowe naszych klientów.

Dla kogo?

Poszukujemy osob z umiejętnościami prezentacyjnymi. Głównie z językiem niemieckim oraz znajomością chmur (AWS, Azure).

Poszukujemy osób na stanowisko:

Front-end, DevOps Developer, Java Developer, QA Engineer.

Czym się zajmujemy?

Rozwiązania, oparte o technologię chmury - to coś więcej niż atrakcyjne nowinki technologiczne. To innowacje, niezbędne w każdej firmie, ukierunkowanej na przyszłość i dążącej do osiągnięcia sukcesu w świecie, w którym decyzje podejmuje się w oparciu o dane i pogłębione analizy.

Nasze specjalistyczne zespoły ds. obsługi w chmurze oferują kompletne rozwiązania, obejmujące prowadzenie działalności w oparciu o rozwiązania infrastrukturalne, oferowane przez wszystkich największych dostawców, dostosowane do systemów, posiadanych przez klienta oraz do portfeli danych, a także o rozwiązania własne Deloitte. Usługi, które oferujemy, obejmują działanie infrastruktury, opartej o technologię chmury, zarządzanie obsługą, cyberbezpieczeństwo, optymalizację i zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami.

Fachowcy w dziedzinie infrastruktury i inżynierii chmury wspierają klientów w procesie sprawnej integracji nowych rozwiązań z bieżącą działalnością firmy. Eksperci Deloitte oferują rozwiązania infrastrukturalne i sieciowe, umożliwiające łączenie, optymalizację i zarządzanie domenami prywatnymi, publicznymi i hybrydowymi, opartymi o technologie chmury, na najpopularniejszych platformach, takich jak AWS, Azure, GCP i inne.

Prestiżowe, innowacyjne projekty zarówno te lokalne, jak i międzynarodowe. Darmowe certyfikacje, szkolenia, integracje. Brzmi ciekawie? Być może to miejsce jest właśnie dla Ciebie.

» Cloud Engineering

Dla kogo?

Osób z praktycznym doświadczeniem w co najmniej jednej z chmur. Poszukujemy osób z biegłym językiem angielskim, chęcią do rozwoju i nauki oraz gotowością do wsparcia klienta w znalezieniu najlepszych rozwiązań.

Poszukujemy osób na stanowisko:

Cloud Architect, Cloud Engineer, Integration Architect, Data Engineer, Cloud Developer, DevOps Engineer, Data Engineer.

Czym się zajmujemy?

Wspieramy budowanie inteligentnych przedsiębiorstw, przechodząc z systemów zastanych na jedno kompleksowe rozwiązanie, integrujące wszystkie najważniejsze elementy: dane, pracowników, zaawansowane technologie, analizy klientów i działalność operacyjną.

Wieloletnie doświadczenie, zebrane w toku współpracy z klientami wdrażającymi SAP oraz umiejętności techniczne ułatwią przeprowadzenie procesu, obejmującego projekt, kastomizację, wdrożenie i integrację środowiska i skutkującego określonymi korzyściami dla firmy.

Nasze projekty to najczęściej długie (ponad 2-3 lata) skomplikowane (obejmują S/4HANA ale również przyległe systemy np. EWM, MDG, GTS) międzynarodowe programy transformacji cyfrowej. Każdy z pracowników ma dostęp do platformy SAP Learning Hub, dzięki którym ma nieograniczony dostęp do kursów o tematyce SAP. Prowadzimy również szkolenia wewnętrzne.

Dla kogo?

Poszukujemy u kandydatów m.in. doświadczenia zawodowego w obszarze implementacji systemu SAP oraz praktycznej znajomości procesów biznesowych w obszarze specjalizacji. Kluczowymi kompetencjami na jakie zwracamy uwagę w procesie rekrutacyjnym to: umiejętność współpracy z Klientami, komunikatywność, otwartość, wysoko rozwinięte umiejętności analityczne. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego.

Poszukujemy osób na stanowisko:

Starszy Konsultant SAP CO, Starszy Konsultant SAP PP, Kierownik projektów SAP ERP / SAP S/4HANA, SAP Basis Consultant, SAP EWM Team Lead. Aktualnie skupiamy się na poszukiwaniu osób z doświadczeniem w implementacji modułów takich jak CO, SD, PP, MDG, GTS w międzynarodowych organizacjach.

Czym się zajmujemy?

Jako światowy lider usług konsultingowych i wdrażania rozwiązania Workday, wspieramy swoich klientów w osiąganiu korzyści płynących z zastosowania platformy Workday, oferującej usługi w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i finansami, co ma rzeczywiste przełożenie na realizację założeń biznesowych. Informacje stanowią największą wartość firmy. Ludzie są największą jej siłą. Te dwa elementy stanowią fundamenty przyszłości pracy.

W zespole zajmujemy się projektowaniem rozwiązań z użyciem oprogramowania Workday. Swoją ścieżkę zawodową możesz budować w ramach 5 obszarów:

Workday Finance
Wspieranie organizacji w przeprowadzeniu kompleksowej transformacji finansowej w oparciu o chmurę przy zastosowaniu Workday Financial Management, Business Planning, Payroll oraz innych rozwiązań chmurowych
Pomagamy dyrektorom finansowym, CFO i ich zespołom w realizacji transformacji, której celem jest stworzenie „działu finansowego na miarę świata cyfrowego” poprzez zastosowanie odpowiedniej strategii, projektu, wdrożenia oraz rozwiązań chmurowych SaaS do obsługi transakcyjnej, zarządzania wynikami firmy oraz prowadzenia zaawansowanych analiz biznesowych. Wspierając naszych klientów w rozwiązywaniu istotnych kwestii finansowych, z jakimi mierzą się w obecnych czasach, wykorzystujemy szeroki zakres usług transformacji finansowych oferowanych przez Deloitte.

Workday Operate
Zajmujemy się wsparciem dla klientów po wdrożeniu Workday w ramach obsługi aplikacji, odpowiadania na zapytania pracowników i managerów oraz rozwiązywania zgłaszanych przez nich problemów.

Workday HR (ścieżka funkcjonalna)
Doradzamy klientom w kwestiach implementacji danych modułów rozwiązania Workday (HCM, Benefits, Compensation, Time & Absence, Recruiting, Talent & Performance, Learning, Employee Experience, etc) oraz zarządzaniu projektami, analizą i konfiguracja systemu Workday wedle wymagań. Aspektem, który nas wyróżnia jest połączenie wiedzy konfiguracyjnej Workday z doradztwem biznesowym w zakresie najlepszych praktyk procesów HR.

Workday HR (ścieżka techniczna, integracja)
Do obowiązków zespołu integracji należy współpraca z resztą zespołu projektowego oraz z klientem. Musimy zrozumieć obecną infrastrukturę klienta, aby dowiedzieć się w jaki sposób możemy zintegrować z nią system Workday. Efektem naszej pracy jest gotowa integracja pomiędzy dwoma systemami stworzona według metodologii Deloitte.

Workday HR (ścieżka techniczna, Data)
Wdrażamy system Workday, w szczególności dokonując migracji danych pomiędzy systemami. Współpracujemy przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań chmurowych Workday Human Capital Management (HCM) umożliwiających transformację funkcji HR i całościowego doświadczenia pracowników. Wykorzystujemy szeroki wachlarz kompetencji Deloitte w obszarze kapitału ludzkiego, wnosząc wiedzę i doświadczenie uzyskane w trakcie współpracy z firmami reprezentującymi różne sektory. Efektem naszej pracy jest gotowa integracja pomiędzy dwoma systemami stworzona według metodologii Momentum™.

Dla kogo?

Ścieżka finansowa: dla osób z doświadczeniem w obszarach księgowości/rachunkowości, podatków. Wymagana jest wiedza systemowa na platformie Workday Finance lub innych systemach finansowych jak np. Peoplesoft, Hyperion. Jeżeli posiadasz doświadczenia pochodzące z Finance Center dla jednostek shared service, to zdecydowanie pomoże Tobie w tej roli.

Ścieżka operacyjna: dla osób z doświadczeniem w obszarach obsługi klienta, znajomością Workdaya minimum na poziomie HR user.

Ścieżka funkcjonalna: poszukujemy osób z kilkuletnim doświadczeniem w konfiguracji rozwiązania Workday, w tym ze znajomości faz wdrażania systemu, umiejętności doradczych i praktyk biznesowych rozwiązań w zakresie procesów HR.  Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i rozwiązywania problemów, szybkość uczenia i radzenia sobie w nowych sytuacjach będzie dodatkowym atutem.

Ścieżka integracji: do zespołu integracji szukamy ludzi otwartych, którzy nie boją się kontaktu z klientem. Jednocześnie oczekiwane są umiejętności techniczne które pozwalają nam na skuteczne tworzenie nowych integracji. Doświadczenie programistyczne na pewno pomoże odnaleźć się w meandrach integracji, ale tak naprawdę, jeśli kandydat pracowałeś z technologiami/standardami jak: XML, XSTL, Web Services, SOAP/REST, to na pewno dasz sobie radę. 

Ścieżka techniczna: na ścieżce technicnej poszukujemy osób dobrze poruszających się w świecie danych, otwartych na nowe technologie z szeroko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi. Kluczowa jest podstawowa znajomość systemu Workday. Jakie umiejętności techniczne są wymagana na tej ścieżce?

 • Relacyjne bazy danych
 • Czyszczenie danych
 • Analiza Danych
 • Znajomość narzędzi takich jak:
  • Excel / VBA
  • SQL
  • Alteryx/KNIME/Other ETL.


Poszukujemy osób na stanowisko:

Workday Consultant, Workday Functional Analyst, Workday Integration Developer, Workday Implementation Compensation

Czym się zajmujemy?

Praktyka Microsoft Business Applications jest globalną, rozpoznawaną na świecie organizacją działającą w Deloitte, skupiającą się na projektowaniu, budowaniu, wdrażaniu oraz utrzymywaniu rozwiązań w oparciu o portfolio aplikacji biznesowych Microsoft. W zakresie procesów obsługi klienta są to produkty takie jak Dynamics 365 Sales, Customer Service, czy Marketing, natomiast w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem są to Finance, Supply Chain Management oraz Business Central. Specyficzne funkcjonalności branżowe, czy też wynikające z charakteru działalności konkretnego przedsiębiorstwa uzupełniamy wykorzystując platformę low-code Power Platform oraz narzędzia programistyczne z rodziny Microsoft, będące naturalnym środowiskiem budowania rozszerzeń do tych aplikacji.

Dla kogo?

Na ścieżce developerskiej: kandydatów znających język programowania A/L, podstawy C#, TSQL, C++, doświadczenie w pracy w Visual Studio. Dodatkowym atutem będzie znajomość podstaw PowerPlatform oraz Dataverse. 

Na ścieżce konsultanckiej: kandydatów ze znajomością systemu Business Central lub Navision, procesów biznesowych, znajomość modułów: finansów, zakupów, sprzedaży, (dodatkowo produkcji i magazynu), umiejętność tworzenia oraz proponowania rozwiązań biznesowych dla klienta.

Poszukujemy osób na stanowisko:

Business Central Consultant, Business Central Developer

Czym się zajmujemy?

ServiceNow jako narzędzie jest niekwestionowanym, światowym liderem zarządzania usługami informatycznymi. Jednocześnie, poszerzając swój portfel produktowy stało się czołowym dostawcą narzędzia do zarządzania całością przedsiębiorstwa. Obszary, czyli moduły, w których tworzymy rozwiązania są nieograniczone i często są to usługi finansowe, zarządzanie i zgodność, cyber-bezpieczeństwo, HR, zarządzanie zasobami IT i wiele więcej. Dodatkowo, dzięki dedykowanym rozwiązaniom „low - no code” automatyzujemy procesy biznesowe w ciągu zaledwie godzin, wysoce optymalizując efektywność pracy organizacji na niemal każdym jej etapie.

Jesteśmy partnerem ServiceNow najwyższej klasy Elite. Wielokrotnie zdobywaliśmy nagrody takie jak Global Partner of the Year, EMEA Transformation Partner of the Year. Nasze skuteczne wdrożenia, których wykonaliśmy ponad 250, poprawiły jakość pracy dla ponad 300 000+ ludzi w 33 krajach. Badania pokazują, że produktywność zespołów biznesowych dzięki naszym implementacjom platformy ServiceNow wzrasta nawet o 60 procent.

Posiadamy najwyższy w Polsce współczynnik zadowolonych klientów CSAT. Nasi konsultanci to wszechstronnie doświadczeni specjaliści, posiadający liczne certyfikaty ServiceNow, Azure, ITIL i wiele więcej.

Dla kogo?

Dla Backend, Frontend, Full-stack developerów, architektów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wszystkie osoby posiadające certyfikacje ServiceNow.

Poszukujemy osób na stanowisko:

ServiceNow Developer, ServiceNow Architect, ServiceNow Business Analyst

Zarządzanie Ryzykiem

Czym się zajmujemy?

Zespół ten oferuje usługi doradcze z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego, zaczynając od zbudowania lub weryfikacji strategii bezpieczeństwa lub zasad ochrony i poufności danych, całościową, autorską weryfikację dojrzałości organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, wsparcie przy programach certyfikacyjnych, etyczny haking i analizę powłamaniową. W Cyber nasi Konsultanci zajmują się również kwestiami zarządzania ryzykiem w obszarze technologii, kontroli wewnętrznej, audytu IT oraz bezpieczeństwa. Doradzają klientom w zakresie tworzenia odpowiedniej struktury zarządzania IT, projektują ramy kontroli wewnętrznej w celu ograniczenia ryzyka technologicznego. Zapewniają, że systemy i dane klientów są bezpieczne i zgodne z odpowiednimi wymogami regulacyjnymi. Zepół uczestniczy również w projektach Mergers & Acqusitions - IT Due Diligence oraz Post-Merger Integration. Konsultanci doradzają CIO, CFO, CISO, CRO, Dyrektorom Audytu Wewnętrznego oraz Kierownikom Projektów największych przedsiębiorstw w regionie Centralnej Europy.

Główne filary:
Dzięki nadzorowi, zarządzaniu ryzykiem i zgodnością nasi konsultanci GRC kontrolują sposób działania organizacji, utrzymują w niej równowagę i dbają o jej bezpieczeństwo. Zapobiegają także zagrożeniom zewnętrznymi, takim jak ataki cybernetyczne i oszustwa. Ponadto, nasi eksperci biorą udział w projektach doradczych i audytowych dla naszych klientów SAP w Polsce, Europie Centralnej i/lub na świecie, projektują i budują frameworki bezpieczeństwa i modele autoryzacji w S/4 HANA, SAP ECC i innych technologiach SAP (m.in. SAP Fiori). Natomiast eksperci z obszaru IAM doradzają naszym klientom i tworzą architekturę w zakresie wyboru technologii i wdrożenia procesów zarządzania tożsamością w organizacji.

Dla kogo?

Dla osób zainteresowanych zarządzaniem ryzykiem oraz audytem IT, szczególnie zaznajomionych z ServiceNow lub inne narzędziami GRC.
Również dla osób, które mają 1+ lat doświadczenia w rolach związanych z systemem SAP oraz interesują się projektowaniem zabezpieczeń do zarządzania ryzykiem technologicznym w środowisku SAP (SAP Security, SAP Authorizations, SAP GRC, mile widziane SAP S/4 Hana oraz SAP Fiori).

Ponadto, dla kandydatów mających doświadczenie w technologiach zarządzania tożsamością (jak CyberArk, Saviynt, SailPoint, ForgeRock).

Poszukujemy osób na stanowisko:

GRC Consultant / Senior Consultant; Consultant / Senior Consultant in SAP Security & GRC; Consultant/Senior Consultant in Identity and Access Management (IAM)

Czym się zajmujemy?

Pokazujemy w jaki sposób wykorzystać zastosowania sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityki danych w działalności biznesowej tak, żeby przekładało się to na zoptymalizowanie działalności i uzyskanie znaczącej przewagi nad konkurencją na rynku. Dodatkowo nasz zespół specjalizuje się w rozwiązaniach AI, które mają wspomóc organizacje w transformacjach pod kątem zagadnień zrównoważonego rozwoju. Towarzyszymy klientom w całym procesie przekształcania danych w analizy i wykorzystywania otrzymanych wyników, tworząc rozwiązania szyte na miarę.

Zespół Data & AI w Risk Advisory opiera się na 3 filarach kompetencyjnych:

 • Data Science
 • Data Engineering
 • Business Intellignece

W naszym zespole będziesz mieć okazję pracować dla dobrze znanych, globalnych marek będących liderami w takich sektorach jak FSI, Energy, retail, Telco, e-commerce.
Dodatkowo nasi pracownicy mają okazję certyfikować się z popularnych rozwiązań cloudowych jak: GCP, Azure, AWS. 

Dla kogo?

Przede wszystkim dla osób, dla których praca z danymi to przyjemność. Istotna jest znajomość języków programowania takich jak Python czy SQL. Dla osób znających takie języki programowania jak Python, .Net, SQL. Umiejętność budowania złożonych algorytmów, w tym sieci neuronowych. Ważne w tym zespole są kompetencje w obszarach MLOps, Big Data i pracy na rozwiązaniach chmurowych. A oprócz umiejętności technicznych w pracy konsultanta równie ważne są umiejętności sprzedażowe i projektowe.

Poszukujemy osób na stanowisko:

Data Engineer, Data Scientist I BI Developer.

Doradztwo Podatkowe

Czym się zajmujemy?

Zespół Tax IT Innovation zapewnia wsparcie technologiczne, w szczególności w zakresie standaryzacji i automatyzacji procesów. Na co dzień zajmuje się wdrażaniem nowych technologii i rozwojem nowych rozwiązań wspierających procesy podatkowe, finansowe i księgowe. 

Dla kogo?

Do zespołu Tax Innovation poszukujemy osób posiadających potrafiących właściwie przełożyć wymagania biznesowe na konfigurację systemu lub tworzonych rozwiązań, a także omówić i przedstawić alternatywne sposoby spełnienia wymagań funkcjonalnych wymienionych przez użytkowników biznesowych.  

Poszukujemy osób na stanowisko:

Business Central Consultant, Payroll Automation Consultant

Czym się zajmujemy?

Zespół TTC specjalizuje się w tworzeniu i optymalizacji narzędzi informatycznych dla celów podatkowych. Eksperci z zespołu Tax Technology Consulting łączą wiedzę i praktykę podatkową z doświadczeniem w zakresie wykorzystywania i budowy narzędzi informatycznych w procesach podatkowych. Flagowym produktem jest taxCube™, czyli kompleksowe rozwiązanie umożliwiające pełną automatyzację i kontrolę procesów podatkowych w firmie. 

Dla kogo?

Dla osób z bardzo dobrze rozwiniętymi umiejętnościami analitycznego myślenia i ustrukturyzowanym podejściem do rozwiązywania problemów.  Dodatkowym atutem będzie również znajomość podstaw rachunkowości, podatkówDlaczego Zespoły Technologiczne w Deloitte?

Poznaj ekspertów Zespołów Technologicznych Deloitte

Chcesz poznać nas bliżej? Posłuchaj podcastów technologicznych Deloitte:Podcast: Człowiek. Biznes. Technologia          Podcast “Zwinne organizacje”            Podcast: C-suite@Transformation


Masz pytania w kwestiach pracy w Zespołach Technologicznych lub rekrutacji?
Skontaktuj się z nami!

Global Tax Activation

assets