Podcast: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

Podcast: C-suite@Transformation

C-suite@Transformation is a podcast during which we discuss the new dimension of leadership in the era of technology transformation and the need to be human-centric. We invite specialist and C-suite members to share their views.

Among other things, John Guziak and his guests discuss ways to activate the digital organization of tomorrow, to support companies in transition from their development paths to a highway called Future of Work and analyze how to prepare leaders for future challenges.

WERSJA POLSKA PONIŻEJ

 

The purpose of the discussion is to replace the traditional approach to transformation with inspiration for firms to become human-centric in the world ruled by digital technologies, robotics and artificial intelligence.
 

EPISODES: Series 3

#23 Andrzej Borczyk – Know yourself, make a team and win. The future of HR

#22 Bartosz Dobrowolski – Going digital: what will happen to our offices?

#21 Mateusz Gołembiewski – Leadership is about relationship

#20 Anna Wróbel, Allegro: “We need people to future-proof our organizations”

Subscribe the "C-suite@Transformation" podcast

Receive notifications about new meetings:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify

WERSJA POLSKA

PODCAST: C-suite@Transformation

C-suite@Transformation to podcast, w którym prowadzimy rozmowy o nowym wymiarze przywództwa w erze transformacji technologicznej, a także o usytuowaniu człowieka w centrum uwagi. Do rozmów zapraszamy ekspertów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej, C-suite.

Wspólnie ze swoimi gośćmi John Guziak rozmawia m.in. o tym, jak aktywować cyfrową organizację jutra, w jaki sposób wspierać firmy w przejściu ze ścieżki na autostradę rozwoju zwaną Future of Work i przygotować liderów na przyszłe wyzwania.

Podczas rozmów detonuje tradycyjne podejście do transformacji i szuka inspiracji do tego, by umiejscowić człowieka w centrum firmy – w świecie, w którym zaczyna rządzić cyfryzacja, robotyka i sztuczna inteligencja.

 

ODCINKI: Seria 3

#23 Andrzej Borczyk – Biznes to gra drużynowa. Poznaj siebie, zbuduj zespół i wygrywaj. O przyszłości funkcji HR

#22 Bartosz Dobrowolski – Czy czeka nas przyszłość w wirtualnym biurze?

#21 Mateusz Gołembiewski– Przywództwo - to budowanie więzi

#20 Anna Wróbel, Allegro: „Potrzebujemy ludzi, aby przygotować nasze organizacje na przyszłość”
 

Subskrybuj podcast "C-suite@Transformation"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?