Podcast: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

Podcast: C-suite@Transformation

C-suite@Transformation is a podcast during which we discuss the new dimension of leadership in the era of technology transformation and the need to be human-centric. We invite specialist and C-suite members to share their views.

Among other things, John Guziak and his guests discuss ways to activate the digital organization of tomorrow, to support companies in transition from their development paths to a highway called Future of Work and analyze how to prepare leaders for future challenges.

WERSJA POLSKA PONIŻEJ

 

The purpose of the discussion is to replace the traditional approach to transformation with inspiration for firms to become human-centric in the world ruled by digital technologies, robotics and artificial intelligence.
 

EPISODES: Series 2

#14 Katarzyna Bieńkowska shares her views on how digital transformation can save the organization

#13 Maja Chabińska-Rossakowska talks about how people change and with them the HR function (episode recorded in Polish)

#12 Beata Janczur explains why when we discuss the future of work we talk about the future of people

Subscribe the "C-suite@Transformation" podcast

Receive notifications about new meetings:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify

WERSJA POLSKA

PODCAST: C-suite@Transformation

C-suite@Transformation to podcast, w którym prowadzimy rozmowy o nowym wymiarze przywództwa w erze transformacji technologicznej, a także o usytuowaniu człowieka w centrum uwagi. Do rozmów zapraszamy ekspertów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej, C-suite.

Wspólnie ze swoimi gośćmi John Guziak rozmawia m.in. o tym, jak aktywować cyfrową organizację jutra, w jaki sposób wspierać firmy w przejściu ze ścieżki na autostradę rozwoju zwaną Future of Work i przygotować liderów na przyszłe wyzwania.

Podczas rozmów detonuje tradycyjne podejście do transformacji i szuka inspiracji do tego, by umiejscowić człowieka w centrum firmy – w świecie, w którym zaczyna rządzić cyfryzacja, robotyka i sztuczna inteligencja.
 

ODCINKI: Seria 2

#14 Katarzyna Bieńkowska o tym, jak transformacja cyfrowa może uratować życie organizacji

#13 Maja Chabińska-Rossakowska o tym, jak zmieniają się ludzie, a wraz z nimi funkcja HR

#12 Beata Janczur o tym, dlaczego mówiąc o przyszłości pracy mówimy o przyszłości ludzi

Subskrybuj podcast "C-suite@Transformation"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?