PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#23 Andrzej Borczyk – Know yourself, make a team and win. The future of HR

24.01.2023

C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

WERSJA POLSKA PONIŻEJ

I’d like to invite you to listen to a new C-suite@Transformation podcast where I talk to Andrzej Borczyk, Chief People Officer at CCC Group, CCE, about current and future challenges faced by HR and its transformation necessary to meet the future needs of each business.

Andrzej Borczyk began his professional career in the sales department of Mars. He moved all the way up to the director position and was so successful in building a good sales team that he was suggested to move to HR in line with the company policy of horizontal promotion. So, he began his adventure with HR, going up the organizational ladder and changing companies. He worked in many industries, including FMCG (Mars), alcoholic beverages (Grupa Żywiec), new-tech (Microsoft) to end up in apparel and shoes (as the Chief People Officer in CCC).

He is a passionate of learning, for him this is the way to grow. When the first big change in his professional life (that from sales to HR) took place, his mentor encouraged him to treat it as the initial step on his development path.
We discuss the current role and future of HR function and HR leaders. It is obvious that the function must transform, the same as the role of its leader. The transformation is on its way, accelerated by such occurrences as the pandemic, war, inflation and other unpredictable factors. We discuss specific aspects of the process, which are described below.

My guest believes flexibility and openness are crucial for success, whether it regards an individual career, or a business. They should be embedded both in our thinking and in corporate culture.

How? In order to succeed, a business must grow good leaders and make sure it employs the right people. Therefore, although the HR function will change, there are three unchanging pillars of its activity: recruitment (talent management), development (outsourced or not) and operations (payroll administration).

Apart from this, it needs data to support the business and to allow the efficient management of people: its employees (directly) and its customers (indirectly, composing an efficient team to meet their needs). Therefore, investing in new technologies is indispensable, as information you can obtain in return is priceless. It turns out that the way a firm spends money on HR may be more or less effective, depending whether it knows their preferences and needs. If met, they will make people more involved and loyal, which may translate into a corporate success, provided we do not forget the efficiency side. Also, people will work better if they have the sense of purpose.
Each enterprise needs people who will suit its business model and strategy. And in the time of high uncertainty, finding the right people is much more difficult than when things are predictable.

We discuss the future of work. My guest believes teamwork is the foundation of the enterprise of future. There are a few questions to answer, though. How to effectively build a team? On the one hand, remote team building is hardly possible. On the other, though, flexibility is the key, and each company must find a solution best suited to its needs, the desired profile and targets. Teamwork is crucial not only for employees, but also for the C-suite. Without it, no enterprise can be successful.

We touch upon certain topics the C-suite is comfortable and uncomfortable with. You might be surprised by the statement that leaders are struggling to survive transformation, but this is what we have concluded. And this happens on all leadership levels. Why? Because continuous transformation is somewhat against human nature. People need stabilisation, and some leaders cannot stand continuous change, especially with several very different generations on board. How to ease the problem? Build involvement. Leaders need to connect with people.

In this context, the statement that experiment is the key to future success may sound illogical, as experiment means change and uncertainty. The meaning of the word is much broader, though. To learn what we actually mean, listen to the podcast!

The transformation we discuss becomes omnipresent. Business becomes similar to sports, not only in the context of teamwork, but also of the mental approach to your tasks and challenges. To succeed in such uncertain times, you need to know yourself and push to your limits, exactly the same way as most successful athletes do. You need to be mindful of certain things, both concerning yourself and the others.

The recipe for success: effective hard and make a team to win.

Listen to the podcast to learn more!WERSJA POLSKA 

PODCAST: C-suite@Transformation

#23 Andrzej Borczyk – Biznes to gra drużynowa. Poznaj siebie, zbuduj zespół i wygrywaj. O przyszłości funkcji HR

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, rozmawiam z ekspertami i przedstawicielami kadry kierowniczej najwyższego szczebla o nowych aspektach przywództwa w przełomowym okresie transformacji technologicznej, a także o tym, że również w biznesie najważniejszy w jest człowiek.

Andrzej Borczyk rozpoczął karierę zawodową w dziale sprzedaży firmy Mars. Stopniowo awansował aż do stanowiska dyrektora. Ponieważ świetnie radził sobie z budowaniem sprawnie działającego zespołu, w ramach przyjętej przez firmę polityki awansu poziomego zaproponowano mu przejście do HR. W ten sposób zaczął swoją przygodę z HR, stopniowo awansując w hierarchii organizacyjnej. Pracował w wielu branżach, między innymi w FMCG (Mars), napojów alkoholowych (Grupa Żywiec), new-tech (Microsoft), a obecnie działa w branży odzieżowo-obuwniczej (CCC).

Z zamiłowaniem poszerza posiadaną wiedzę - uważa, że to najlepsza metoda rozwoju osobistego. Kiedy jego życie zawodowe zmieniło się radykalnie po raz pierwszy, to znaczy, kiedy przeszedł ze sprzedaży do HR, jego mentor poradził mu, by potraktował ją jako pierwszy krok na drodze do dalszego rozwoju.

Rozmawiamy o bieżących i przyszłych zadaniach pionu HR i jego kierownictwa. To jasne, że transformacja musi objąć zarówno samą komórkę organizacyjną, jak i rolę jej szefa. Proces ten już się rozpoczął, przyspieszają go najnowsze wydarzenia, takie jak pandemia, wojna, inflacja czy inne nieprzewidziane okoliczności. Omawiamy różne aspekty tego procesu.

Mój rozmówca jest przekonany, że podstawowymi czynnikami prowadzącymi do sukcesu są elastyczność i otwartość, niezależnie od tego, czy mówimy o karierze indywidualnej, czy o rozwoju firmy. Powinny one cechować zarówno nasz sposób myślenia, jak i kulturę organizacyjną.

Jak to osiągnąć? Aby się udało, firma musi aktywnie kształcić sprawnych przywódców, a także dbać o zatrudnienie odpowiednich osób. Wobec tego, choć pion HR ulegnie zmianie, nie zmienią się trzy podstawowe obszary jego działalności: rekrutacja (zarządzanie talentami), rozwój (również z wykorzystaniem outsourcingu) i obsługa działalności operacyjnej (zarządzanie listą płac).

Prócz tego komórka ta potrzebuje informacji, by móc skutecznie wspierać funkcje biznesowe i umożliwić efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim: pracownikami (bezpośrednio) i klientami (pośrednio, tworząc sprawnie działający zespół, który skutecznie zaspokoi ich potrzeby). Dlatego też niezbędne są inwestycje w nowe technologie, bo dzięki nim można pozyskać bezcenne informacje. Okazuje się bowiem, że sposób wykorzystania budżetu działu HR może być bardziej lub mniej efektywny, zależnie od tego, czy firma orientuje się w preferencjach i potrzebach pracowników, czy też nie. Jeżeli potrafi je zaspokoić, zwiększa ich zaangażowanie i lojalność, co może przełożyć się na sukces całego przedsiębiorstwa, pod warunkiem wszakże, że nie straci z oczu kwestii wydajności. Ponadto ludzie pracują lepiej, jeżeli mają poczucie celu i sensu działania.

Każda firma potrzebuje ludzi najodpowiedniejszych do swojego modelu biznesowego i strategii. A w tak niepewnych czasach znaleźć odpowiednich ludzi jest dużo trudniej niż w okresie stabilności gospodarczej.

Rozmawiamy również o przyszłości pracy. Zdaniem mojego rozmówcy przedsiębiorstwo przyszłości opierać się będzie na pracy zespołowej. W związku z tym należy jednak wyjaśnić sobie parę kwestii. Jak skutecznie stworzyć zespół? Z jednej strony, nie da się tego zrobić zdalnie, z drugiej - najważniejsza jest elastyczność. Każda firma musi znaleźć takie rozwiązanie, które najlepiej pasuje do jej potrzeb, docelowego profilu i wskaźników. Praca w zespole ma kapitalne znaczenie nie tylko w odniesieniu do pracowników, ale i naczelnego kierownictwa. Bez tego naprawdę trudno o sukces.

Zastanawialiśmy się również, jakie kwestie stanowią dla członków zarządu problem, a jakie nie. Czytelników może zdziwić stwierdzenie, że osoby na stanowiskach kierowniczych często z trudem znoszą transformację - a do takiego właśnie wniosku doszliśmy. Obserwujemy to na wszystkich szczeblach kierowniczych. Dlaczego? Ponieważ ciągła transformacja w pewien sposób kłóci się z naturą ludzką. Ludzie potrzebują stabilizacji. Wśród kadry kierowniczej zdarzają się osoby, które nie tolerują ciągłych zmian, zwłaszcza jeżeli muszą zarządzać kilkoma diametralnie różnymi pokoleniami pracowników. Jak można złagodzić ten problem? Starając się zwiększyć zaangażowanie. Kierownictwo musi być blisko ludzi.

W tym kontekście stwierdzenie, że aby odnieść sukces, trzeba eksperymentować, można uznać za nielogiczne, bo przecież eksperyment oznacza zmianę i niepewność. Słowo to jednak ma znacznie szersze znaczenie. Czytelników ciekawych, co właściwie mieliśmy na myśli, zapraszam do wysłuchania podcastu.

Omawiana przez nas transformacja staje się procesem wszechobejmującym. Działalność gospodarcza coraz bardziej upodabnia się do sportu, nie tylko jeżeli chodzi o „grę w drużynie”, ale także o nastawienie psychiczne do czekających nas zadań i wyzwań. Aby odnieść sukces w niepewnych czasach, człowiek musi dobrze poznać samego siebie i ciągle sprawdzać granice swoich możliwości, tak samo, jak robią to najlepsi sportowcy. Warto przy tym uświadomić sobie pewne rzeczy, zarówno dotyczące nas samych, jak i innych ludzi.

Jaka jest zatem recepta na sukces? Efektywna praca i zgrany zespół.

Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy!

Subskrybuj podcast "CAPITAL H"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?