PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#14 Katarzyna Bieńkowska shares her views on how digital transformation can save the organization

November 19th, 2021

C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

WERSJA POLSKA PONIŻEJ

In another episode of the C-suite@Transformation podcast I’m talking with Katarzyna Bieńkowska about the role of HR and how its function has been evolving throughout her career, and about her experience with HR transformation via digitalization.

This episode is a continuation of our discussion initiated during a webinar “HRT: How to accelerate transformation through digitalization?” You are more than welcome to watch the recording, which is available on our website.

Katarzyna Bieńkowska – is the Head of HR at Pharmaceutical Works Polpharma S.A. Katarzyna has gained considerable experience working in international and Polish companies from such sectors as insurance, financial services, telecoms and media. She has enjoyed success in developing an overall HR strategy meant to help companies achieve their objectives as well as embed engagement and goal-oriented culture aligned with their values. She has experience in organizational transformation - from start-ups to a fully mature business operations.

According to my guest speaker HR is not just a job but a mission. HR may be understood as managing processes, tools and human capital related knowledge. But when we take a broader perspective, it is a mission as we have a real impact on the quality of people’s lives. We have a chance to create exceptional workplaces that not only satisfy financial expectations but also ensure growth opportunities, professional fulfilment and the sense of security.

According to Katarzyna Bieńkowska sooner or later all companies will have to embark on a digitalization journey. They will have to learn how to apply technology to streamline processes. Her tip for leaders is not to be afraid of taking decisions about the implementation of any digital systems, as they will surely improve work, management and organizational development, eliminate manual tasks and shorten numerous processes by combining them in one.

Join us and listen to our podcast.

 

Subscribe to e-mail notifications about new podcasts!

Subscribe the "CAPITAL H" podcast

Receive notifications about new meetings:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify

WERSJA POLSKA

PODCAST: C-suite@Transformation

#14 Katarzyna Bieńkowska o tym, jak transformacja cyfrowa może uratować życie organizacji

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, prowadzę rozmowy o nowym wymiarze przywództwa w erze transformacji technologicznej, a także o usytuowaniu człowieka w centrum uwagi. Do swoich rozmów zapraszam ekspertów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej, C-suite.

cq5dam.web.1400.350.desktop.jpeg (1280×320)

W kolejnym odcinku podcastu C-suite@Transformation rozmawiam z Katarzyną Bieńkowską o tym, czym dla niej jest HR i w jaki sposób zmieniała się jego funkcja w trakcie trwania jej kariery, a także o jej doświadczeniu związanym z transformacją HR poprzez cyfryzację.

Odcinek ten jest kontynuacją naszej dyskusji, którą podjęliśmy w trakcie webinaru „HRT: Jak przyspieszyć transformację poprzez cyfryzację?”. Zachęcam do obejrzenia nagrania, które jest dostępne na naszej stronie.

Katarzyna Bieńkowska - Dyrektor HR w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma. Posiada duże doświadczenie w międzynarodowych i polskich firmach z branż takich jak: ubezpieczenia, usługi finansowe, telekomunikacja i media. Odnosi sukcesy w opracowywaniu ogólnej strategii HR, która ma pomóc firmie osiągać jej cele, a także ustanowić kulturę zaangażowania i zorientowania na wyniki, zgodnej z wartościami firmy. Ma doświadczenie w transformacji organizacji od start-upu do w pełni dojrzałej działalności.

Zdaniem mojej rozmówczyni HR to nie tylko pełniony zawód, ale to także misja. HR możemy rozumieć jako zarządzanie procesami, narzędziami oraz wiedzą z zakresu kapitału ludzkiego. Jednak, gdy spojrzymy szerzej, jest to misja, ponieważ mamy realny wpływ na jakość ludzkiego życia. Mamy możliwość stworzenia wyjątkowych miejsc pracy, które nie tylko spełnią oczekiwania finansowe, ale dadzą możliwość rozwoju, spełnienia zawodowego i poczucia bezpieczeństwa.

Katarzyna Bieńkowska uważa, że prędzej czy później wszystkie firmy będą musiały przejść drogę do digitalizacji. Będą musiały nauczyć się jak wykorzystywać technologię do usprawniania procesów. Dlatego radzi liderom, aby nie bali się podejmować decyzji o wdrożeniu jakiegokolwiek systemu cyfrowego. On z pewnością usprawni pracę, zarządzanie i rozwój organizacji, wyeliminuje pracę manualną, skróci wiele procesów, łącząc go w jeden.

 

Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.

 

Subskrybuj powiadomienia e-mail o kolejnych odcinkach podcastu!

Subskrybuj podcast "CAPITAL H"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?