PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#1 John Guziak o integracji z okazji Bożego Narodzenia w czasie pandemii, a także o budowaniu poczucia przynależności nie tylko od święta

Data emisji: 4 grudnia 2020

FOR ENGLISH VERSION PLEASE SCROLL DOWN

 

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, prowadzę rozmowy o nowym wymiarze przywództwa w erze transformacji technologicznej, a także o usytuowaniu człowieka w centrum uwagi. Do swoich rozmów zapraszam ekspertów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej, C-suite.

Pierwszą serię podcastu C-suite@Transformation otwieram osobiście i opowiadam o grudniowej gorączce przedświątecznej, o tym, jak mogą wyglądać spotkania integracyjne – których wszyscy pracownicy oczekują z równą niecierpliwością, co dzieci Mikołaja – mimo pandemii, a także o tym jak istotne jest budowanie poczucia przynależności nie tylko od święta.

Przed nami Boże Narodzenie i czas, kiedy firmy organizują zwykle świąteczne imprezy integracyjne dla swoich pracowników.  W tym roku nie będą mogły tego zrobić. Czy ta sytuacja powinna je zaniepokoić, a jeśli tak, to dlaczego? Czemu zwykle służą takie spotkania i dlaczego są tak istotne z punktu widzenia korzyści dla pracodawców, szefów oraz zespołów?

W tym odcinku rozmawiam o tym, w jaki sposób wspólne rytuały, zabawa, osobiste, nieformalne kontakty budują tożsamość danej grupy i jej poczucie wspólnoty, jakie ważne potrzeby ludzi są w ten sposób zaspokajane i dlaczego dbałość tę należy wysoko cenić.  

Ten odcinek to również poddanie pod dyskusję tego, co mogą zrobić firmy i ich liderzy, szefowie zespołów, aby znaleźć sposób w czasie pandemii COVID-19 i te potrzeby spełniać, jak integrować pracowników, dać im poczucie wspólnoty w sytuacji, gdy w grę wchodzi tylko kontakt online. Jakie szczególne możliwości otwierają się przy tej okazji przed liderami i zespołami, i dlaczego warto je wykorzystać? Czy są jakieś wartości, które dobrze jest zamanifestować szczególnie w tym roku, spotykając się zdalnie z okazji świąt ze współpracownikami, z zespołem?

Zapraszam do wysłuchania.

 

PODCAST w języku angielskim

Subskrybuj podcast "C-suite@Transformation"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify

ENGLISH VERSION

PODCAST: C-suite@Transformation

#1 John Guziak talks about Xmas integration during pandemic and building the feeling of belonging, not only during the holiday season

Broadcasting date: 4 December 2020

C-suite@Transformation is a podcast during which I, John Guziak, discuss the new dimension of leadership in the era of technology transformation and the need to be human-centric.  I invite specialist and C-suite members to share their views.

I open the first series of the C-suite@Transformation podcast speaking about the holiday shopping fever, about possible forms of integration meetings, which employees impatiently wait for, like kids waiting for Santa (despite pandemic), and indicating the importance of the feeling of belonging, not only during the holiday season.

Christmas is the time when companies organize integration holiday meetings for employees. This year they will be unable to do so. Should they feel uncomfortable with this? Why? What are such meetings good for? Why are they so important in terms of benefits offered to employers, leaders and teams?

During this meeting I tell you how shared customs, games and informal personal contacts build group’s identity and the sense of community, what important human needs are met and why we should highly appreciate this form of care.   

Further, I mention what companies, their management and team leaders may do to find the right way to meet these needs and integrate people during the pandemic, giving them the sense of community even though all we can do is meet online.  What are specific opportunities for leaders and teams that open up at the occasion? Why should we take them? Are there any values that should be demonstrated, especially this year, when we meet with colleagues and teams to celebrate the holiday online?

Subscribe the "C-suite@Transformation" podcast

Receive notifications about new meetings:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?