PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#17 Marta Florczak – what steps might bring you closer to achieve professional success?

March 16th, 2022

C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

WERSJA POLSKA PONIŻEJ

 

Today I would like to invite you to listen to another episode of the C-suit@Transformation podcast series. This time, together with my guest, Marta Florczak, Member of the Management Board and CHRO at Lidl Polska, we’re discussing the impact of the pandemic on development opportunities and changes at HR departments, as well as the key factors that might prove significant from the perspective of professional career and achieving success in the future.

Marta Florczak - Member of the Management Board, CHRO at Lidl Polska. A leader with extensive international experience gained all over Europe, in such areas as managing P&L, formulating strategies and visions, developing business and performance-driven organizational culture and approach. An all-around leader with a proven track record in building highly efficient teams, developing talents and managing sales excellence. A successful change agent with great communication and influencing skills, showing an in-depth understanding of business principles and healthy business acumen. Marta has worked as the Head of Human Resources at the Science and Research Center at Vienna, HR Director at Lafarge in France, Organization and HR Director at Lafarge in Poland, Vice-President B2B/B2C Sales Director at LafargeHolcim and Human Resources Director at Auchan. In April 2021 Marta joined the Management Board of Lidl Polska and is accountable for the personnel function.
She is a graduate of Open University Business School in London, where she studied Strategic Human Resources Management. She holds the Organizational Leadership diploma of Said Business School Oxford University and has completed the Advanced Management Program at IESE Business School in Barcelona.

My guest shares the story of her professional career and tells listeners what steps might move them closer to success. She is of the opinion that if you feel like doing something, something that will let you grow, you should take the risk and follow your instinct, regardless of what others say. Sometimes it is worth taking on a challenge and making an unpopular decision which may seem like a step backwards. For instance, accepting a lower position might be a source of priceless experience that will be useful in the future. Often the function and the entrusted tasks are much more significant than the job title or position itself.

It is also very important to have a chance to meet great leaders and mentors willing to show which direction to take, who provide development opportunities, can be trusted and followed. While looking for career opportunities, one may not forget about such fundamentals as investment in self-development, continuous improvement of qualifications, learning new things and gaining new experiences. This may entail all sorts of sacrifices, additional obligations and costs (companies often help with those), but we are the ones accountable for our personal development and our future position. It’s all in our hands.

To learn more, listen to the podcast.

 

Subscribe to e-mail notifications about new podcasts!

Subscribe the "C-suite@Transformation" podcast

Receive notifications about new meetings:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify

WERSJA POLSKA

PODCAST: C-suite@Transformation


#17 Marta Florczak – jakie kroki warto podjąć by zbliżyć się do sukcesu zawodowego?

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, prowadzę rozmowy o nowym wymiarze przywództwa w erze transformacji technologicznej, a także o usytuowaniu człowieka w centrum uwagi. Do swoich rozmów zapraszam ekspertów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej, C-suite.
 

Dziś zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu C-suite@Transformation, w którym rozmawiam z Martą Florczak – Członkinią Zarządu i CHRO w Lidl Polska, o tym jaki wpływ miała pandemia na rozwój i zmiany w działach HR, a także jakie czynniki mogą być kluczowe dla rozwoju kariery zawodowej i osiągnięcia sukcesu w przyszłości.

Marta Florczak – Członek Zarządu, CHRO w Lidl Polska. Liderka z dużym międzynarodowym doświadczeniem zdobytym w całej Europie, między innymi w zarządzaniu P&L, budowaniu strategii i wizji, rozwijaniu kultury i organizacji zorientowanej na biznes i wyniki. Wszechstronna liderka z sukcesami w budowaniu wysokowydajnych zespołów, rozwijaniu talentów i zarządzaniu doskonałością sprzedaży. Skuteczna agentka zmiany z dobrą komunikacją i umiejętnościami wpływania, dogłębnym zrozumieniem zasad biznesowych i zdrowym zmysłem biznesowym. Zajmowała takie stanowiska jak: dyrektor zasobów ludzkich w Centrum Naukowo – Badawczym w Wiedniu, dyrektor zasobów ludzkich w Lafarge Cement we Francji, dyrektor ds. organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w Lafarge w Polsce, vice-president Cement ds. sprzedaży B2B/B2C oraz dyrektor zasobów ludzkich w Auchan. Od kwietnia 2021 jako członek zarządu Lidl Polska odpowiada za pion personalny.
Jest między innymi absolwentką Open University Business School w Londynie, gdzie kształciła się na kierunku Strategic Human Resources Management. Posiada dyplom z Organisational Leadership zdobyty na Said Business School Oxford University, a także ukończyła Advanced Management Program na IESE Business School in Barcelona.

Moja rozmówczyni opowiada historię swojej kariery zawodowej i podpowiada słuchaczom, jakie kroki podjąć by zbliżyć się do sukcesu. Uważa, że jeśli ktoś czuje, że powinien wybrać dany kierunek, że ta droga pozwoli na dalszy rozwój to trzeba zaryzykować, nie zwracając uwagi na opinię otoczenia. Czasem warto też podjąć wyzwanie i iść w stronę, która z pozoru może wydawać się uwstecznieniem, jak np. podjęcie pracy na niższym stanowisku. Może okazać się, że będzie to cenne doświadczenie, które zaowocuje w przyszłości, a funkcja, którą się pełni i zadania, które się wykonuje, są dużo bardziej istotne niż sama nazwa stanowiska czy tytuł.

Bardzo ważne jest także, aby spotkać na swojej ścieżce dobrych liderów i mentorów, którzy pomogą ukierunkować, umożliwią szanse do dalszego rozwoju, którym można zaufać i ich naśladować. Kolejnym istotnym punktem w rozwoju kariery jest inwestowanie w samorozwój, stałe doszkalanie, uczenie się nowych zagadnień, zdobywanie nowych doświadczeń. Może to się wiązać z różnymi wyrzeczeniami oraz dodatkowymi obowiązkami i kosztami, w czym często organizacje pomagają, jednak to my sami jesteśmy odpowiedzialni za swój rozwój i to kim będziemy w przyszłości.

Posłuchaj całej naszej rozmowy i dowiedz się więcej.

 

Subskrybuj powiadomienia e-mail o kolejnych odcinkach podcastu!

Subskrybuj podcast "C-suite@Transformation"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?