PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#28 Jowita Michalska – We need educational revolution

11.07.2023

C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

WERSJA POLSKA PONIŻEJ

In this podcast, I am talking to Jowita Michalska, CEO Digital University and the renowned “technology guru” of the Polish market.

She runs an NGO, focused on teaching technology to children and under-privileged social groups, and a business, which provides tech education on the corporate market.

She is determined to fight two serious issues faced by the contemporary society: a split into those who know technologies and can use it and those who do not; and a gap between skills provided by our educational system and those needed on the job market.

She believes the schooling system calls for a major change, since there is no single skill taught at school that would be useful in future. Schools are lagging behind, both in terms of knowledge offered, and the manner of teaching. No single curriculum is up to date, as technology changes do not wait for those who write textbooks. Besides, at school there is no time for asking questions, experimenting, failing and retrying. No room for creative thinking. You are expected to master the contents of a textbook and pass an exam. And this is not what life is about, either private, or professional.

Our future is lifelong learning. It must become part of corporate culture. Business leaders must realise learning is equally important as working and generating expected results. Actually, without learning, people will not perform. And she means both learning in the course of work, and self-education. After work, at home, with family.

Educated adults can help their kids use technology without harmful effects, such as those of smartphones on kids, if accessed too early in life.
Jowita points out challenges faced by most organisations of today. Learning how to use technologies is just part of it. People lack the external element feeding their creativity and innovation, as most of them spend majority of their professional life with one employer.

How can this be avoided? Do not focus only on what you are doing right now, go outside your bubble and learn. Copy ideas from different fields to find inspiration.

Businesses need much more agile and open ways of working. Go outside your silo, work in interdisciplinary teams, experiment as without creative ideas from outside your people will get stuck.

To thrive, we need to get rid of the “now-ism” most of us suffer from, learn to selectively gather information, challenge it and build scenarios.

If you want to learn more interesting and sometimes shocking ideas, listen to the podcast!

 

#28 Jowita Michalska – Potrzebujemy edukacyjnej rewolucji

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, rozmawiam z ekspertami i przedstawicielami kadry kierowniczej najwyższego szczebla o nowych aspektach przywództwa w przełomowym okresie transformacji technologicznej, a także o tym, że również w biznesie najważniejszy w jest człowiek.

Moim dzisiejszym gościem jest Jowita Michalska, znana „technologiczna guru” polskiego biznesu.

Prowadzi Fundację Digital University zajmującą się technologiczną edukacją dzieci i nieuprzywilejowanych grup społecznych oraz firmę, która oferuje szkolenia technologiczne dla biznesu.

Z determinacją zwalcza dwa istotne problemy, z jakimi boryka się współczesne społeczeństwo: podział na tych, którzy znają technologie cyfrowe i umieją się nimi posługiwać i na tych, którzy ich nie znają i nie potrafią używać oraz lukę edukacyjną, czyli niedopasowanie kwalifikacji, jakie zapewnia system edukacji, do potrzeb rynku pracy.

Uważa, że system szkolny wymaga dogłębnej reformy, ponieważ w szkołach nie uczy się żadnych umiejętności, które mogą przydać się w przyszłości. Szkoły nie nadążają za rynkiem, zarówno jeżeli chodzi o zakres oferowanej wiedzy, jak i sposób nauczania. Programy nauczania nie są aktualne - zmiany technologiczne zachodzą za szybko, by dało się je uwzględnić w podręcznikach. Poza tym w szkole nie ma czasu na zadawanie pytań, eksperymentowanie, nie akceptuje się prób i błędów. Nie ma też miejsca na twórcze myślenie. Od ucznia oczekuje się opanowania treści podręcznika i zdania egzaminu. A życie - czy to prywatne, czy zawodowe - wygląda zupełnie inaczej.

Nasza przyszłość - to ciągła nauka, która musi stać się częścią kultury korporacyjnej. Szefowie firm muszą uświadomić sobie, że edukacja jest równie ważna, jak praca i osiąganie oczekiwanych wyników. I że bez edukacji tych wyników nie da się osiągnąć. Moja rozmówczyni ma na myśli nie tylko naukę na stanowisku pracy, ale i naukę własną, po pracy, w domu, razem z rodziną.

Wykształceni dorośli mogą pomóc dzieciom korzystać z technologii bez niepożądanych efektów ubocznych, takich jak na przykład skutki zbyt wczesnego udostępniania dzieciom smartfonów.

Jowita omawia wyzwania, z jakimi musi sobie radzić ogromna większość firm - umiejętność wykorzystywania technologii, to tylko jedno z nich. Ludziom brakuje zewnętrznego spojrzenia, które sprzyja twórczemu myśleniu i innowacyjności, większość z nich bowiem prawie całe życie zawodowe spędza w jednej firmie.

Czy można tego uniknąć? Nie możemy koncentrować się tylko na aktualnie wykonywanych zadaniach, musimy wyjść spod klosza i zacząć przyswajać wiedzę, kopiować pomysły z innych dziedzin jako źródła inspiracji.
Firmy muszą zmienić sposób działania na zwinny i otwarty. Trzeba wyjść z silosów, rozpocząć współpracę w zespołach wielospecjalistycznych, eksperymentować - bez pomysłów z zewnątrz nastąpi stagnacja.

Aby osiągnąć sukces, musimy skończyć z mentalnością „tu i teraz”, nauczyć się selektywnie gromadzić dane, weryfikować je i tworzyć scenariusze na przyszłość.

Chcesz poznać inne ciekawe, a czasem szokujące koncepcje? Zapraszam do wysłuchania podcastu!

Subskrybuj podcast "CAPITAL H"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?