PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#15 Joanna Jochimczyk on how to attract and retain the best talents

January 21st, 2022

C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

WERSJA POLSKA PONIŻEJ

 

In this episode of our C-suite@Transformation podcast I am talking to Joanna Jochimczyk, People Partner Cloud Tech EMEA at Google about how the HR function at Google is different from other HR organizations, what the work will look like in the future, and what companies need to consider to retain their employees and be able to work with the brightest talents.

My guest believes that every organization should be working towards the goal of getting to know and understanding the needs of its employees. It is worthwhile to consider whether we really know the reason why teams stay with the company or, on the contrary, why they leave it. At the same time, each change introduced within the organization should be thoroughly planned and based on detailed data collected from people who are to be directly affected.

According to Joanna Jochimczyk organizations should be more flexible. Adjusting the working time and mode of work to individual needs will make it possible to attract talents from all over the country or even the world. Remote, hybrid and part-time working options will allow companies to engage the best talents no matter where they are.

Join us and listen to our podcast.

 

Subscribe to e-mail notifications about new podcasts!

Subscribe the "CAPITAL H" podcast

Receive notifications about new meetings:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify

WERSJA POLSKA

PODCAST: C-suite@Transformation

#15 Joanna Jochimczyk o tym, jak pozyskać i zatrzymać najlepszych

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, prowadzę rozmowy o nowym wymiarze przywództwa w erze transformacji technologicznej, a także o usytuowaniu człowieka w centrum uwagi. Do swoich rozmów zapraszam ekspertów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej, C-suite.

W kolejnym odcinku podcastu C-suite@Transformation rozmawiam z Joanną Jochimczyk, People Partner Cloud Tech EMEA w Google, o tym, czym różni się funkcja HR w Google od innych organizacji; jak będzie wyglądać praca w przyszłości, a także nad czym firmy powinny się zastanowić, aby zatrzymać pracowników i móc pracować z najlepszymi.

Zdaniem mojej rozmówczyni, celem każdej organizacji powinno być poznanie i zrozumienie potrzeb swoich pracowników. Warto zastanowić się czy faktycznie znamy powód, dla którego zespoły zostają w naszej firmie lub przeciwnie – z niej odchodzą. Z kolei każda wprowadzana z zmiana, powinna być dokładnie zaplanowana, a także oparta na szczegółowych danych zebranych od pracowników, których zmiana ta ma bezpośrednio dotyczyć.

Joanna Jochimczyk uważa, że organizacje powinny być bardziej elastyczne. Dostosowanie wymiaru i trybu pracy do poszczególnych jednostek umożliwi pozyskiwanie talentów z całego kraju, a nawet świata. Praca zdalna, hybrydowa lub w niepełnym wymiarze godzin to szansa na współpracę z najlepszymi, niezależnie od miejsca ich pobytu.

 

Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.

 

Subskrybuj powiadomienia e-mail o kolejnych odcinkach podcastu!

Subskrybuj podcast "CAPITAL H"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?