Czym jest ‘Future of Work’

Artykuł

Czym jest ‘Future of Work’ w kontekście miejsca pracy

Przyszłość pracy: nowe podejście do miejsca pracy

C –suite@Transformation

Praca zmienia się pod wpływem coraz szybszej ekspansji internetu, zmiany modeli zarządzania talentami i wykorzystania narzędzi kognitywnych. Zmienia się koncepcja samego miejsca pracy. Jak pogodzić oczekiwania co do pracy zdalnej czy hybrydowej z potrzebą budowania poczucia przynależności, zespołu, kontrolą powierzonych zadań a zaufaniem i zaangażowaniem? Gdzie założenie Future of Work przewiduje miejsce wykonywania pracy?

Zmiana koncepcji miejsca wykonywania pracy


W odniesieniu do pracy zmienia się nie tylko „kto” i „co”, ale również „gdzie”, czyli miejsce pracy. Kiedyś warunkiem udanej współpracy było zgromadzenie pracowników w jednym miejscu. Dziś, dzięki technologiom cyfrowym, platformom i rzeczywistości wirtualnej, którym towarzyszą zmiany społeczne i rynkowe, zespoły mogą pracować w rozproszeniu.1 Pracodawca ma możliwość koordynacji różnych form pracy, co towarzyszy zmianie koncepcji miejsca pracy z zakładu czy biura, ulokowanego w jednym budynku, na model rozproszony, oparty o interakcje wirtualne.

Nie należy uważać możliwości zastąpienia biura platformą internetową wyłącznie za możliwość zwiększenia wydajności i redukcji kosztów utrzymania nieruchomości. Kultura korporacyjna jest ściśle powiązana zarówno z innowacyjnością2, jak i z wynikami działalności3, a rosnące rozproszenie zespołów może wymagać zmiany koncepcji budowania zarówno tej kultury, jak i więzi wewnątrz zespołu, których nie wolno nie doceniać. Amy Wrzesniewski, profesor Yale School of Management, zauważyła: „Pracownicy poprzednich generacji potrafili przepracować dekady, a nawet całe życie zawodowe w jednej i tej samej firmie. W takich przypadkach poczucie przynależności stanowiło zarówno element tożsamości, jak i warunek zdrowia psychicznego pracownika.”4 Z perspektywy pracodawcy oznacza to konieczność poświęcania większej uwagi budowaniu więzi i poczucia wspólnoty, równoważącego wirtualny charakter miejsca pracy i krótkoterminowość zatrudnienia.

Więcej w publikacji:

Przyszłość pracy: nowe podejście
Przyszłość pracy: nowe podejście do pracowników

PRZYPISY:

  1. Gallup, State of the American workplace, October 29, 2018.
  2. ScienceDaily, “Corporate culture is most important factor in driving innovation,” November 18, 2008.
  3. Anthony S. Boyce et al., “Which comes first, organizational culture or performance? A longitudinal study of causal priority with automobile dealerships,” Journal of Organizational Behavior 36, no. 3 (2015): pp. 339–59, DOI: 10.1002/job.1985.
  4. Dr. Amy Wrzesniewski (Michael H. Jordan professor at Yale School of Management), interview with author, December 19, 2018.

Czy ta strona była pomocna?