Czym jest ‘Future of Work’

Artykuł

Czym jest ‘Future of Work’ dla pracowników

Przyszłość pracy: nowe podejście do pracowników i zarządzania talentami

C –suite@Transformation

Robotyka, sztuczna inteligencja i nowe formy zatrudnienia zmieniają charakter pracy i tworzą nowych „superpracowników” współpracujących ze sobą w „super-zespołach”. Wymaga to analizy sposobu tworzenia stanowisk pracy i dostosowania ich do wymogów przyszłości oraz koncepcji Future of Work.

Pracownicy: nowa koncepcja zarządzania talentami

Jest to efekt nie tylko zmian demograficznych w grupie osób aktywnych zawodowo, zachodzących w ciągu ostatnich 30 lat, wskutek których wzrasta średnia wieku1 i zróżnicowanie pracowników2, ale również samego kontraktu społecznego między pracodawcą a pracownikiem.3

Firmy mają teraz do dyspozycji wyjątkowo dużo form zatrudnienia – od tradycyjnego etatu poprzez umowy agencyjne, o dzieło, zlecenia, outsourcing, aż do crowdsourcingu. Nowe formy zatrudnienia umożliwiają rozwiązywanie problemów, wykonanie zadań oraz budowanie elastycznych, zwinnych struktur organizacyjnych (wykres 2). Alternatywne formy zatrudnienia zyskują rosnącą popularność. Obecnie 35 proc. zatrudnionych w USA pracuje na podstawie umów na czas określony, przy realizacji konkretnych projektów lub w ramach umów agencyjnych.4 Ich udział stale rośnie, na przykład udział wolnych zawodów (wzrost o 8,1 proc.) zwiększa się szybciej niż ogólna liczba zatrudnionych (wzrost o 2,6 proc).

Cykl życiowy talentu

W miarę rosnącej różnorodności dostępnych form zatrudnienia rośnie możliwość zwiększenia efektywności i twórczego kształtowania struktury i organizacji zatrudnienia. Więcej możliwości oznacza jednak również więcej komplikacji. Pracodawcy muszą uwzględnić nie tylko podział zadań między ludzi a maszyny, technologię, ale również rodzaj umowy z osobą zatrudnioną tak, aby zoptymalizować rodzaj zatrudnienia do poszukiwanych kwalifikacji i zadań, które należy zrealizować. Koordynacja tylu zmiennych może wymagać zastosowania nowych modeli. Może to spowodować fundamentalną zmianę postrzegania cyklu życiowego pracownika z tradycyjnego modelu „pozyskiwanie, kształcenie, utrzymanie” na: dostęp, dbałość, zaangażowanie w odniesieniu do wszystkich grup zatrudnionych.

Daje to pracodawcy możliwość optymalizacji korzyści, przynoszonych przez poszczególne formy zatrudnienia, zaś pracownikom umożliwia dopasowanie formy zaangażowania do indywidualnych potrzeb i motywacji. Aby móc w pełni wykorzystać tę możliwość, należy zmodyfikować koncepcję zarządzania talentami, by firma mogła dopasować motywację i kwalifikacje pracownika do własnych potrzeb.

Tradycyjnie zarządzanie talentami pojmowano jako sposób przyciągnięcia, wykształcenia i utrzymania najbardziej poszukiwanych specjalistów. W miarę popularyzacji nowych, alternatywnych form zatrudnienia podejście to ustąpi miejsca przedstawionemu poniżej:

Okazja: praca przyszłości może mieć większą wartość i sens

Zmiany dotyczące pracy, pracowników i miejsca pracy są głęboko powiązane. Każdy z tych aspektów może wiązać się z istotnymi, nieprzewidywanymi wcześniej konsekwencjami, zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.
To, jak będzie wyglądać praca przyszłości, nie zostało jeszcze przesądzone. W tej chwili znajdujemy się w punkcie przełomowym, jeżeli chodzi o definiowanie znaczenia pracy, pracodawcy, a także dodawania wartości i wyszukiwania talentów z wykorzystaniem nowo opracowanych sposobów. Poczucie celu w naturalny sposób orientuje nas ku przyszłości. Możemy dokonać wyboru i posłużyć się zaawansowaną technologią wyłącznie dla potrzeb redukcji kosztów i zwiększenia efektywności. Możemy jednak dokonać głębszej analizy możliwości wykorzystania tych trendów do zwiększenia poczucia wartości i sensu – zarówno w firmie, jak i wśród klientów czy potencjalnych pracowników. Przyjęcie zbyt ciasnej perspektywy wiąże się z wysokim ryzykiem.

Warunkiem powodzenia jest przyjęcie szerszej perspektywy10 i opracowanie nowych koncepcji, umożliwiających taką organizację pracy, pracowników i miejsca pracy, by zwiększyć zarówno poczucie wartości, jak i sensu oraz poprawić wydajność. Dążąc do odpowiedniego wykorzystania nowych możliwości pracodawcy mogą podjąć trzy rodzaje działań:

Więcej w publikacji:

Przyszłość pracy: nowe podejście
Przyszłość pracy: nowe podejście do miejsca pracy

PRZYPISY:

  1. Senator Susan M. Collins and Senator Robert P. Casey Jr., America’s aging workforce: Opportunities and challenges, Special Committee on Aging United States Senate, December 2017.
  2. Crosby Burns, Kimberly Barton, and Sophia Kerby, “The state of diversity in today’s workforce,” Center for American Progress, July 12, 2012.
  3. Roger Eugene Karnes, “A change in business ethics: The impact on employer–employee relations,” Journal of Business Ethics 87, no. 2 (2009): pp. 189–197, DOI: 10.1007/s10551-008-9878-x.
  4. Upwork, “Freelancing in America 2018: Fifth annual report,” accessed March 5, 2019.

Czy ta strona była pomocna?