PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#8 Grażyna Rzehak o zmieniającej się roli lidera oraz wspólnym języku biznesu i funkcji HR

Data emisji: 15 kwietnia 2021

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, prowadzę rozmowy o nowym wymiarze przywództwa w erze transformacji technologicznej, a także o usytuowaniu człowieka w centrum uwagi. Do swoich rozmów zapraszam ekspertów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej, C-suite.

cq5dam.web.1400.350.desktop.jpeg (1280×320)

 

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

 

W kolejnym odcinku podcastu C-suite@Transformation rozmawiam z Grażyną Rzehak o tym, kim lider/liderka jest dzisiaj i jak jego/jej rola ewoluuje w przyszłości; o tym, dlaczego poznanie biznesu i analiza danych jest tak istotna dla sukcesu organizacji, a także o tym, na co liderzy powinni się przygotować po pandemii.


Grażyna Rzehak – doświadczona i uznana liderka biznesowa oraz ekspertka w dziedzinie zarządzania z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Członkini rad nadzorczych i rad doradczych wiodących firm z sektora technologii, logistyki i usług (m.in. InPost/Grupa Integer.pl S.A., Nais, Digital University). Dodatkowo doradza start-upom, firmom z sektora technologicznego, e-commerce oraz logistyki w zakresie strategii biznesowej, zarządzania zmianą, fuzji i przejęć, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji. Jest uznanym coachem i mentorką dla wyższej kadry menadżerskiej. Przez ponad dwadzieścia lat piastowała strategiczne, zarządcze stanowiska w obszarach HR, sprzedaży, strategii inwestycyjnej i rozwoju biznesu w dużych polskich i międzynarodowych firmach, takich jak Unilever, ICI/Akzo Nobel, Grupa Żywiec/Heineken czy Grupa Pracuj. Grażyna jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka i Zarządzanie oraz Szkoły Biznesu Michigan Technological University, USA. Ukończyła również podyplomowe studia na Akademii Psychologii Przywództwa Politechniki Warszawskiej a także specjalistyczne programy zarządcze na Harvard Business School, INSEAD i IMD.

Zdaniem mojej rozmówczyni, rozpoczynając pracę w jakimkolwiek sektorze, należy znać specyfikę biznesu. Trzeba poznać klientów i ich potrzeby, a także zrozumieć strukturę i działalność organizacji oraz cele, które chce osiągnąć. Bardzo ważne jest zdobycie i analiza danych z różnych źródeł. Dzięki temu łatwiej jest wprowadzać rozwiązania usprawniające procesy i wzmacniające efektywność pracy. Kluczem do sukcesu organizacji jest znalezienie wspólnego języka biznesu z funkcją HR.

Pandemia i praca poza biurem poniekąd wymusiła zmianę podejścia liderów do pracowników. Pokazała, że zarządzanie oparte na zaufaniu, jak i mniejszej kontroli jest bardziej efektywne. Uświadomiła liderom także jak ważna jest empatia oraz zrozumienie problemów, z którymi zmagają się ludzie. Grażyna Rzehak uważa, że dobry lider zamiast kontrolować zespół i liczyć przepracowane godziny, powinien inspirować swoich pracowników i zastanowić się, co może zrobić, aby zaszczepić w ludziach pasję do tego, co robią, czym się zajmują. Radzi także, by liderzy byli odważni, nie bali się inicjować rozmów z zarządem, a w oparciu o zebrane dane proponowali nowe rozwiązania w organizacji.

Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.

 

 

ENGLISH VERSION

PODCAST: C-suite@Transformation
#8 Grazyna Rzehak about the changing role of leadership and the common language of business and HR function


C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

In this sequel of our C-suite@Transformation podcast, Grażyna Rzehak will tell us about the current role of a leader and its future evolution; why understanding of a business and data analyses are so important for a corporate success; and what leaders should be prepared for once the pandemic is over.


Grażyna Rzehak is an experienced, renowned business leader and management expert with over 20 years of professional experience. She is a member of supervisory board and advisory councils of leading technology, logistics and services companies (among others, InPost/Grupa Integer.pl S.A., Nais, Digital University). Additionally, she provides startups, technology, e-commerce and logistics companies with advisory services encompassing business strategy, change management, M&A, strategic HR management, as well as internal and external communication. A renowned coach and mentor for higher managerial staff, for over twenty years she has held strategic management positions in HR, sales, investment strategy and business development functions of large Polish and international firms, such as Unilever, ICI/Akzo Nobel, Grupa Żywiec/Heineken or Grupa Pracuj. She graduated from the Wrocław University of Science and Technology, IT and Management Faculty, and from U.S. Michigan Technological University and completed post-graduate studies at Academy of Leadership Psychology at Warsaw University of Technology, as well as specialized management programs at Harvard Business School, INSEAD and IMD.

In her opinion, when you begin working in any sector, you must understand its specific, your clients and their needs, as well as the structure and operations of your organization and the goals it pursues. Obtaining and analyzing data from a variety of sources is of crucial importance as a means to smoothen the implementation of solutions that improve processes and enhance productivity. Finding a common language for business and the HR function is the key to corporate success.

In a way, pandemic and remote work forced leaders to change their approach to employees, showing that trust-based management and lower control translate into improved efficiency. Moreover, it made leaders aware of the importance of empathy and understanding of problems people face. According to Grażyna Rzehak, a good leader should inspire their employees and analyze what can be done to make them passionate about their work, instead of controlling them and counting hours worked. In her opinion, leaders should boldly step ahead and commence a dialog with the management, proposing new solutions based on the collected data.

I invite you to listen to our discussion.

Subskrybuj podcast "C-suite@Transformation"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?