diversity & inclusion

Artykuł

Diversity & Inclusion w Deloitte Polska

Chcemy, aby w Deloitte każdy miał poczucie, że może być sobą i w pełni rozwijał swój potencjał każdego dnia

Aby to osiągnąć, dbamy, aby być organizacją włączającą, w której każdy z nas reprezentuje zachowania i postawę szacunku wobec innych współpracowników, docenia różnorodność i czerpie ze wszystkich jej form każdego dnia. Staramy się, aby wszystkie nasze procesy były transparentne i włączające, tak aby nasi pracownicy mieli jednakowe możliwości rozwoju kariery bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, poglądy, status społeczny i wszelkie inne wymiary różnorodności.

Nasze priorytety Diversity and Inclusion

Diversity & Inclusion na stałe wpisało się w strategię biznesową Deloitte. Wiemy, że jest to niezbędny element, dzięki któremu rośniemy jako organizacja i rozwijamy się każdego dnia. Innowacje, produkty i usługi na najwyższym poziomie są możliwe właśnie dlatego, że tworzą je różnorodne zespoły. Nie ustajemy w działaniach, aby stawać się coraz lepszymi, dlatego nasza agenda w zakresie Diversity & Inclusion nieustannie ewoluuje tak, aby odpowiadać na bieżące wyzwania, przed którymi stoimy jako firma, ale także wyzwania, przed którymi stoją nasi pracownicy.

ALL IN to globalna strategia Deloitte, której celem jest tworzenie kultury przynależności – wolnej od dyskryminacji, za to pełnej szacunku i uważności oraz doceniania różnorodności we wszystkich jej formach.

Działamy w oparciu o trzy filary:

Działamy w oparciu o trzy filary:

Równowaga płci

Wspieranie integracji osób LGBT+

Zdrowie psychiczne

Nasze inicjatywy | Równowaga płci:

Nasze inicjatywy | Równowaga płci

Globalny program sponsorship’u, którego celem jest udzielanie aktywnego, osobistego wsparcia utalentowanym kobietom od poziomu menadżera.

Wsparcie to zapewniają liderki i liderzy wysokiego szczebla, aby pomóc kobietom w drodze do osiągniecia pozycji partnerskiej. 

Nieustannie wspieramy edukację i podnoszenie świadomości naszych pracowników w zakresie D&I. Co roku w marcu organizujemy cykl webinariów dla całego regionu Central Europe poruszających tematy różnorodności. Celem tygodnia różnorodności jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni do dyskusji na takie tematy, jak nieuświadomione uprzedzenia, przywództwo kobiet, rodzicielstwo, społeczność LGBT+, współpraca międzypokoleniowa czy rozwój kariery.

Warsztaty włączającego przywództwa dla naszych liderów, których celem jest zwiększenie świadomości na temat wpływu codziennych zachowań liderów na poziom inkluzywności i kulturę organizacyjną.  

Program realizujący nasz wpływ społeczny na życie kobiet I dziewczynek na całym świecie. Opisujemy ten wpływ w naszym corocznym CE Impact Report.

SheXO Club to klub zrzeszający kobiety biznesu, który działa od 2011 roku. Celem klubu jest wymiana doświadczeń, wzajemna inspiracja, rozwijanie kompetencji liderskich oraz networking.

>> Dowiedz się więcej

Chcemy, aby nasi pracownicy reprezentujący społeczność LGBT+ czuli się w pełni włączeni i mogli z otwartością wyrażać siebie. W Deloitte działa polski oddział globalnej sieci zrzeszającej osoby LGBT+ oraz jej sojuszników.  Jako Deloitte wspieramy standardy ONZ dla biznesu w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób LGBT+. Jesteśmy członkiem Partnership for Global LGBTI Equality. W czerwcu 2020 po raz pierwszy zorganizowaliśmy wirtualne wydarzenie Pride z udziałem przedstawicieli leadership i członkami społeczności LGBT+ z krajów regionu Central Europe.

Wspieramy zdrowie psychiczne naszych pracowników

Wierzymy, że wspieranie zdrowia psychicznego naszych pracowników jest elementem budowania kultury włączającej. Dbamy o to, by temat zdrowia psychicznego nie był tematem tabu, dlatego regularnie poruszamy ten temat podczas webinarów i w komunikacji wewnętrznej. 

Zapewniamy pomoc psychologiczną dostępną dla wszystkich naszych pracowników. 

Czy ta strona była pomocna?