Nowy ekosystem

Artykuł

Nowy ekosystem

Szósty z siedmiu trendów opisanych w raporcie Global Marketing Trends 2021

Listopad 2020

Firmy będą w stanie lepiej pomagać ludziom, którym służą, tworząc innowacyjne doświadczenie dzięki partnerstwu międzybranżowemu.

Fuzje partnerstw międzybranżowych w świecie po pandemii

Obostrzenia i ograniczenia wprowadzane na całym świecie w związku z pandemią COVID-19 sprawiły, że uniwersalne ludzkie potrzeby wysunęły się na pierwszy plan. Potrzeby te są różnorakie i obejmują zarówno dostęp do podstawowych produktów i usług, możliwość kontaktu z rodziną i przyjaciółmi, jak i poruszanie się w zakłóconym środowisku pracy w czasie, gdy „normalne" życie uległo zasadniczym zmianom. Kryzys spowodował powstanie swoistego tygla, pełnego eksperymentów i innowacji tworzonych przez społeczności, firmy, rządy i jednostki, w miarę wypracowywania nowych sposobów zaspokajania takich ludzkich potrzeb.

W naszym pierwszym raporcie dotyczącym trendu, który określiliśmy nazwą: Fuzja, omówiliśmy trwającą sześćdziesiąt lat ewolucję: od produktów i usług przemysłowych z ubiegłego stulecia do rozwiązań inspirowanych przez klientów. Rezultat: najbardziej nowatorskie firmy zaczęły wychodzić poza tradycyjne ramy sektorowe, aby szukać lepszych sposobów zaspokajania potrzeb swoich klientów.

Teraz w rożnych sektorach obserwujemy nowy rodzaj zmian. Wiele przedsiębiorstw odchodzi od obsługi klientów z wykorzystaniem produktów i rozwiązań punktowych. Firmy te porzucają tradycyjne ramy, aby naprawdę zrozumieć potrzeby ludzi, którym służą w bardziej fundamentalny sposób. Dzięki tej wiedzy starają się bardziej holistycznie patrzeć na te potrzeby. Nie chodzi tu o to, by robić „to samo, tylko lepiej". Firmy mają dziś okazję do całkowitego przekształcenia strategii partnerstwa, które otwierają drogę do rozwiązań dla ludzi, którym firma służy. Najważniejsza rzecz, o jakiej trzeba im pamiętać: ludzie nie potrzebują samochodów, ale muszą się dostać z punktu A do punktu B. Nie potrzebują też operacji, muszą za to być zdrowi.

Choć pewne przedsiębiorstwa już wcześniej podejmowały działania na rzecz wprowadzenia bardziej ludzkiego podejścia w swojej działalności, u innych wybuch pandemii spowodował zmianę nastawienia praktycznie z dnia na dzień. W obliczu trudnych warunków ekonomicznych, niektóre zaczęły poszukiwać kreatywnych sposobów na zaspokojenie tych zmieniających się potrzeb, co doprowadziło do nowej współpracy - lub fuzji - wykraczającej poza granice branżowe. W atmosferze niepewności związanej z pandemią nawiązano partnerstwa angażujące klientów na nowe sposoby i w ciągu kilku miesięcy dokonano dużych, transformacyjnych inwestycji w platformy cyfrowe - wszystko to w poszukiwaniu innowacyjnych sposobów na zaspokojenie potrzeb ludzkich.

To, co wydaje się najbardziej uderzające i pouczające dla kadry zarządczej, to sprzeczność między przyszłościowymi inwestycjami a obecnym nastawieniem obronnym i operacyjnym w kręgach kierownictwa. W ramach ankiety przeprowadzonej przez Deloitte wśród 405 menedżerów, zapytaliśmy co liderzy firm mają nadzieję osiągnąć poprzez swoje działania w reakcji na sytuację pandemii. Przeważająca większość z nich postrzegała swoje inwestycje z perspektywy kroków podejmowanych w odpowiedzi na pandemię - na czele listy znalazła się poprawa wydajności i efektywności (42%) oraz lepsze zarządzanie ryzykiem (38%). Bardzo niewielu respondentów myślało o inwestycjach w celu zwiększenia dochodów (17 %), odróżnienia się od konkurencji (17 %) lub przełomowych zmian w branży (6 %) - chociaż takie cele to składniki niezbędne dla rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości.

W tym artykule zastanawiamy się, jak porzucić defensywną postawę i proaktywnie wychodzić naprzeciw zmieniającym się potrzebom ludzi, którym firma służy. Zaczynamy od analizy, jak pionierskie partnerstwo może zapewnić podstawę dla wzrostu, a kończymy omówieniem jak dyrektorzy ds. marketingu mogą przewodzić tym zmianom poprzez wprowadzanie innowacji razem z klientami i patrząc na problem z ich perspektywy.

Global Marketing Trends 2021

Pobierz PDF

Zobacz wszystkie trendy:

Czy ta strona była pomocna?