Trendy w marketingu - raport Global Marketing Trends 2020

Artykuł

Fuzja: nowe połączenia między gałęziami gospodarki

Trzeci z siedmiu trendów opisanych w raporcie Global Marketing Trends 2020

Grudzień 2019

Zasadnicze różnice między branżami zanikają, co zwiastuje połączenie odrębnych do tej pory gałęzi gospodarki. Przedsiębiorstwa stają się uczestnikami kompleksowych ekosystemów biznesowych, przezwyciężając bariery i szukając sposobów na przedefiniowanie działalności tak, aby nie ograniczały ich sztywne schematy. W dobie fuzji wielu marketingowców koncentruje się na człowieku i wykorzystuje dane do rozszerzenia zakresu działalności i wyjścia poza tradycyjnie wyznaczane granice.
 

Korzyści płynące z trendu dla dyrektorów marketingu:

  • podejście zorientowane na klienta pozwala kształtować wizję rozwoju i służyć klientom w wielu ekosystemach;
  • rozszerzając zakres działalności w oparciu o dane i z myślą o człowieku, przedsiębiorstwa poznają potrzeby swoich interesariuszy;
  • przedsiębiorstwa, które dążą do zaspokojenia tych potrzeb poprzez udział w otwartych ekosystemach biznesowych, mają szansę wypierać mniej elastycznych konkurentów.
     

Poniżej linki do pozostałych trendów opisanych w raporcie Global Marketing Trends 2020:

Trend pierwszy: celowość

Trend drugi: doświadczenia w kontaktach międzyludzkich

Trend trzeci: fuzja

Trend czwarty: zaufanie

Trend piąty: zaangażowanie

Trend szósty: talent

Trend siódmy: zwinność

Raport: Global Marketing Trends 2020

Zarejestruj się i pobierz PDF
Czy ta strona była pomocna?