Trendy w marketingu - raport Global Marketing Trends 2020

Artykuł

Doświadczenia w kontaktach międzyludzkich: zaspokajanie ludzkich potrzeb

Drugi z siedmiu trendów opisanych w raporcie Global Marketing Trends 2020

Grudzień 2019

Z jednej strony technologie cyfrowe ułatwiają nam funkcjonowanie w życiu codziennym, z drugiej strony komplikują nawiązywanie kontaktów międzyludzkich. Szybkie tempo przemian nasila występowanie niezamierzonych konsekwencji – zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla samego społeczeństwa.

Złagodzić je można, koncentrując się na ludzkich doświadczeniach – zaspokajając potrzebę tworzenia związków poprzez sformułowanie wspólnego celu, który zjednoczy klientów, pracowników i partnerów. Wspólne wartości korporacyjne i osobiste wiążą się z wyższymi poziomami satysfakcji klientów i pracowników oraz dwukrotnie większym prawdopodobieństwem uzyskania wyższych przychodów niż konkurencja w okresie trzech lat.
 

Korzyści płynące z trendu dla dyrektorów marketingu:

  • poznanie systemów wartości wszystkich interesariuszy pozwala zrozumieć, co przyciąga ich do danej marki;
  • wykorzystanie wspólnych wartości zwiększa potencjał przedsiębiorstwa.

Poniżej linki do pozostałych trendów opisanych w raporcie Global Marketing Trends 2020:

Trend pierwszy: celowość

Trend drugi: doświadczenia w kontaktach międzyludzkich

Trend trzeci: fuzja

Trend czwarty: zaufanie

Trend piąty: zaangażowanie

Trend szósty: talent

Trend siódmy: zwinność

Raport: Global Marketing Trends 2020

Zarejestruj się i pobierz PDF
Czy ta strona była pomocna?