Raport Digital Maturity 2018

Artykuł

Badanie dojrzałości cyfrowej organizacji

Globalne badanie „Achiving Digital Maturity”

Zapraszamy do wzięcia udziału w globalnym badaniu dojrzałości cyfrowej firm oraz organizacji. Badanie to jest przeprowadzane cyklicznie na całym świecie od 2010 roku.

Wyniki ubiegłorocznego badania pokazują, że cyfrowe środowisko biznesowe różni się zasadniczo od tradycyjnego. Organizacje dojrzałe cyfrowo mają świadomość tych różnic i modyfikują metody uczenia się oraz zarządzania organizacją, tak aby zaadaptować się i odnieść sukces na szybko zmieniającym się rynku.

Aby zrozumieć wyzwania i szanse związane z transformacją cyfrową organizacji MIT Sloan Management Review, we współpracy z Deloitte Digital od siedmiu lat przeprowadza badanie dojrzałości cyfrowej (eng. Digital Maturity Survey). Rok do roku w badaniu biorą udział pracownicy firmy oraz organizacji z całego świata. W ubiegłorocznym badaniu wzięło udział ponad 4300 osób ze 123 krajów.

Wyniki ubiegłorocznego badania pokazują, że cyfrowe środowisko biznesowe różni się zasadniczo od tradycyjnego. Organizacje dojrzałe cyfrowo mają świadomość tych różnic i modyfikują metody uczenia się oraz zarządzania organizacją, tak aby zaadaptować się i odnieść sukces na szybko zmieniającym się rynku.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?

  • Deloitte cyklicznie prowadzi badanie dojrzałości cyfrowej na wielu rynkach świata. Dzięki czemu można porównać obecną dojrzałość cyfrową swojej organizacji do innych. 
  • Wyniki badania przedstawiają opinie pracowników oraz kadry zarządzającej na temat funkcjonowania organizacji. Jest to unikalne, ponieważ pokazuje wiele perspektyw danego zagadnienia.


Chcielibyśmy zaprosić Państwo do udziału w tegorocznym badaniu oraz do podzielenia się niniejszym zaproszeniem z kolegami. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 10 minut. Ankieta jest w języku angielskim.

Wyniki badania zostaną opublikowane w czerwcu i jako uczestnicy badania otrzymacie Państwo:

  • Raport porównujący Państwa odpowiedzi z wynikami wszystkich uczestników i uczestników z Państwa branży
  • Możliwość przeprowadzenia wewnętrznej dyskusji w Państwa organizacji na temat najważniejszych wniosków
  • Zaproszenie na webcast Dbriefs, w którym omówimy wyniki badania

 

Dojrzałość cyfrowa 2018 – na jakim jesteśmy etapie?

Wyniki badania pokazują, że cyfrowe środowisko biznesowe różni się zasadniczo od tradycyjnego. Organizacje dojrzałe cyfrowo mają świadomość tych różnic i modyfikują metody uczenia się oraz zarządzania organizacją, tak aby zaadaptować się i odnieść sukces na szybko zmieniającym się rynku.

> Przejdź do strony badania

Czy ta strona była pomocna?