Analizy

Nowe przepisy o delegowaniu pracowników

Coraz mniej czasu na uzupełnienie dokumentacji. Wysokie kary za niedostosowanie się do nowych regulacji

Alert prawny (20/2016)

18 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Ustawa nakłada szereg nowych obowiązków na pracodawców zagranicznych delegujących pracowników na terytorium Polski, a także precyzuje kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy oraz reguluje zasady jej współpracy z zagranicznymi organami kontroli, w szczególności w zakresie egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych nakładanych przez te organy na polskich pracodawców.

Co istotne, część nowych obowiązków dotyczy także delegowań trwających w dniu wejścia w życie ustawy, pomimo iż rozpoczęły się one jeszcze przed tą datą, zaś przewidziany ustawą termin na dostosowanie się do nowych obowiązków w tych przypadkach upływa już niebawem.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski zobowiązany jest spełnić szereg obowiązków, w tym m.in.:

  • złożyć Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenie zawierające wskazane w ustawie informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy, takie jak np. dane identyfikacyjne pracodawcy, przewidywaną liczbę pracowników delegowanych na terytorium Polski czy też adres ich miejsca pracy;
  • przechowywać w okresie delegowania na terytorium Polski w postaci papierowej lub elektronicznej określone dokumenty związane z wykonywaniem pracy przez pracownika delegowanego, takie jak np. kopia umowy o pracę, dokumenty dotyczące czasu pracy oraz dokumenty określające wysokość jego wynagrodzenia;
  • udostępnić w okresie delegowania na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy dokumenty, o których mowa powyżej oraz ich tłumaczenia na język polski.

W przypadku delegowań trwających w dniu wejścia w życie ustawy, pracodawca delegujący pracowników na terytorium Polski zobowiązany jest dopełnić obowiązków wskazanych w punktach a) i b) powyżej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a więc do 18 września 2016 roku. W przypadku obowiązku udostępnienia dokumentów na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy (wskazanego w punkcie c) powyżej), pracodawcy są zobowiązani do jego stosowania od dnia 19 września 2016 roku. Zaniedbując te obowiązki, pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, naraża się na grzywnę w wysokości od 1000 do 30 000 zł, jaką może nałożyć na nich Państwowa Inspekcja Pracy.

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?