Podsumowanie debaty „Kredyt konsumencki po nowemu”

Analizy

Podsumowanie debaty „Kredyt konsumencki po nowemu”

1 grudnia 2022 r. odbył się Kongres Consumer Finance organizowany przez fundację Centrum Myśli Strategicznych.

Blog prawo nowych technologii | Grudzień 2022 r.

Firma Deloitte była partnerem wydarzenia oraz gospodarzem panelu dyskusyjnego „Kredyt konsumencki po nowemu”. Moderatorem debaty był dr Michał Mostowik z Deloitte Legal, a w dyskusji wzięli udział:

  • Witold Litaszewski, Dyrektor departamentu finansowania konsumenckiego, BLIK
  • dr Iga Sikorska, Head of Analytical Solutions, Kontomatik
  • Mec. Katarzyna Szwedo-Mackiewicz, Koordynator Wydział Studiów i Analiz Biuro Rzecznika Finansowego
  • Mec. Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance, Wonga.pl
  • Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu, Fundacji Rozwoju Rynków Finansowych

Debatę poprzedziła prezentacja pana Marcina Czugana, prezesa Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce pt. „Istotne zmiany prawne dla sektora consumer finance w Polsce”. Prezentacja koncentrowała się głównie na projektowanej nowelizacji dyrektywy o kredycie konsumenckim oraz uchwalonej ustawie „antylichwiarskiej” (choć prowadzący apelował, aby tego terminu nie używać), choć poruszała również inne wątki (m.in. dotyczące projektu ustawy o działalności windykacyjnej i zawodu windykatora, o której pisaliśmy w Biuletynie prawnym dla branży finansowej).

Uczestnicy debaty wielokrotnie odwoływali się do wspomnianych regulacji, zwłaszcza do ustawy tzw. „antylichwiarskiej” oraz do nowelizacji dyrektywy CCD. Kluczowe zagadnienia dotyczyły wpływu nadchodzących przepisów na prowadzenie działalności pożyczkowej.

Uczestnicy byli zgodni, że branża instytucji pożyczkowych jest co do zasady gotowa na objęcie jej nadzorem KNF, a w pewnym zakresie nawet oczekuje rozsądnych regulacji (dotyczy to np. rynku usług BNPL, o którym pisaliśmy w raporcie Dokąd zmierza Buy Now Pay Later w Europie). Mimo to przewidywane koszty nadzoru najprawdopodobniej doprowadzą do nieopłacalności funkcjonowania mniejszych instytucji pożyczkowych, a tym samym – do konsolidacji rynku. Należy jednak unikać uproszczeń, takich jak choćby ocena, że duże instytucje pożyczkowe bardziej efektywnie chronią konsumenta, a mniejsze – słabiej.

Prelegenci podkreślali, że ocena zdolności kredytowej wprawdzie może odbierać klientom wygodę korzystania z usług BNPL, niemniej jej rozsądne stosowanie pomaga unikać „przekredytowania” konsumenta. W celu ochrony interesu konsumenta na rynku pożyczkowym konieczne jest bowiem należyte zarządzenie ryzykiem kredytowym oraz unikanie nastawienia „tylko na zysk” (z którym czasami spotykają się pracownicy biura Rzecznika Finansowego). Przy ocenie zdolności kredytowej szczególne znaczenie mają innowacyjne rozwiązania technologiczne (w tym usługi otwartej bankowości i oparte na nich modele scoringowe), które będą pomagać kredytodawcom wywiązywać się z nowych obowiązków.

W trakcie debaty publiczność mogła głosować w ankiecie dotyczącej największego wyzwania regulacyjnego dla rynku kredytu konsumenckiego w kolejnych latach. Choć przepisy o obowiązku przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej zdecydowanie wygrały, wyprzedzając nawet nowy limit pozaodsetkowych kosztów kredytu, uczestnicy debaty nie zgodzili się z taką diagnozą. Wśród głównych problemów nadchodzących regulacji prelegenci wskazali natomiast przede wszystkim niską jakość przepisów i liczne błędy legislacyjne. Luki prawne dotyczą bowiem często kwestii fundamentalnych (np. terminu wejścia w życie poszczególnych wymogów) i rodzą duże trudności dla prawników pomagających instytucjom pożyczkowym przygotować się na nowe regulacje.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości debaty, której nagranie zostało zamieszczone przez organizatorów w serwisie YouTube pod tym adresem (na nagraniu początek panelu od 3:01:05, debata od 3:27:18).

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Blogiem Prawo Nowych Technologii 

Innowacje i wszechobecna cyfryzacja napędzają wzrost przedsiębiorstw i są dziś nieodzownym elementem strategii każdej organizacji. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, niezwykle ważna jest umiejętność stosowania odpowiednich regulacji prawnych i podatkowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Czy ta strona była pomocna?