COVID 19 – wsparcie prawne w kontekście odpowiedzialności menedżerów za działania kryzysowe

Artykuł

COVID-19 – wsparcie prawne w kontekście odpowiedzialności menedżerów za działania kryzysowe

Gwałtowna i nieprzewidziana zmiana otoczenia biznesowego w ostatnich dniach powoduje u wszystkich niemal przedsiębiorców daleko idącą niepewność, a u wielu spośród nich – już także wymierne straty. Nadzwyczajne uwarunkowania wymagają niezwłocznego podejmowania decyzji, których analiza w normalnych okolicznościach trwałaby znacznie dłużej. Czy okoliczności tzw. siły wyższej są dla nich wystarczającą podstawą? Co powinni mieć na uwadze menedżerowie decydując o przyszłości biznesu? W jaki sposób mogą zabezpieczyć swoją sytuację? Zespół Deloitte Legal – w porozumieniu z siostrzanymi zespołami ekspertów – pomaga w znalezieniu odpowiedzi na te pytania.

Zakres wsparcia Deloitte Legal
 

1. Wpływ zagrożenia epidemicznego COVID-19 na zobowiązania przedsiębiorców; analiza kluczowych kontraktów
 • ustawowe i kontraktowe przesłanki zmiany treści lub niewykonywania zobowiązań kontraktowych; konsekwencje i sposób postępowania;
 • negocjacje z kluczowymi kontrahentami;
 • „zabezpieczenie przed zabezpieczeniami” – obrona przed nadużyciem praw kontraktowych przez kontrahentów.
   
2. Reorganizacja personelu i restrukturyzacja zobowiązań wobec załogi
 • Analiza dokumentacji pracowniczej z perspektywy wstrzymania obowiązywania wybranych źródeł prawa pracy
 • Porozumienie z reprezentacją pracowników
 • Monitoring i zastosowanie szczególnych rozwiązań pomocowych
 • Możliwość reorganizacji ram współpracy w zakresie umów cywilnoprawnych
   
3.  Odpowiedzialność menedżerska
 • Wdrożenie procedury na wypadek stwierdzenia zakażenia w przedsiębiorstwie
 • Analiza kluczowych umów (z bankami, ubezpieczycielami, instytucjami finansowymi) pod kątem klauzul definiujących siłę wyższą oraz wprowadzających obowiązki informacyjne związane z sytuacją finansową przedsiębiorstwa czy np. określoną wysokością obrotów
 • Analiza prawna sytuacji przedsiębiorstwa w kontekście grożącej niewypłacalności
 • Analiza dostępnych rozwiązań reorganizacyjnych/sanacyjnych rozłożenie na raty/odroczenie płatności należności publicznoprawnych 

Deloitte Legal

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie wszystkich zagadnień prawnych.

Dowiedz się więcej

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?