Deloitte Legal

Informacje prasowe

Deloitte Legal i Deloitte Advisory doradzały przy otwarciu oddziału PKO Banku Polskiego w Czechach

Warszawa, 3 kwietnia 2017 r.

Czeski oddział PKO Banku Polskiego rozpoczyna oficjalnie działalność. Przy jego otwarciu doradzały zespoły kancelarii prawnej Deloitte Legal oraz Deloitte Advisory w Warszawie i Pradze.

Skala działalności PKO Banku Polskiego, procedury regulacyjne oraz przygotowanie pakietu oferty produktowej na rynek czeski – wymagały przekrojowego doradztwa prawnego (Deloitte Legal Polska oraz Deloitte Legal Czechy), a także doradztwa biznesowego (Deloitte Advisory Polska oraz Deloitte Advisory Czechy). Był to wielomiesięczny i skomplikowany projekt.

Doradztwo odnosiło się zarówno do aspektów prawa polskiego, czeskiego i europejskiego związanych z procedurą otwarcia oddziału PKO Banku Polskiego w Pradze. W jego zakres wchodziło także optymalne dostosowanie - od strony prawnej i biznesowej - produktów banku wykorzystywanych w Polsce do specyfiki i wymagań rynku czeskiego.

- Cieszymy się, że mogliśmy z powodzeniem wspierać PKO Bank Polski w tak ważnej operacji prowadzającej do rozpoczęcia działalności na rynku czeskim. To był złożony projekt, w którym uczestniczyły zespoły z dwóch krajów. Zakończył się powodzeniem i czeski oddział rozpoczyna właśnie działalność – mówi Zbigniew Korba, partner w kancelarii Deloitte Legal odpowiedzialny za projekt.

Nowa placówka Banku będzie działała pod nazwą PKO BP S.A., Czech Branch. Oficjalne rozpoczęcie działalności nastąpiło 3 kwietnia 2017 r. Działalność Oddziału skoncentruje się na obsłudze klientów korporacyjnych. PKO BP S.A., Czech Branch chce być bankiem pierwszego wyboru dla klientów korporacyjnych – polskich spółek działających na rynku czeskim oraz bramą wejściową dla czeskich spółek wchodzących na rynek polski. Oddział będzie oferował między innymi prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, obsługę rozliczeń bezgotówkowych krajowych i zagranicznych, lokowanie nadwyżek w formie depozytów, finansowanie krótko, średnio i długoterminowe a także usługi zarządzania płynnością.

Od strony prawnej dla PKO Banku Polskiego pracował zespół prawników prowadzony przez Zbigniewa Korbę (partner, Warszawa), Vladimira Ambruza (partner, Praga), Jana Prochazkę (associate partner, Praga) i Łukasza Szymańskiego (managing associate, Warszawa). W skład zespołu weszli między innymi Anna Szabová (Praga), Augustyn Wróbel (Warszawa), Veronika Kundeliusova (Praga) i Jan Fotek (Warszawa). Natomiast od strony doradztwa biznesowego Deloitte Advisory pracował zespół ekspertów prowadzony przez Przemysława Szczygielskiego (partner, Warszawa), Onreja Veselovsky (dyrektor, Praga), Petra Brich (dyrektor, Praga) oraz Marcina Galasa (manager, Warszawa). Całość prac Deloitte koordynował Jakub Żak (partner).

O PKO BP S.A.
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną z wiodących grup finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego, zarówno pod względem skali działania, kapitałów własnych, aktywów, liczby klientów, jak i rozległości sieci dystrybucji. Od lat nieprzerwanie zwiększa swoją wartość dla akcjonariuszy, wypracowując solidne i stabilne zyski oraz utrwalając udziały rynkowe w kluczowych kategoriach biznesowych. Otwierając Oddział w Pradze dokonuje kolejnego kroku w rozwoju swojej sieci zagranicznej, po uruchomieniu Oddziału we Frankfurcie n. Menem w grudniu 2015.

O Deloitte Legal
Deloitte Legal jest częścią międzynarodowej sieci kancelarii prawnych stowarzyszonych z Deloitte. Obecnie zatrudnia ponad 1 700 prawników w 74 krajach i jest jedną z największych globalnych firm prawniczych. W Polsce Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. posiada sieć biur w największych polskich miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Łodzi. Na rzecz naszych Klientów stale pracuje zespół ponad 90 prawników, z których większość to radcy prawni i adwokaci.

Czy ta strona była pomocna?