Dyrektywa Omnibus – konieczność wdrożenia nowych obowiązków przez przedsiębiorców

Usługi

Dyrektywa Omnibus – konieczność wdrożenia nowych obowiązków przez przedsiębiorców

Nowe zasady promocji cenowych oraz obowiązki dla e-commerce, wzmocnienie ochrony konsumentów i nowe obowiązki dla przedsiębiorców, w tym e-commerce

Dobiegają końca prace legislacyjne nad implementacją unijnej Dyrektywy Omnibus, wprowadzającej liczne zmiany w zakresie ochrony konsumentów dla przedsiębiorców, zarówno działających w e-commerce jak i handlu tradycyjnym. 28 września w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy. Przedsiębiorcy muszą być gotowi do dostosowania swoich działalności do wymaganych zmian – zgodnie z projektem nowe zasady będą obowiązywać już po 14 dniach od ich ogłoszenia, co może nastąpić jeszcze w tym roku, przed rozpoczęciem okresu wyprzedażowego (listopad-grudzień).

Dyrektywa Omnibus – jakie są najważniejsze zmiany?

Uchwalona pod koniec 2019 r. Dyrektywa Omnibus jest jedną z największych rewolucji w zakresie przepisów dot. relacji biznesowej z konsumentami.

Celem regulacji było zwiększenie przejrzystości działań przedsiębiorców, w szczególności w Internecie (e-commerce, wyszukiwarki, platformy handlowe) oraz uskutecznienie ochrony konsumentów.

Dyrektywa Omnibus nakłada liczne dodatkowe obowiązki na sprzedawców oraz usługodawców, które poza koniecznością dostosowania regulaminów i innych dokumentów produktowych, wymagać będą również wdrożenia licznych zmian w sposobie prowadzenia działalności handlowej, w tym funkcjonalnościach platform e-commerce.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Nowe przepisy w największym zakresie wpłyną na działalność prowadzoną online, niemniej sprzedawców tradycyjnych czekają również istotne zmiany, przede wszystkim w obszarze organizowania promocji cenowych.

Niewdrożenie nowych obowiązków może skutkować nałożeniem surowych sankcji finansowych – za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK może nałożyć karę pienieżną nawet do 10% obrotu przedsiębiorcy.

W jaki sposób możemy Państwu pomóc w związku z implementacją Dyrektywy Omnibus?

Już od fazy wstępnych prac legislacyjnych regulacje budziły wiele wątpliwości przedstawicieli biznesu co do interpretacji niejasnego zakresu tych obowiązków oraz prawidłowego sposobu ich wdrożenia. Multidyscyplinarny zespół Deloitte oferuje różne formy wsparcia w zakresie prawidłowego zrozumienia obowiązków związanych z implementacją Dyrektywy.

Sesje doradcze (wprowadzenie oraz identyfikacja kluczowych obszarów)

Podczas sesji warsztatowych z naszymi doradcami przybliżymy Państwu wymogi wprowadzane przez Dyrektywę Omnibus oraz pomożemy zidentyfikować istotne obszary, na które nowe regulacje będą wpływać i które będą wymagać odpowiedniego dostosowania.

Sesja z ekspertami pozwoli lepiej zrozumieć nowe obowiązki oraz związane z nimi wyzwania wdrożeniowe.

Projekty doradcze (wsparcie przy wdrożeniu nowych wymogów)

Z naszych doświadczeń przy podobnych projektach wynika, że jedynie multidyscyplianarny zespół, taki jak Deloitte, jest w stanie skutecznie pomóc w identyfikacji i analizie potencjalnych obszarów braku zgodności (gap analisis) oraz w dalszej kolejności – w zaplanowaniu i we wdrożeniu niezbędnych zmian biznesowych i organizacyjnych.

Audyt powdrożeniowy

W przypadku gdy Państwa organizacja dokonała samodzielnie dostosowania do wymogów Dyrektywy Omnibus jesteśmy w stanie dokonać weryfikacji poprawności wdrożenia i jeśli to konieczne zarekomendować dodatkowe zmiany.

Dyrektywa Omnibus

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką:

Dyrektywa Omnibus

Pobierz ulotkę

Kontakt

Mateusz Ordyk

Mateusz Ordyk

Radca prawny, Local Partner, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech

Mateusz jest radcą prawnym i Partnerem w zespole doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech. Jest także certyfikowanym compliance oficerem. Specjalizuje się w prawie rynków finansowych ... Więcej

Wojciech Janik

Wojciech Janik

Radca prawny, Senior Managing Associate, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech

Wojciech jest radcą prawnym i Senior Managing Associate w zespole doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji oraz zagadnieniach z zakresu ... Więcej