ESG Due Diligence, analiza luk regulacyjnych i monitoring ESG

Rozwiązania

ESG Due Diligence, analiza luk regulacyjnych i monitoring ESG

Kompleksowe przygotowanie organizacji do spełniania wymogów wynikających z unijnych i krajowych przepisów w zakresie ESG

Wyzwanie

Skomplikowane i coraz bardziej wymagające środowisko regulacyjne ESG powoduje, że przestrzeganie prawa w tym zakresie regulacji ESG wymaga zaangażowania znacznych zasobów wewnętrznych, zarówno ze względu na:

 • rangę przepisów (odpowiedzialność przed regulatorem, a także ryzyko reputacyjne) jak i
 • multidyscyplinarność regulacji ESG, które wpływają na szereg obszarów działalności firmy (np. zagadnienia prawne, compliance, governance, operacyjne, raportowe czy z zakresu zarządzania ryzykiem).

ESG ma wpływ praktycznie na każdą branżę. W szczególności coraz więcej przedsiębiorstw objętych jest raportowaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju (nadchodzące zmiany wynikające z CSRD). Ponadto każdy podmiot powinien przestrzegać regulacji konsumenckich w zakresie składanych oświadczeń, deklaracji, działań lub komunikatów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Największe pakiety regulacyjne obejmują:

 • regulacje sektora finansowego,
 • regulacje ochrony konsumenta,
 • regulacje w zakresie cyrkularności.

Na przykład, w zależności od prowadzonej działalności, podmioty rynku finansowego powinny monitorować m.in.

 • CSRD i ESRS,
 • Taksonomię,
 • SFDR,
 • CRR, pillar III,
 • Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich zielonych obligacji,
 • Akty delegowane w zakresie rynku kapitałowego oraz ubezpieczeń (w tym reżim MiFID),
 • Akty delegowane w zakresie rynku ubezpieczeń (reżim IBIP i IDD).

Powyższe nie wyklucza dziesiątek komunikatów, wytycznych oraz Q&A ESAs (EBA, ESMA, EIOPA), ECB czy EFRAG. Co, więcej regulacje prawne w zakresie ESG oraz praktyka rynku ciągle ewoluują.

Tylko bieżące mapowanie, analiza luk regulacyjnych oraz monitoring pozwalają pozostawać w pełnej zgodności z przepisami ESG i zarządzać ryzykiem zgodności, w tym ryzykiem „greenwashingu”.

W jaki sposób pomagamy zarządzać ryzykiem zgodności z regulacjami ESG?

• Due diligence ESG

• Monitoring regulacyjny dotyczący przepisów ESG

• Doradztwo regulacyjne w zakresie regulacji ESG

• Przeprowadzenie analizy zgodności (analiza luki)

Odpowiednie wsparcie regulacyjne pozwala zarządzać ryzykiem zgodności (zgodnie ze standardami rynkowymi), jak również ryzykiem reputacyjnym.

Wsparcie regulacyjnie umożliwia także właściwe pozycjonowanie wizerunku klienta w kontekście ESG i korzystanie z szans biznesowych wynikających z przepisów ESG (np. w przypadku wprowadzanego systemu kaucyjnego) nie narażając się na ryzyka „greenwashingu”, który wpisuje się w kategorię nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadzających w błąd.

Kontakt

Mateusz Ordyk

Mateusz Ordyk

Radca prawny, Local Partner, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech

Mateusz jest radcą prawnym i Partnerem w zespole doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech. Jest także certyfikowanym compliance oficerem. Specjalizuje się w prawie rynków finansowych ... Więcej

Kamila Mróz

Kamila Mróz

Adwokat, Senior Managing Associate, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech

Kamila jest adwokatem i posiada ponad 11-letnie doświadczenie zawodowe zdobywane w międzynarodowych kancelariach prawnych w zakresie doradztwa prawnego dla sektora finansowego, w szczególności w zakre... Więcej

Wojciech Janik

Wojciech Janik

Radca prawny, Senior Managing Associate, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech

Wojciech jest radcą prawnym i Senior Managing Associate w zespole doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji oraz zagadnieniach z zakresu ... Więcej

Justyna Radziewska

Justyna Radziewska

Radca prawny, Managing Associate, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech

Justyna jest radczynią prawną i Managing Associate w zespole doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech. Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie konkurencji oraz w szeroko rozum... Więcej

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.