Biuletyn prawny dla branży finansowej

Artykuł

Biuletyn prawny dla branży finansowej

Przegląd najważniejszych zmian w prawie polskim i europejskim, wraz z komentarzami prawników Kancelarii Deloitte Legal

Marzec 2022

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu skierowanego do przedsiębiorców z sektora bankowego i finansowego, opracowanego przez prawników z zespołu Finansów i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal. Liczymy, że poniższe opracowanie będzie dla Państwa ciekawe i przydatne w codziennej praktyce.

Zapraszamy do lektury. 

W aktualnym wydaniu znajdą Państwo poniższe artykuły:

1. Jak stosować polską listę sankcyjną?

Jak stosować ogólnie ujęte środki z polskiej listy sankcyjnej? Co jest niedozwolone na gruncie unijnych regulacji sankcyjnych? Ostatnio pojawia się wiele kwestii prawnych wymagających odpowiedniego zaadresowania. Nasza praktyka pokazuje, że nie ma jednego rozwiązania dla każdej sytuacji. Jest to zależne od kontrahenta i wiążącego go stosunku prawnego lub faktycznego. W naszej ocenie należy mieć na uwadze w szczególności cel i uzasadnienie wprowadzanych regulacji.

Czytaj więcej

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

2. Prawo holdingowe w końcu zagości w polskim porządku prawnym – znamy już datę wejścia w życie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

12 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 807), tzw. prawo holdingowe. Wejdzie ona w życie co do zasady po 6 miesiącach od ogłoszenia, czyli już 13 października 2022 r.

Dowiedz się więcej

3. Stanowiska KNF dotyczące ubezpieczeń z perspektywy branży motoryzacyjnej

Zmiany regulacyjne dotyczące działalności ubezpieczeniowej wpływają nie tylko na działalność ubezpieczycieli, ale także na inne podmioty działające w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń. Nowe stanowisko i rekomendacje (projekt rekomendacji), które zostały niedawno wydane przez organ nadzoru, mogą mieć szczególne znaczenie dla branży motoryzacyjnej.

Dowiedz się więcej

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

4. Nowelizacja ustawy antyzatorowej

10 marca 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt zakładanych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Ustawa”).

Dowiwedz się więcej

 

5. W 2022 r. kontrole Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych obejmą m.in. banki

Co roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych publikuje plan kontroli sektorowych na dany rok. 

Dowiedz się więcej

6. Urząd KNF opublikował stanowisko zawierające dobre praktyki w zakresie wideoweryfikacji

Nie sposób zaprzeczyć, że technologia w coraz większym stopniu przenika dziedziny życia niosąc przy tym szereg wyraźnych korzyści. Korzystanie z innowacyjnych rozwiązań technologicznych generuje nie tylko różnorakie ułatwienia, ale również w pewnym stopniu wyzwania prawne.

Dowiedz się więcej

7. Zmiany otoczenia prawnego na rynku ubezpieczeń

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej była przedmiotem zmian w związku z szerszą implementacją dyrektywy Solvency II w zakresie wymiany informacji między Komisją Nadzoru Finansowego, innymi organami nadzorczymi i EIOPA.

Dowiedz się więcej

Subskrybuj "Biuletyn prawny dla branży finansowej"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?