ESG (Environmental, Social, Governance) w umowach najmu

Rozwiązania

ESG (Environmental, Social, Governance) w umowach najmu

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie zielonych najmów

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej oraz coraz większego znaczenia aspektów zrównoważonego rozwoju w sektorze nieruchomości, istnieje kluczowa potrzeba skutecznej i kompetentnej obsługi prawnej w zakresie polityki ESG (Environmental, Social, Governance) w tym tzw. zielonych najmów. Zielone umowy najmu to innowacyjne instrumenty prawne, które mają na celu promowanie i wspieranie zrównoważonych praktyk w sektorze nieruchomości. Obejmują one kwestie związane z efektywnością energetyczną, gospodarką wodną, zarządzaniem odpadami, wymianą informacji oraz innymi aspektami zielonych inwestycji. Ich celem jest wspieranie właścicieli nieruchomości oraz najemców w osiągnięciu wspólnych celów związanych z ochroną środowiska.

Kancelaria Deloitte Legal jest gotowa dostarczyć Państwu kompleksową obsługę prawną, obejmującą następujące aspekty:

Analiza i Sporządzanie Zielonych Umów Najmu:

Nasi eksperci pomagają w opracowywaniu umów najmu, które uwzględniają kluczowe kwestie związane z zrównoważonym rozwojem, takie jak wymogi dotyczące efektywności energetycznej oraz inne obszary, a także przeanalizują już istniejące umowy w celu ich zaktualizowania.

Negocjacje Umów:

Wsparcie w procesie negocjacji między właścicielami a najemcami.

Wprowadzanie Modyfikacji w Nieruchomości w trakcie Najmu:

Wsparcie prawne w kwestiach związanych z inwestycjami modernizacyjnymi lub zmianami w infrastrukturze nieruchomości, które zmierzają do poprawy jej zrównoważonego charakteru.

Doradztwo w Zakresie Certyfikacji ESG:

Wspieranie w procesie uzyskiwania certyfikatów potwierdzających zgodność inwestycji z wytycznymi ESG oraz z nowymi przepisami dyrektywy CSRD.

Analiza Ryzyka i Due Diligence ESG:

Przeprowadzanie szczegółowych analiz prawnych i due diligence, identyfikujących potencjalne ryzyka związane z aspektami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi w nieruchomościach.

Monitoring i Aktualizacje Prawne:

Śledzenie zmian w przepisach oraz praktyce rynkowej związanej z zielonymi najmami i polityką ESG, dostarczając Państwu aktualne informacje i rekomendacje.

Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza w tych dziedzinach pozwoli Państwu w pełni wykorzystać potencjał zrównoważonych inwestycji, przyczyniając się zarówno do osiągnięcia celów środowiskowych, jak i zwiększenia wartości portfela inwestycyjnego.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów naszych usług i dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb.

Kontakt

Marta Bijak-Haiduk

Marta Bijak-Haiduk

Adwokat, Partner, Lider Zespołu Nieruchomości

Marta jest adwokatem oraz Partnerem kierującym zespołem prawa nieruchomości w kancelarii Deloitte Legal. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla sektora nieruchomości, w szczególności w kwestiach zw... Więcej

Jan Bagatela

Jan Bagatela

Radca prawny, Partner Associate, Nieruchomości

Jan jest radcą prawnym i Partnerem Associate w zespole prawa nieruchomości w kancelarii Deloitte Specjalizuje się w transakcjach dotyczących nabywania, zbywania i najmu nieruchomości, zarządzaniu nier... Więcej

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.