Litigation

Usługi

Postępowania sądowe

Litigation

Pomoc prawna w trakcie negocjacji, w postępowaniach przed sądami i trybunałami oraz organami administracji publicznej.

O nas

Zespół Postępowań Spornych (Litigation) oferujem Klientom pomoc prawną adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w reprezentowaniu Klientów w trakcie negocjacji, w postępowaniach przed sądami i trybunałami oraz organami administracji publicznej. Zespół zajmuje się również doradztwem w zakresie kwestii proceduralnych oraz zagadnień z zakresu odpowiedzialności indywidualnej członków zarządu

Nasz cel

Naszym celem jest uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia na możliwie wczesnym etapie postępowania. Łączymy umiejętności wyspecjalizowanych prawników procesowych z biznesowym podejściem do spraw naszych Klientów dbając o efektywność podejmowanych działań.

Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w wielu sprawach wymaga nie tylko przygotowania i realizacji właściwej strategii procesowej, ale również specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny prawa, co zapewniamy poprzez bliską współprace z prawnikami z innych Zespołów Kancelarii.

Nasze specjalizacje

1. Postępowania w sprawach administracyjnych:
 • doradztwo w trakcie przeprowadzanych kontroli przedsiębiorców;
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej, jak również przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • prowadzenie postępowań przed regulatorami rynku, w szczególności Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędem Transportu Kolejowego;
 • działanie przed Komisją Europejską, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu oraz Trybunałem Konstytucyjnym.
2. Postępowania w sprawach gospodarczych:
 • prowadzenie negocjacji w celu zawarcia ugód sądowych i pozasądowych;
 • działanie w charakterze pełnomocnika przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • reprezentacja przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
3. Postępowania w sprawach karnych i karnych skarbowych:
 • obrona na każdym etapie postępowania w sprawach o przestępstwa o charakterze gospodarczym;
 • działania w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub powoda cywilnego w postępowaniach karnych.
4. Doradztwo prawne:
 • kwestie proceduralne, w tym ustalanie i weryfikacja strategii procesowych;
 • odpowiedzialność indywidualna członków zarządu.

litigation

Kontakt

Marek Gizicki

Marek Gizicki

Adwokat, Partner, Lider Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażu

Marek Gizicki jest prawnikiem procesowym (adwokatem i doradcą podatkowym) z 18-letnim doświadczeniem w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji... Więcej

Bartosz Barański

Bartosz Barański

Adwokat, Local Partner, Postępowania Sądowe i Arbitraż

Bartosz jest doświadczonym pełnomocnikiem procesowym z wieloletnim doświadczeniem. Reprezentował Klientów przed organami administracji publicznej, w tym w kontrolach podatkowych i skarbowych, jak równ... Więcej