Usługi

Prawo własności intelektualnej i nowych technologii

Skrojona na miarę obsługa w zakresie prawa własności intelektualnej dla firm korzystających z nowoczesnych technologii, rozwijających lub inwestujących w takie rozwiązania.

Innowacje i wszechobecna cyfryzacja napędzają wzrost przedsiębiorstw i są dziś nieodzownym elementem strategii każdej organizacji. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, niezwykle ważna jest umiejętność stosowania regulacji prawnych. Kancelaria Deloitte Legal to zespół prawników z wieloletnim doświadczeniem, oferujący kompleksowe wsparcie dla firm inwestujących w rozwój i implementację nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań informatycznych i wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Nasi prawnicy doradzali największym polskim i międzynarodowym dostawcom oprogramowania, firmom z branży farmaceutycznej, energetycznej i medialnej. Nasz zespół wdrażał rozwiązania w ramach restrukturyzacji portfeli IP oraz doradzał w inwestowaniu w przełomowe technologie, chronione prawami własności przemysłowej, a także negocjował szereg kontraktów IT oraz reprezentował Klientów przed sądem w sporach dotyczących korzystania z praw własności intelektualnej.

Oferując konkretne rozwiązania staramy się każdorazowo uwzględniać złożoność środowiska prawnego, w jakim funkcjonują nasi Klienci. Nasz zespół współpracuje z zagranicznymi prawnikami specjalizującymi się w tematyce nowych technologii i IP, prawnikami z innych obszarów specjalizacji, a także z doświadczonymi doradcami podatkowymi i technologicznymi Deloitte zapewniając interdyscyplinarne i kompleksowe podejście.

Nasze usługi

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w szczególności w poniższym zakresie:

Umowy IT

Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące systemów informatycznych, zarówno ze strony dostawców, jak i kupujących oprogramowanie, w tym:

 • umowy wdrożeniowe (w modelu agile lub waterfall);
 • umowy dotyczące nabywania praw autorskich do oprogramowania bądź udostępniania go na podstawie licencji;
 • umowy dotyczące udostępniania oprogramowania w modelach cloud computing, w tym w modelu SaaS i IaaS, jak też wprowadzania modeli usługowych w miejsce istniejących modeli licencyjnych;
 • umów dotyczących rozwoju, serwisu i utrzymania oprogramowania.

Wspieramy też Klientów w przetargach na dostarczanie systemów IT.

Outsourcing

Wspieramy naszych Klientów w tworzeniu strategii outsourcingu określonych obszarów IT, a także procesach loan staff oraz outsourcingu pracowników.

 

 

Audyty IP / due diligence w obszarze IP

Przeprowadzamy audyty sposobu i poziomu ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności poziomu prawnoautorskiej ochrony oprogramowania, zarówno oferowanego jako produkt na rynku, jak i własnej infrastruktury IT, a ponadto zapewniamy wsparcie przy eliminacji zidentyfikowanych luk w posiadanych bądź nabywanych prawach.

 

 

B+R i inwestycje w nowe technologie

Zapewniamy wsparcie prawne przy inwestycjach w nowe technologie oraz działalność badawczo-rozwojową, w tym przy:

 • opracowywaniu strategii korzystania z danego rozwiązania i komercjalizacji jego rezultatów; 
 • przygotowywaniu umów dotyczących współpracy z innymi przedsiębiorcami, umów konsorcjów, umów inwestycyjnych, umów transferu technologii oraz umów licencyjnych.

Doradztwo w obszarze prawa własności intelektualnej

Przeprowadzamy analizy prawne i zapewniamy wsparcie dotyczące prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, ochrony know-how, jak również prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji m.in. w zakresie:

 • identyfikacji praw własności intelektualnej;
 • tworzenia strategii ochrony prawnej tworzonych rozwiązań;
 • tworzenia polityk wewnętrznych lub wewnątrzgrupowych dotyczących zarządzania własnością intelektualną, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym know-how, a także dotyczących prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • przygotowania umów przeniesienia praw autorskich i praw własności przemysłowej, a także warunków ich licencjonowania;
 • doradztwa i tworzenia dokumentacji związanej z tzw. utworami pracowniczymi;
 • wsparcia w sporach sądowych i pozasądowych dotyczących własności intelektualnej.

E-commerce

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów z branży e-commerce, w tym w zakresie:

 • marketingu elektronicznego, w tym przygotowywanie regulaminów konkursów, sklepów internetowych, programów lojalnościowych;
 • przygotowywania i negocjowania umów dotyczących infrastruktury wykorzystywanej przy prowadzeniu sprzedaży internetowej;
 • przeglądów dotychczas stosowanej w przedsiębiorstwie dokumentacji;
 • zasad przetwarzania danych osobowych klientów, profilowania oraz przesyłania treści marketingowych, dzięki ścisłej współpracy z zespołem RODO kancelarii.

Kontakt

Monika Skocz

Monika Skocz

Radca prawny, Partner Associate, Prawo Korporacyjne, Zespół Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii

Monika Skocz jest radcą prawnym od 2012 r. oraz starszym menedżerem w Deloitte Legal. Monika ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Monika specjaliz... Więcej

Kontakt

Mateusz Ordyk

Mateusz Ordyk

Radca prawny, Local Partner, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech

Mateusz jest radcą prawnym i Partnerem w zespole doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech. Jest także certyfikowanym compliance oficerem. Specjalizuje się w prawie rynków finansowych ... Więcej