European CFO Survey

Artykuł

Perspektywy gospodarcze i prognozy europejskich dyrektorów finansowych – nowa fala optymizmu

Raport European CFO Survey Spring 2021

Maj 2021

Badanie European CFO Survey – edycja wiosenna 2021

Jakie są perspektywy gospodarcze na 2021 rok? Czy w gospodarce można zaobserwować ożywienie? Czy w 2021 roku można spodziewać się wzrostu gospodarczego? Co czeka europejskie firmy w przyszłości?

Z badania przeprowadzonego już po raz trzynasty wśród dyrektorów finansowych reprezentujących firmy z całej Europy wyłania się pozytywny obraz przyszłości. Na Starym Kontynencie widoczna jest nowa fala optymizmu i towarzysząca jej gotowość do inwestowania. Wiele przedsiębiorstw zamyka już rozdział zatytułowany „COVID”, koncentrując swoją uwagę na nowej, postpandemicznej rzeczywistości.

Badanie European CFO Survey Spring 2021. Nowa fala optymizmu.

Nastroje panujące wśród przedsiębiorców w Europie – perspektywy finansowe na 2021 r.

  • We wszystkich krajach i branżach objętych badaniem, zwiększył się optymizm CFO dotyczący perspektyw finansowych spółek. Oznacza to, że wynik netto respondentów, którzy pozytywnie oceniają perspektywy finansowe firmy, osiągnął poziom najwyższy w historii całego badania „European CFO Survey”.
  • Wzrost przychodów spodziewany jest nawet w tych sektorach gospodarki, które najdotkliwiej odczuły skutki pandemii. Czterdzieści trzy procent firm potwierdza, że ich przychody już wróciły do poziomu sprzed pandemii, a kolejne dwadzieścia cztery procent oczekuje, że nastąpi to przed końcem roku.
  • Oczekiwania są szczególnie niskie w branży turystycznej, gdzie żadna z badanych firm nie powróciła jeszcze do sytuacji sprzed pandemii, a odsetek dyrektorów finansowych, którzy spodziewają się, że nastąpi to przed końcem roku wynosi zaledwie piętnaście procent. Na drugim końcu skali znajduje się sektor finansowy, gdzie trzy czwarte respondentów twierdzi, że ich firmy osiągają już przychody na poziomie notowanym przed wybuchem kryzysu lub oczekuje, że nastąpi to przed końcem roku.

Ożywienie gospodarcze w postpandemicznej rzeczywistości – czas na rozwój

  • Dwie trzecie dyrektorów finansowych potwierdza, że ich firmy już przygotowują się na postpandemiczną przyszłość i zaczynają ją kształtować, czyli wchodzą na ścieżkę rozwoju. Zaledwie czternaście procent uczestników badania ma poczucie, że nadal funkcjonuje w „trybie przetrwania”.
  • Dominują pozytywne nastroje, chociaż pomiędzy poszczególnymi branżami rysują się wyraźne różnice: największy optymizm panuje w sektorze biomedycznym, ochrony zdrowia i detalicznym, podczas gdy transport i turystyka mają jeszcze wiele do nadrobienia.

Wzrost inwestycji i zatrudnienie w centrum uwagi

  • Mimo że dyrektorzy finansowi w dalszym ciągu wyrażają obawy dotyczące możliwego osłabienia popytu, a także ogólnego stanu gospodarki i jej ożywienia, planują większe inwestycje, na poziomie, którego nie obserwowano od marca 2018 roku. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom, rosnąca rola cyfrowej interakcji i wzmożone zainteresowanie kwestiami klimatycznymi oznaczają większe prawdopodobieństwo, że w przyszłości poziom inwestycji będzie wyższy niż do tej pory.
  • We wszystkich branżach, nawet tych, które najdotkliwiej odczuły skutki pandemii, perspektywy dotyczące zatrudnienia są pozytywne, a odsetek respondentów, którzy tak je oceniają, jest drugim najwyższym od 2015 roku, kiedy badanie zostało przeprowadzone po raz pierwszy. Na takie pozytywne sygnały czekali wszyscy, ponieważ COVID-19 odcisnął swoje piętno na pracownikach, w szczególności kobietach i osobach młodych.

Odporność w obliczu przeciwności losu

Świat poniósł ogromne straty, a ograniczenia mobilności i wysoka niepewność nadal nam towarzyszą. Tempo ożywienia zależeć będzie od możliwości opanowania wirusa. Nawet jeśli powróci trend wzrostowy, firmy będą prowadzić działalność w zupełnie innym świecie. Perspektywy na najbliższe miesiące są jednak naprawdę obiecujące – dyrektorzy finansowi w całej Europie patrzą w przyszłość z nową ufnością, bogatsi o wiedzę na temat ryzyka i czynników, które będą miały wpływ na sytuację w kolejnych latach: od rosnących napięć geopolitycznych i wyzwań związanych ze zmianami klimatu, aż po rosnącą świadomość kwestii społecznych czy złożoności nowych modeli pracy i kanałów komunikacji. Dyrektorzy finansowi mają ważną rolę do odegrania na tym polu, zapewniając dostęp do informacji i narzędzi, które pozwolą firmom podejmować trafne decyzje.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną wersją raportu, przedstawiającą prognozy gospodarcze dla Europy z perspektywy dyrektorów finansowych reprezentujących wiodące europejskie przedsiębiorstwa.

CFO w Polsce i Europie myślą o przyszłości po pandemii

Większość dyrektorów finansowych w Polsce deklaruje, że przychody ich firm są już na poziomie sprzed kryzysu

 

Dowiedz się więcej

Interactive tableau – click: European CFO Survey Spring 2021 | Deloitte

Badanie „European CFO Survey”

Deloitte przeprowadza badanie „European CFO Survey” od roku 2015, oddając dwa razy w roku głos osobom zajmującym najwyższe stanowiska w działach finansowych europejskich przedsiębiorstw, które dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat panujących nastrojów oraz przedstawiają oczekiwania związane z inwestycjami i zatrudnieniem. Dane do tegorocznej wiosennej edycji raportu zebrano w marcu br. Odpowiedzi na pytania udzieliło 1 559 dyrektorów finansowych firm z różnych branż, prowadzących działalność w Austrii, na Białorusi, w Danii, Finlandii, Niemczech, Grecji, Islandii, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Badanie European CFO Survey

Badanie European CFO Survey Spring 2021

Nowa fala optymizmu

Jakie są perspektywy gospodarcze na 2021 rok? Czy w gospodarce można zaobserwować ożywienie? Czy w 2021 roku można spodziewać się wzrostu gospodarczego? Co czeka europejskie firmy w przyszłości?

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?