SPA, wsparcie transakcyjne

Rozwiązania

(SPA) umowa sprzedaży i nabycia oraz pozostałe wsparcie transakcyjne

Poza standardowym due diligence oferujemy wachlarz dodatkowych usług wsparcia w transakcjach fuzji i przejęć dostosowując je do charakteru, formy i skali transakcji. W tym obszarze oferujemy m.in.:

  • Przygotowywanie SPA
  • Przegląd SPA pod kątem: jednoznaczności i spójności definicji, opisu mechanizmu wyliczenia i zapłaty ceny, ryzyk zidentyfikowanych w procesie due diligence 
  • Przygotowanie innej dokumentacji transakcyjnej
  • Wsparcie w negocjacjach
  • Przegląd sprawozdań finansowych na datę zamknięcia transakcji
  • Wyliczanie ceny
  • Weryfikacja zapewnień sprzedającego
  • Analiza „exit readiness” mająca na celu przygotowanie spółki do sprzedaży