CEE Banking M&A Report

Artykuł

CEE Banking M&A Report

5. edycja raportu CEE Banking M&A

W ostatnim czasie sektor bankowy borykał się z wieloma wyzwaniami, takimi jak: pandemia COVID-19, napięcia geopolityczne, oraz obecne środowisko wysokiej inflacji.

Piąta edycja raportu CEE Banking M&A oferuje kompleksowy przegląd obecnego stanu sektora bankowego w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE). Podkreśla wyzwania i możliwości, przed którymi stoi branża finansowa. W publikacji ujęto także tendencje dotyczące procesów fuzji i przejęć oraz opisano rynek fintechów pochodzących z regionu CEE.

W raporcie znajdziemy informacje:

  • Trendy bankowe w CEE – głównym determinantem kondycji banków są działania instytucji centralnych, podejmowane celem ograniczenia wzrostu inflacji. Rosnące stopy procentowe z jednej strony dają możliwość zwiększania marż odsetkowych, jednakże wyższe koszty kapitału powodują jednocześnie spadek zapotrzebowania na kredyt wśród konsumentów indywidualnych.
  • Rentowność i jakość aktywów - Rentowność sektora bankowego poprawiła się, ponieważ nie nastąpiło oczekiwane znaczące pogorszenie jakości aktywów związane z Covid-19. Przyszłość pozostaje jednak niepewna i trudno jest przewidzieć długoterminowy wpływ obecnego środowiska wysokiej inflacji i stóp procentowych na jakość aktywów i poziomy pożyczek.
  • Aktywność transakcyjna - Aktywność transakcyjna na rynku bankowym nieznacznie zwolniła w 2022 r. To niepewne otoczenie, może utrudnić konkurowanie bankom o niższym udziale w rynku, rentowności i słabszej bazie kapitałowej.
  • Sektor fintech - Sekcja Fintech raportu ocenia regionalne trendy Fintech i wymienia główne firmy Fintech w regionie CEE. Zgodnie z opiniami naszych klientów stały się one znaczącym graczem w ekosystemie finansowym i prawdopodobnym celem przejęć dla instytucji bankowych.

CEE Banking M&A Report

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?