ubezpieczenia

Artykuł

Nadchodzące zmiany w branży ubezpieczeń majątkowych w obliczu pandemii Covid-19

Potencjalne scenariusze na przyszłość po pandemii dla przywódców z sektora ubezpieczeniowego

Czerwiec 2020 r.

Niepewność związana z pandemią Covid-19 utrudnia prognozowanie przyszłości w sektorze ubezpieczeń majątkowych. W naszej publikacji analizujemy możliwe scenariusze rozwoju sektora ubezpieczeń majątkowych w USA w perspektywie najbliższego roku - trzech lat, by pomóc liderom w przygotowywaniu potencjalnych planów na przyszłość sektora.

Głębokie zmiany w branży ubezpieczeń majątkowych

Stanęliśmy w obliczu kryzysu, jakiego nasze pokolenie dotychczas nie znało. Sytuacja zmusza ubezpieczycieli do przygotowania się na niepewną przyszłość. W naszej najnowszej publikacji analizujemy, jak może zmienić się sektor ubezpieczeniowy w ciągu najbliższego roku - trzech lat, by ułatwić liderom:

 • zrozumienie, jak trendy, obserwowane w czasie pandemii, mogą zmienić oblicze sektora ubezpieczeń w perspektywie średnioterminowej;
 • przedyskutowanie trwałych skutków kryzysu i wyciągnięcie odpowiednich wniosków;
 • wskazanie decyzji i działań, które podniosą odporność firmy w okresie gwałtownych zmian;
 • podjęcie działań, które prócz odpowiedniej reakcji na sytuację kryzysową zapewnią firmie możliwość powrotu do normalnej działalności w najbliższej przyszłości.
Property and casualty insurance industry remade by COVID-19

Pandemia na trwale zmieni działalność ubezpieczycieli w niemal wszystkich obszarach od dystrybucji poprzez undrewriting po likwidację szkód czy sam sposób funkcjonowania zakładów ubezpieczeniowych. Już widzimy, iż sprzedaż ubezpieczeń przez kanały zdalne zwiększyła się kilkakrotnie u niektórych ubezpieczycieli, a z drugiej strony następuje dążenie do redukcji kosztów ogólnych. W dalszej kolejności nowa covidowa rzeczywistość może zmienić ofertę produktową i obsługę klienta. Dodatkowo, potencjalny spadek przypisu na skutek trudności finansowych klientów może przyspieszyć konsolidację mniejszych ubezpieczycieli, agencji czy start-upów Insurtech.

Tomasz Ochrymowicz, Partner Zarządzający Działem Doradztwa Finansowego

Opracowany przez nas system odpornego przywództwa przewiduje trzy etapy postępowania w sytuacji kryzysowej:

Reakcja

Utrzymanie ciągłości działania

Odzyskanie sprawności

Wyciągnięcie wniosków, wzmocnienie firmy

Powrót do normalnego działania
Przygotowanie do nowych, zmienionych warunków

Cztery scenariusze dla sektora ubezpieczeń majątkowych

W ciągu najbliższego roku - trzech lat mogą wystąpić cztery scenariusze, które przedstawiamy poniżej.pl_Publikacja-dotyczaca-raportu-Property-and-casualty-insurance_image.png (6527×1644)

Powiększ grafikę

O ostatecznym zasięgu i rozmiarze skutków pandemii zadecyduje pięć najważniejszych czynników:

 1. Ogólna skala zachorowań i wzorzec postępów choroby.
 2. Zakres współpracy krajowej i międzynarodowej.
 3. Reakcja systemów opieki zdrowotnej na kryzys.
 4. Gospodarcze skutki pandemii.
 5. Poziom spójności społecznej w odpowiedzi na kryzys.

Ubezpieczyciele muszą sobie zdać sprawę, że oprócz przyspieszonego przez pandemię Covid-19 procesu digitalizacji po ich stronie, również klienci muszą zostać odpowiednio wyedukowani i oswoić się z nowymi narzędziami i platformami przez nich oferowanymi. To oczywiście powoli zaczyna mieć miejsce, np. coraz więcej usług rządowych dostępnych jest przez internet. Covid-19 przyspieszył proces digitalizacji i wymusił używanie różnych platform elektronicznych np. do zdalnej nauki w szkole czy do korzystania z usług bankowych itp. Rynek e-ubezpieczeń z pewnością się zwiększył i jeszcze będzie rósł.

Marcin Piskorski, Partner, Dział Usług Aktuarialnych

I. Jak przetrwać burzę

 • Pandemię można kontrolować dzięki sprawnej reakcji władz państwowych i instytucji z sektora opieki zdrowotnej.
 • Trwałe skutki społeczne, szczególnie dotkliwe w przypadku firm małych i średnich oraz osób i społeczności o niskich i średnich dochodach.
Wpływ na sektor ubezpieczeń majątkowych
 • Sprawna reakcja regulatorów i prawodawców umożliwia uniknięcie strukturalnych szkód w sektorze.
 • Większość ubezpieczycieli przetrwa kryzys - dzięki zgromadzonym rezerwom kapitałowym, zmianie oczekiwań klientów i wzrostowi stawek ubezpieczeń.
 • Konsolidacja rynku nieco szybsza niż przed kryzysem, ponieważ mali i średni ubezpieczyciele mają świadomość, że nie stać ich na wymagane inwestycje.
 • Trwa konsolidacja napędzana środkami z kanału private equity.

II. Solidna firma

 • Rządy krajów całego świata usiłują samodzielnie zwalczyć skutki kryzysu, w czym wspierają je duże firmy.
 • Przyspiesza proces budowy „kapitalizmu interesariuszy”. 
 • Firmy nastawiają się na cel. Rośnie liczba spółek osobowych i szybko rozwijających się nowych systemów gospodarczych.
Wpływ na sektor ubezpieczeń majątkowych
 • Zapotrzebowanie na produkty ubezpieczeniowe powoli wraca do normy; rośnie poziom zaufania do ubezpieczycieli, co przekłada się na wzrost popytu i cen. Klienci mniej wrażliwi na cenę wykazują zainteresowanie ofertą.
 • Wzrost zaufania do „solidnych firm” powoduje, że klienci chętniej udostępniają swoje dane, dzięki czemu firmy, które umieją korzystać z narzędzi analitycznych i tworzyć wartość dodaną, zyskują przewagę nad konkurencją. 
 • Trwająca pandemia powoduje fundamentalne zmiany rozkładu sił - przewagę mają więksi. Fuzje i przejęcia znów nabierają atrakcyjności.

III. Światło ze wschodu

 • Chiny i inne kraje azjatyckie skuteczniej radzą sobie z wirusem, dzięki czemu zaczynają dominować na arenie międzynarodowej.
 • „Złotym standardem” staje się reakcja na poziomie władz centralnych.
Wpływ na sektor ubezpieczeń majątkowych
 • Powolny powrót do normalności i utrzymujące się bardzo niskie stawki oprocentowania powodują spłaszczenie bilansu i redukcję zysków, co z kolei sprzyja konsolidacji na rynku, zwłaszcza w grupie firm małych i średnich. 
 • Najwięksi uczestnicy azjatyckiego rynku ubezpieczeń i technologii planują wejście na rynek amerykański poprzez przejęcie małych i średnich firm ubezpieczeniowych. 
 • Wymogi związane z automatyzacją i sprawnością działania (likwidacja i wykup małych i średnich firm ubezpieczeniowych) zmuszają uczestników rynku do wdrażania technologii cyfrowej w celu zachowania konkurencyjności na globalizującym się rynku.

IV. Samotne wilki

 • Pandemia wymusza na władzach państwowych zachowania izolacjonistyczne, skracanie łańcuchów dostaw i nasilenie nadzoru. 
 • Przedłużająca się izolacja powoduje upadek gospodarczy i niepokoje społeczne. 
Wpływ na sektor ubezpieczeń majątkowych
 • Lojalność klientów firm ubezpieczeniowych znacząco spada. Często zmieniają ubezpieczycieli, szukając najlepszego stosunku cen do zakresu ubezpieczenia. 
 • Osłabienie handlu międzynarodowego powoduje spadek ryzyka gospodarczego i długoterminowe obniżenie przychodów przewoźników, co znosi efekt wzrostu stawek ubezpieczenia. 
 • Rosnące bariery handlowe zapobiegają przenoszeniu miejsc pracy do lokalizacji o niższych kosztach, co zwiększa presję na profil kosztowy przewoźników.

Jesteśmy w momencie, w którym kluczowe jest dogłębne zrozumienie zmian i możliwych trendów w ubezpieczeniach. Podjęcie odpowiednich decyzji dziś będzie miało konsekwencje w postaci „być albo nie być” na rynku. Rozwiązywanie nowych problemów starymi metodami – nawet ulepszonymi, może być dla wielu kuszącą opcją, ale może okazać się pułapką.

Renata Onisk, Partner

Czy ta strona była pomocna?